Xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như thế nào ?

Các nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động cần thực hiện thủ tục qua hai bước: Đăng ký thành lập doanh nghiệp để thành lập công ty; Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện cho thuê lại lao động. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về điều kiện kinh doanh trình tự, thủ tục xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (giấy phép cho thuê lại lao động) với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý quy định trình tự, thủ tục xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Cơ sở pháp lý quy định trình tự, thủ tục xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là người có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Một bộ hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động gồm các loại văn bản, giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp. (Nếu người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài thì có thể thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phạm tội do nước ngoài cấp). Các loại văn bản này phải mới được cấp không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản để chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bằng tiếng việt hoặc được dịch sang tiếng việt. Văn bản đó có thể là một trong các loại văn bản sau:
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (nếu làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (nếu làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật.
  • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đã ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo mẫu của Nghị định 29/2019/NĐ-CP.
giấy phép con
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là một loại giấy phép con. – ảnh: internet

4. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ như trên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Sở sẽ cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ các giáy tờ.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra và trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ không đảm bảo thì trong khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định cấp giấy phép đối với doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu không cấp phép thì sẽ có văn bản trả lời cụ thể lý do cho doanh nghiệp

5. Những trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định không cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp không bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Doanh nghiệp đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời gian 5 năm trước khi xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khác sử dụng giấy phép giả.

 

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về điều kiện kinh doanh trình tự, thủ tục xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư kinh doanh.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Nguyễn Văn Thanh