Kiểm soát viên trong công ty TNHH 1 thành viên có là bắt buộc không ?

Kiểm soát viên là một vị trí độc lập nhằm giúp Công ty kiểm soát các vấn đề nội bộ một cách khách quan, trung thực và hiệu quả. Quan trọng là vậy nhưng kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên có phải là vị trí bắt buộc ? Câu trả lời là Kiểm soát viên trong công ty TNHH có phải là bắt buộc hay không tuỳ thuộc vào mô hình quản lý của công ty. Hãy cùng tìm hiểu dưới đây:

Câu hỏi của khách hàng 

Chào luật sư. Tôi tên là Bùi Quý Hoàng, 27 tuổi, hiện đang cư trú tại TP Đồng Xoài. Tôi có một thắc mắc về vấn đề Công ty TNHH một thành viên có cần kiểm soát viên không? Mong được luật sư giải đáp. 

Tôi có một công ty TNHH một thành viên do chính tôi làm chủ. Công ty có 8 lao động. Tôi thấy một số công ty TNHH khác có chế độ ban kiểm soát và kiểm soát viên. Trường hợp như công ty tôi thì có cần kiểm soát viên hay không?

Công ty Luật Thái An trả lời 

Chào bạn , cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi vào hòm thư tư vấn luật doanh nghiệp. Về vấn đề Công ty TNHH một thành viên có cần kiểm soát viên không?, chúng tôi xin trả lời như dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh về việc: Kiểm soát viên trong công ty TNHH có phải là bắt buộc hay không

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Kiểm soát viên trong công ty TNHH có phải là bắt buộc hay không là Luật Doanh nghiệp 2020

2. Đặc điểm pháp lý của Công ty TNHH một thành viên

Căn cứ quy định tài Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Công ty TNHH một thành viên như sau: 

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.”

Do đó, Công ty TNHH một thành viên mà bạn đề cập tới do bạn làm chủ, cho nên đây là công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

===>>> Xem thêm:

2. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên

Kiểm soát viên nói chung hay kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên nói riêng là những người đáp ứng những điều kiện, tiêu chí do pháp luật quy định, đảm bảo sự khách quan của mình để thực hiện công việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty.

Trách nhiệm của kiểm soát viên thực hiện theo Điều 83 Luật danh nghiệp năm 2020. Theo đó có trách nhiệm như sau:

“1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty.

3. Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho chủ sở hữu công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Thông báo phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

5. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

===>>> Xem thêm: Kiểm soát viên trong công ty cổ phần: điều kiện và trách nhiệm

3. Kiểm soát viên trong công ty TNHH có là bắt buộc không ?

Công ty TNHH một thành viên có hai loại là công ty có chủ sở hữu là cá nhân và công ty có chủ sở hữu là tổ chức.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu

Trong đó theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức có thể hoạt động theo một trong hai mô hình quản lý sau:

 • Mô hình 1: Quản lý công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Mô hình 2: Quản lý công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì:

“Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.”

Theo đó, Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức là không phải là bắt buộc. Pháp luật chỉ bắt buộc việc thành lập Ban kiểm soát đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước; trường hợp khác do công ty quyết định.

Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp năm 2020

Đối với loại công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân:

Căn cứ Điều 85 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

 

Kiểm soát viên trong công ty TNHH đóng vai trò như cảnh sát giữ cho công ty được ổn định
Kiểm soát viên trong công ty TNHH đóng vai trò như cảnh sát giữ cho công ty được ổn định – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Theo đó:

 • Pháp luật không quy định về việc phải bắt buộc có Kiểm soát viên trong công ty TNHH có chủ sở hữu là cá nhân.
 • Do đó tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu của công ty mà chủ sở hữu tự quyết định việc có bổ nhiệm kiểm soát viên trong công ty hay không.
 • Thực tế cho thấy những công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân thì chủ sở hữu thường trực tiếp quản lý, điều hành công ty nên việc kiểm soát hoạt động của công ty không quá phức tạp. Những công ty theo loại hình này thường sẽ không có kiểm soát viên.

Do công ty của bạn là Công ty TNHH một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu cho nên không bắt buộc phải có kiểm soát viên.

===>>> Xem thêm: So sánh Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên

4. Tóm lược ý kiến tư vấn về vấn đề Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên

Tóm lại, với mô hình công ty của bạn thì hiện tại pháp luật không quy định bắt buộc phải có kiểm soát viên. Việc bổ nhiệm kiểm soát viên trong công ty bạn là không hiệu quả và chưa hợp lý.

5. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên là một nhu cầu tương đối thường xuyên. Nếu như công ty TNHH một thành viên do cá nhân có hình thức tổ chức đơn giản thì Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu lại tương đối phức tạp đối.

Khi có nhu cầu này tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Luật Thái An để được hỗ trợ.
===>>> Xem thêm:

6. Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp mọi vấn đề pháp lý từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật hoặc gửi Email theo địa chỉ contact@luatthaian.vn. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn, yêu cầu trên website của Công ty Luật Thái An nếu cần sử dụng dịch vụ luật sư.
quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói