Công việc của luật sư tại phiên toà dân sự phúc thẩm

Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm dân sự là một quyền tố tụng quan trọng của đương sự và của những chủ thể khác được pháp luật ghi nhận khi không đồng ý với phán quyết của Tòa án sơ thẩm, yêu cầu Tòa có thẩm quyền xem xét lại vụ án. Theo đó, Luật sư có một vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của đương sự tại phiên tòa. Vậy công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm là gì? Hãy cũng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An.

1. Phiên tòa dân sự phúc thẩm là gì?

Phúc thẩm trong dân sự là xét lại vụ án, quyết định được Tòa án cấp dưới xét xử sơ thẩm nhưng chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Theo đó, có thể hiểu, phiên tòa dân sự phúc thẩm là phiên tòa xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới xét xử nhưng chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

 Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, đương sự và những người tham gia tố tụng khác nếu không đồng ý với cách giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm thì có quyền kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để yêu cầu xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm.

===>>> Xem thêm:Xét xử sơ thẩm

===>>> Xem thêm:Xét xử phúc thẩm

2. Công việc của Luật sư trước phiên tòa dân sự phúc thẩm

Luật sư với tư cách người đại diện do đương sự ủy quyền hoặc với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự sẽ tư vấn và trợ giúp cho đương sự kháng cáo. Theo đó, Luật sư sẽ trao đổi với khách hàng về nội dung vụ án để khách hàng nhận thấy những điểm bất lợi hoặc lợi ích khi kháng cáo hoặc không kháng cáo để khách hàng quyết định có kháng cáo hay không?

Luật sư sẽ phân tích, hướng dẫn cho khách hàng về các nội dung sau:

 • Xác định các điều kiện kháng cáo (chủ thể có quyền kháng cáo, người thực hiện quyền kháng cáo, xác định thời hạn kháng cáo (theo Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015), xác định phạm vi kháng cáo phúc thẩm
 • Xác định nội dung kháng cáo
 • Chuẩn bị hồ sơ kháng cáo
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện việc kháng cáo, nộp tiền án phí
Công việc của Luật sư trước phiên tòa dân sự phúc thẩm
Công việc của Luật sư trước phiên tòa dân sự phúc thẩm – Nguồn: Luật Thái An

3. Công việc của Luật sư để chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩm

Chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩm được tính từ khi Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án đến khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trong giai đoạn này, Luật sư nghiên cứu hồ sơ, giúp các đương sự đạt được thỏa thuận và thực hiện các công việc khác như sau:

 • Đề xuất với Tòa án một số vấn đề như: Được nghiên cứu hồ sơ vụ án; Đề nghị Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khãn cấp tạm thời; Đề nghị Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm; Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác; Đề nghị Tòa án thu thập thêm chứng cứ…
 • Thu thập và cung cấp các chứng cứ mới cho Tòa án: Trường hợp Luật sư là người đại diện do đương sự kháng cáo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự kháng cáo thì Luật sư sẽ chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho kháng cáo là có căn cứ và hợp pháp.

Trường hợp Luật sư là người đại diện do người không kháng cáo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho người không kháng cáo thì Luật sư sẽ chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng mình.

 • Tư vấn khách hàng thực hiện các quyền rút đơn khởi kiện, rút kháng cáo, thay đối, bổ sung kháng cáo và thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
 • Xây dựng phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, chuẩn bị bản luận cứ để thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm.

4. Công việc của Luật sư tại phiên toà DÂN SỰ phúc thẩm

a) Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm khi tham gia thủ tục bắt đầu phiên tòa

Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa – Nguồn: Luật Thái An

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm với tư cách người đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì có thể thực hiện các công việc sau:

 • Yêu cầu hoãn phiên tòa phúc thẩm hoặc phản đối quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.
 • Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.
 • Đề xuất với Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm.
 • Tư vấn cho khách hàng quyết định việc rút đơn khởi kiện, rút, thay đối, bổ sung kháng cáo, thỏa thuận về việc giải quyêt vụ án.

b) Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm khi tham gia thủ tục tranh tụng tại phiên tòa

Thủ tục tranh tụng là phần quan trọng trong phiên tòa phúc thẩm bởi tất cả các yêu cầu kháng cáo, kháng nghị, các chứng cứ tài liệu chứng minh cho việc kháng cáo, kháng nghị sẽ được xem xét, phân tích, đánh giá. Vậy nên Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm cần tập trung cao độ để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình. Một số công việc của Luật sư tại phiên tòa phúc thẩm dân sự khi tham gia thủ tục tranh tụng tại phiên tòa như sau:

 • Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm tham gia thủ tục trình bày:

Với trường hợp Luật sư là người đại diện theo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự kháng cáo thì Luật sư trình bày nội dung kháng cáo, căn cứ kháng cáo. Luật sư nên trình bày từng nội dung kháng cáo và nêu căn cứ cho việc kháng cáo đó dựa trên chứng cứ, căn cứ pháp lý và các lý lẽ và lập luận.

Trong trường hợp Luật sư là người đại diện theo ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự không kháng cáo thì Luật sư chuẩn bị những ý kiến sẽ trình bày liên quan đến nội dung kháng cáo hoặc kháng nghị.

 •  Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm tham gia thủ tục hỏi:

Theo quy định tại Điều 249 BLTTDS năm 2015 thì thứ tự người hỏi đã có sự thay đối, đương sự, người bảo vệ quyền lợi của đương sự được hỏi trước tiên, Hội đồng xét xử hỏi sau đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Theo đó, công việc của Luật sư là đưa ra các câu hỏi để đương sự trả lời và ghi chép lại các câu trả lời chứ không bình luận, đánh giá về những vấn đề mà đương sự đã trả lời.

Đối với khách hàng của mình thì đặt câu hởi mà trước đó Luật sư đã có sự trao đổi với khách hàng, tránh tình trạng đặt câu hỏi khó cho khách hàng của mình dẫn đến việc khách hàng trả lời theo hướng bất lợi cho chính họ.

 • Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm tham gia thủ tục tranh luận

Ở phần tranh luận, Luật sư sẽ đưa ra quan điểm của mình trước Hội đồng xét xử.

Trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì Luật sư có quyền phát biểu ý kiến về tính hợp pháp và tính có căn cứ của kháng nghị.

Sau khi trình bầy bản luận cứ thì luật sư sẽ gửi tới Hội đồng xét xử văn bản đó cùng các chứng cứ, tài liệu, văn bản pháp luật làm căn cứ cho lập luận trong bản luận cứ.

5. Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm ở giai đoạn sau phiên toà phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 315 BLTTDS năm 2015 thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thấm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm ở giai đoạn sau phiên toà phúc thẩm
Công việc của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm ở giai đoạn sau phiên toà phúc thẩm – Nguồn: Luật Thái An

Do đó, Luật sư cần chủ động đề nghị Hội đồng xét xử cấp cho khách hàng của mình bản án phúc thẩm trong thời hạn mà pháp luật quy định.

 • Trong trường hợp thấy bản án phúc thẩm không phù hợp với quy định của pháp luật thì luật sư tư vấn, hướng dẫn khiếu nại đến những người có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét lại bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.
 • Nếu khách hàng đồng ý với bản án phúc thẩm thì Luật sư có thể hướng dẫn đương sự các thủ tục để yêu cầu thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

 

Trên đây là những công việc cơ bản của Luật sư tại phiên tòa dân sự phúc thẩm. Để được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

===>>> Xem thêm:Công việc của luật sư tại phiên toà dân sự sơ thẩm

===>>> Xem thêm:Tạm đình chỉ vụ án ly hôn khi nào?

6. Dịch vụ khởi kiện dân sự của Luật Thái An

a) Nội dung dịch vụ khởi kiện vụ án dân sự

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, Công ty luật Thái An hội tụ được nhiều luật sư giỏi chuyên môn, hành nghề lâu năm kết hợp với các luật sư trẻ nhiệt tình cùng các chuyên viên pháp lý năng động… Đội ngũ luật sư kinh nghiệm, uy tín là yếu tố quan trọng nhất đem lại sự thành công cho khách hàng.

Dịch vụ khởi kiện vụ án dân sự do Công ty Luật Thái An cung cấp là một trong những dịch vụ pháp lý uy tín được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng. Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết Quy trình dịch vụ thuê luật sư khởi kiện vụ án để có thêm thông tin.

b) Báo giá dịch vụ khởi kiện vụ án:

Quý khách vui lòng xem Bảng giá dịch vụ khởi kiện vụ án.

Bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ luật sư tranh tụng uy tín của Luật Thái An tại LINK NÀY.

>>> HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói