So sánh chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần rất khác nhau: việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần dễ dàng hơn nhiều so với chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH. Cũng cần lưu ý là việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên lại dễ dàng và đơn giản hơn so với chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên. Chi tiết có tại bài viết của các chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp sau đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh so sánh chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh so sánh chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phầnLuật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Khái niệm Công ty cổ phần, Công ty TNHH

Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 về Công ty cổ phần:

===>>> Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty cổ phần

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
  a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

 2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

===>>> Xem thêm: A-Z về thành lập công ty cổ phần

Loại hình Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Theo quy định tại Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

===>>> Xem thêm:  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Theo điều Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

  a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

  b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

  c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần

===>>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

a. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp chỉ có duy nhất một chủ sở hữu là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Chủ sở hữu của công ty có toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho một cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Khi chủ sở hữu quyết định chuyển nhượng vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác dẫn đến việc tăng số lượng thành viên của công ty thì công ty TNHH một thành viên sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp.

===>>> Xem thêm: Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

b. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Pháp luật quy định việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên phải tuân thủ theo nguyên tắc ưu tiên thành viên như sau:

Thành viên phải ưu tiên chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Sau 30 ngày kể từ ngày chào bán mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên mới được chuyển nhượng vốn cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của công ty.

===>>> Xem thêm: Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Như vậy có thể thấy trong công ty TNHH vốn góp bị hạn chế chuyển nhượng cho người không phải thành viên của công ty. Tuy nhiên trong một số trường hợp ngoại lệ, thành viên không cần phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên thành viên nêu trên. Các trường hợp ngoại lệ đó là:

 • Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại vốn góp nhưng công ty không mua lại theo yêu cầu.
 • Thành viên tặng vốn gốp của mình cho người khác.
 • Thành viên sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ.
Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần
Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần rất khác nhau. – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

3. Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật thì các cổ đông trong công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo hợp đồng thông thường hoặc thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán trừ hai trường hợp bị hạn chế quyền chuyển nhượng sau:

 • Cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu từ khi thành lập công ty chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác. Các trường hợp chuyển nhượng cổ phần cho đối tượng khác phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Điều lệ công ty quy định những hạn chế chuyển nhượng cụ thể đối với loại cổ phần nhất định.

===>>> Xem thêm: Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

4. So sánh hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Tuy cùng là hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong công ty nhưng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau của hoạt động này trong hai loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần.

Từ những quy định nêu trên ta có thể nhận thấy sự chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn có nhiều hạn chế hơn. Để bảo đảm tính cân bằng về lợi ích, về nguyên tắc, phần vốn góp của thành viên muốn chuyển nhượng phải được ưu tiên chào bán theo tỷ lệ tương ứng cho những thành viên còn lại trong công ty.

Còn trong công ty cổ phần thì tính chất chuyển nhượng vốn góp mang tính tự do và linh hoạt hơn. Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất cứ ai trong hoặc ngoài công ty trừ một số trường hợp cá biệt.

===>>> Xem thêm: So sánh công ty hợp danh và công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Trên đây là ý kiến tư vấn về vấn đề so sánh chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH và công ty cổ phần. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

5. Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong quá trình kinh doanh đối với các công ty Tnhh hoặc công ty cổ phần có nhu cầu chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần trong nội bộ doanh nghiệp hoặc ra bên ngoài. Khi có nhu cầu này, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm:

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp mọi vấn đề pháp lý liên quan hoặc cần ý kiến pháp lý chuyên sâu cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật hoặc gửi Email theo địa chỉ contact@luatthaian.vn. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn qua Zalo Công ty Luật Thái An nếu cần sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi 
quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói