Mục lục tóm tắt

Thế nào là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ?

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản của hợp đồng thương mại quốc tế. Tính “quốc tế” hay yếu tố nước ngoài của quan hệ chính là điểm khác biệt của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế so với hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước. Yếu tố nước ngoài  nhìn chung là các yếu tố liên quan đến:

 • quốc tịch, nơi cư trú hay trụ sở của các chủ thể
 • nơi xác lập hợp đồng
 • nơi thực hiện hợp đồng
 • nơi có tài sản là đối tượng của hợp đồng.

===>>> Xem ngay: Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định: bên bán: phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua: phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

Cần cẩn trọng khi ký kếp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - Nguồn: Internet
Cần cẩn trọng khi ký kếp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Nguồn: Internet

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá quóc tế gồm: Chủ thể của hợp đồng; Đối tượng mua bán; Thời gian, địa điểm giao nhận hàng; Giá cả hàng hóa; Phương thức thanh toán; Thời điểm thanh toán; Bao gói và ký hiệu hàng hoá; Bảo hiểm, bảo hành hàng hóa (nếu có); Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; Bất khả kháng; Trách nhiệm của các bên; Chấm dứt hợp đồng; Giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi sẽ phân tích từng điều khoản dưới đây:

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều khoản này bao gồm các thông tin về 2 bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

 • Cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số điện thoại
 • Pháp nhân: Tên pháp nhân, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật/ người đại diện được ủy quyền…

Lưu ý: Đảm bảo các thông tin trên là chính xác dựa trên các giấy tờ hoặc nguồn thông tin tin cậy.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thỏa mãn các quy định về quy chế hàng hóa được phép mua bán, trao đổi theo pháp luật của nước bên mua và nước bên bán. Nhìn chung, phần lớn các loại hàng hóa đều được phép tự do đem ra trao đổi, mua bán ngoại trừ một số loại hàng hóa nhất định mà thông thường, theo quy định của pháp luật các nước, đó là nhóm hàng bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, các nhóm hàng bị hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Hai bên thỏa thuận với nhau về những loại hàng hóa sẽ được xuất nhập khẩu. Lưu ý: cần miêu tả rõ thông tin của loại hàng hóa đó như tên, kích thước, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản, khối lượng, số lượng, đơn vị tính,…

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hai bên thỏa thuận về:

 • thời gian giao nhận (nếu hàng hóa được giao nhận nhiều lần thì cần quy định thời gian cho từng lần)
 • địa điểm giao nhận (nếu hàng hóa được giao nhận nhiều lần thì cần quy định địa điểm cho từng lần)
 • chi phí xếp dỡ
 • chi phí kiểm đếm

Lưu ý:

Để vận chuyển hàng hóa và giao cho người mua, người bán hoặc người mua phải ký kết hợp đồng vận tải quốc tế với bên vận chuyển. Hợp đồng vận tải quốc tế có mối quan hệ hữu cơ với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa người mua và người bán, còn hợp đồng vận tải điều chỉnh mối quan hệ giữa người thuê vận chuyển và người vận chuyển. Trong nhiều trường hợp, hợp đồng mua bán còn bao gồm cả hợp đồng vận tải hoặc có các điều khoản vận tải.

===>>> Xem thêm: Chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Giá cả hàng hóa trong hợp đồng mua bán quốc tế:

Hai bên thỏa thuận với nhau về giá cả đối với từng loại hàng hóa, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ,…

Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền (ghi rõ số, chữ, đơn vị tiền tệ) tương ứng với giá trị số lượng hàng hóa giao ghi trong hóa đơn trong thời gian mà hai bên hợp đồng đã thỏa thuận. Hai bên có thể thỏa thuận về số lần thanh toán, mức thanh toán của mỗi lần, thời gian thanh toán cụ thể, cách thức thanh toán…

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

Phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán quốc tế:

Một số phương thức thanh toán quốc tế cơ bản có thể áp dụng trong hợp đồng mua bán quốc tế là:

 • Phương thức chuyển tiền (Remittance): là việc người trả tiền yêu cầu ngân hàng chuyển số tiền nhất định cho người hưởng lợi ở địa điểm nhất định. Việc chuyển tiền có thể được thực hiện bằng Điện báo (Telegraphic Transfer T/T) hoặc Thư báo (Mail transfer – M/T). Phương thức này đơn giản, được áp dụng khi hai bên mua bán có lòng tin với nhau rất cao. Bởi vậy, nó ít được sử dụng trong thanh toán xuất nhập khẩu mà được sử dụng khi trả tiền ứng trước, trả tiền hoa hồng, tiền bồi thường.
 • Phương thức nhờ thu (Collection of payment): Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát hối phiếu đòi tiền người mua, rồi đến ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu đó;

===>>> Xem ngay: Phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế

 • Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary credits): Ngân hàng mở tín dụng theo yêu cầu của một khách hàng sẽ trả tiền cho người thứ ba. Thư tín dụng (L/C) là văn bản pháp lý trong đó ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho người bán trong thời hạn nhất định.

===>>> Xem ngay: Phương thức tín dụng chứng từ (LC) trong thanh toán quốc tế

Thời điểm thanh toán:

Hợp đồng quy định thời điểm bên mua phải thanh toán cho bên bán, cụ thể là trong vòng … ngày kể từ khi giao hàng.

Đối với trường hợp nợ thanh toán thì bên bán có thể dừng giao hàng hóa cho đến khi bên mua thanh toán sao cho tổng số nợ tồn và giá trị đặt sản phẩm mới nằm trong mức nợ được giới hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất mà hai bên đã thỏa thuận. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi suất quá hạn mà hai bên thỏa thuận.

===>>> Xem thêm: Phạt do chậm thanh toán

Bao gói và ký hiệu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

Hai bên thỏa thuận với nhau chi tiết về các thức đóng gói đối với hàng hóa, quy trình đóng gói để đảm bảo hàng hóa được bảo vệ một cách trọn vẹn không bị hư hại.

Đối với ký hiệu thì hai bên cần thỏa thuận rõ thông tin ký hiệu được sử dụng để tránh nhầm lẫn với các kiện hàng hóa khác, trong đó bao gồm: tên người gửi, số hợp đồng, số kiện hàng, trọng lượng, cảng đến, người nhận hàng, kích thước hàng hóa,…

Hai bên thỏa thuận về việc bên sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị mất mát hư hỏng, đổ vỡ, hoặc bị rỉ sét, ăn mòn do thiếu sót trong việc bao gói hàng hóa.

Bảo hiểm, bảo hành hàng hóa (nếu có) trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hai bên thỏa thuận về các điều kiện, thời gian để hàng hóa được bảo hiểm hoặc bảo hành, bên phải chịu trách nhiệm cho việc mua bảo hiểm hay bảo hành đối với hàng hóa có chế độ bảo hành.

===>>> Xem thêm: Quy định về bảo hành trong hợp đồng

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hai bên thỏa thuận về các trường hợp vi phạm hợp đồng mà khi một bên vi phạm chịu một mức phạt theo thỏa thuận của hai bên. Các trường hợp vi phạm như bên bán không giao hàng đúng thời gian, số lượng,…bên mua không thực hiện đúng đủ nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ nhận hàng,…

===>>> Xem thêm: Phạt vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một bên trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia trong quá trình mua bán thì bên gây thiệt hại phải bồi thường tương xứng với mức thiệt hại do mình gây ra.

===>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại

Bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trong trường hợp một trong hai bên hợp đồng không thể thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên nào gặp trường hợp bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết trong một khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra bất khả kháng. Nếu bất khả kháng được chính thức xác nhận hợp đồng sẽ bị hủy bỏ mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

Trách nhiệm của bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Chịu chi phí bốc dỡ (nếu có) từ xe xuống khi bên bán vận chuyển hàng hoá đến địa điểm đã thỏa thuận.

Trách nhiệm của bên bán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 • Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do bên bán cung cấp cho tới khi hàng hóa đến địa điểm giao nhận theo thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bên bán có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng theo thỏa thuận.

Chấm dứt hợp đồng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hai bên thỏa thuận về các trường hợp chấm dứt hợp đồng ví dụ như:

 • Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.
 • Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

===>>> Xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu bên nào gặp khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác, thương lượng.

===>>> Xem ngay: 7 loại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế phổ biến nhất

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không có kết quả thì vụ việc được đưa ra Tòa án hoặc Trung tâm trọng tài quốc tế (VIAC) để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh do giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian hợp đồng có hiệu lực, số bản hợp đồng, bên giữ hợp đồng, giá trị của hợp đồng…

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.

===>>> Xem thêm: Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực 

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

Luật Thái An đưa ra mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Lưu ý là việc soạn thảo hợp đồng cụ thể cần rất thận trọng vì sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích một cách trực tiếp thông qua các điều khoản. Bạn nên xin tư vấn của luật sư để phòng ngừa rủi ro và tranh chấp.

===>>>> Xem ngay: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Luật Thái An

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

Các loại hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa 3 bên, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa 2 bên
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa cá nhân với cá nhân
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa pháp nhân với pháp nhân
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa pháp nhân với cá nhân
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế độc quyền
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trả góp
 • hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế qua sở giao dịch
 • hợp đồng thương mại quốc tế
 • hợp đồng trung gian thương mại quốc tế

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Thời gian soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 
Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói