Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Hiện nay, hoạt đồng thuê khoán diễn ra tương đối phổ biến trong nhiều lĩnh vực như gia công hàng hóa, khoán việc, giao khoán thi công công trình… Theo đó, các bên sẽ giao kết hợp đồng giao khoán làm cơ sở ghi nhận sự thỏa thuận của các bên. Bởi vậy, trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng mang tính tham khảo như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Hợp đồng giao khoán xây dựng là gì?

Hợp đồng giao khoán xây dựng là mang bản chất là hợp đồng dân sự ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc xây dựng nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó.

3. Các loại hợp đồng giao khoán xây dựng

 • Hợp đồng giao khoán việc xây dựng toàn bộ

Đây là loại hợp đồng ghi nhận việc Bên giao khoán sẽ giao toàn bộ chi phí vật chất lẫn chi phí nhân công lao động có liên quan đến các hoạt động thi công xây dựng cho bên nhận giao khoán tự bố trí, quản lý và nội dung thỏa thuận và thù lao.

 • Hợp đồng khoán việc xây dựng từng phần

Đây là loại hợp đồng ghi nhận việc Bên giao khoán giao công việc và sắp xếp vấn đề chi phí vật liệu, nhân công cho bên nhận khoán. Bên nhận khoán sẽ thực hiện công việc được Bên giao khoán giao và được bên giao khoán trả tiền khấu hao công cụ và tiền công lao động (ví dụ Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở, công trình khác).

Phụ thuộc vào loại công việc mà bên giao khoán sẽ lựa chọn hình thức giao khoán toàn bộ hoặc từng phần việc với các loại việc, hạng mục và chi phí thù lao khác nhau.

===>>> Xem thêm:Mẫu hợp đồng khoán việc

4. Nội dung hợp đồng giao khoán xây dựng

Nội dung hợp đồng giao khoán xây dựng sẽ phải có những nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự nói chung theo Điều 402 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau:

 • Thông tin cá nhân của các bên trong hợp đồng;
 • Đối tượng hợp đồng là công việc được làm hoặc không được làm;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạm vi hợp đồng;
 • Các nội dung theo thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, về bản chất hợp đồng giao khoán xây dựng là hợp đồng thi công xây dựng nên cũng phải đáp ứng các nội dung tại Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng xây dựng

4. Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng cơ bản nhất. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà khách hàng cần điều chỉnh nội dụng hợp đồng giao khoán xây dựng cho phù hợp, hoặc liên hệ Luật sư để được hỗ trợ soạn thảo tốt nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG TRÌNH

Số ……. / HĐGK

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY …………..
Mã số thuế : ……………………..
Điạ chỉ : ……………………
Đại diện : Ông ……………. Chức vụ     : ………………..
Điện thoại : ……………………..
Số tài khoản : ………………. tại Ngân hàng …………- Chi nhánh …………………

 

BÊN B : CÔNG TY …………..
Mã số thuế : ……………………..
Điạ chỉ : ……………………
Đại diện : Ông ……………. Chức vụ     : ………………..
Điện thoại : ……………………
Số tài khoản : ………………. tại Ngân hàng …………- Chi nhánh …………………

Hai bên thống nhất ký hợp đồng giao khoán thi công với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung thực hiện hợp đồng

            Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công công trình ………….của Bên A tại địa điểm ………………………theo đúng hồ sơ thiết kế, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm chất lượng, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Có đơn giá, phụ lục kèm theo.

Khối lượng thanh toán được tính theo khối lượng trong hợp đồng và khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng được CBKT Bên A  xác nhận.

Điều 2: Chất lượng công trình

 • Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.
 • Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu bên B làm lại.
Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành
Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành – Nguồn ảnh minh họa: internet
 • Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế.
 • Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian  là …. năm.

Điều 3: Tiến độ thực hiện – Cam kết tiến độ

 • Tiến độ thi công các hạng mục công việc Bên A giao khoán cho Bên B được tính từ ngày Bên B  được Cán Bộ Kỹ Thuật (CBKT) của Bên A bàn giao mặt bằng, vị trí thi công trong công trường.
 • Bên B cam kết với Bên A thực hiện các hạng mục được giao khoán theo Điều 1 của hợp đồng này (ngoại trừ các điều kiện bất khả kháng (Thiên tai, bão lũ,….) thì Bên B sẽ được lùi tiến độ bằng văn bản xác nhận của CBKT Bên A.  ( Có bảng tiến độ chi tiết từng hạng mục đi kèm).

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1. Giá trị hợp đồng

–      Tổng giá hợp đồng là: ………………… đồng (Bằng chữ: ………………..)

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

–      Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

–      Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, lợi nhuận của Bên B và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

4.2. Phương thức thanh toán

a) Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

b) Hình thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

c) Tiến độ thanh toán

– Bên A thanh toán cho Bên B theo tiến độ như sau:……………….

– Hồ sơ thanh toán :

– Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán

+ Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc hoàn thành

+ Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành

+ Bản vẽ khoanh vùng vị trí, thể hiện nội dung công việc hoàn thành

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Bàn giao mặt bằng công trình;
 • Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ;
 • Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Bên B;
 • Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có vật tư, thiết bị);
 • Cung cấp điện, nước cho Bên B để phục vụ thi công tại công trình;
 • Thanh toán cho Bên B theo quy định của hợp đồng này;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và thỏa thuận của các bên.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao;
 • Bên B phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
 • Bên B phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán Hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng;
 • Thực hiện công việc theo đúng chất lượng và tiến độ đã thỏa thuận tại hợp đồng này;
 • Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình;
 • Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được Bên A giao;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và thỏa thuận của các bên.

Điều 6: Điều khoản bất khả kháng

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh ..vv, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 • Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
 • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;
 • Thông báo ngay cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 05 (năm) ngày ngay sau khi xảy ra bất khả kháng;
 • Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Theo thỏa thuận của các bên

===>>> Xem thêm: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Điều 8: Quy định về thưởng phạt

Nội dung này theo sự thỏa thuận của các bên.

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

Điều 9: Nghiệm thu bàn giao công trình và quyết toán thanh lý hợp đồng

9.1. Nghiệm thu bàn giao công trình

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định

Việc nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo ………………………….… đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình ………………..…(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Việc thực hiện nghiệm thu và có biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đầy đủ và làm căn cứ để thanh lý hợp đồng giao khoán.

===>>> Xem thêm: Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

9.2. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

 • Quyết toán hợp đồng: Bên B nộp cho Bên A hồ sơ quyết toán trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng bao gồm các giấy tờ:………
 • Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký;
 • Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của hợp đồng;
 • -…………………………..

Hai bên giao và nhận khoán phối hợp nghiệm thu khối lượng, đáng giá chất lượng công trình và thanh toán với bên nhận giao khoán các giá trị lợi ích đã thỏa thuận khi làm biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp 

 • Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động bàn bạc, thương lượng để tháo gỡ, giải quyết.
 • Trường hợp không thương lượng, giải quyết được, hai bên thống nhất đưa vụ việc Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà án là chung thẩm, hai bên có nghĩa vụ phải thi hành. Mọi phí tổn do bên thua chịu.

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Điều 11: Hiệu lực của hợp đồng giao khoán xây dựng

 • Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc. Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản.
 • Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;
 • Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là  mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng. 

Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng vui lòng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật

5. Dịch vụ soạn thảo mẫu Hợp đồng giao khoán xây dựng của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An™ đang cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng giao khoán xây dựng với nhiều ưu điểm: nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro và tranh chấp từ giao dịch, chi phí thấp, hiệu quả cao. Việc sử dụng dịch vụ của Luật sư là vô cùng cần thiết nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng

Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật để được tư vấn. Để yêu cầu dịch vụ, vui lòng nhắn tin qua zalo hoặc điền FORM. Chúng tôi phản hồi 24/7!

===>>> Xem thêm:Soạn thảo hợp đồng xây dựng

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói