Công ty Luật Thái An có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã và tư vấn pháp luật kinh doanh nói chung. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về vốn của hợp tác xã

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vốn của hợp tác xã là:

 • Luật hợp tác xã 2012.
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã
 • Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của của Nghị định 193/2013/NĐ-CP

2. Về vấn đề tài sản góp vốn của hợp tác xã

Vốn góp là tiền đồng Việt Nam hoặc các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền đồng Việt Nam tương đương giá trị như ngoại tệ, quyèn sử dụng đất,… hay các loại giấy tờ pháp lý tại thời điểm góp vốn là hợp pháp.

Các loại tài sản khác không phải tiền mặt được xác định giá trị thực tế góp vốn theo nguyên tác thoả thuận giữa các thành viên với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc có thể nhờ đến tổ chức thẩm định giá.

3. Về vấn đề tỷ lệ góp vốn của hợp tác xã

Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên được thực hiện theo sự thỏa thuận và theo quy định của điều lệ hợp tác xã, tuy nhiên vốn góp của thành viên không được vượt quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn của hợp tác xã thành viên cũng được thực hiện theo sự thỏa thuận và theo quy định của điều lệ, tuy nhiên pháp luật cũng khống chế tỉ lệ góp vốn này với quy định vốn của hợp tác xã thành viên không được vượt quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

4. Về vấn đề tăng giảm vốn của hợp tác xã

 • Vốn góp tối thiểu là số vốn mà khi tham gia, nếu muốn trở thành các thành viên thì cá nhân, pháp nhân hay hộ gia đình phải góp vào vốn điều lệ theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ tăng nếu đại hội thành viên ra quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc quyết định huy động thêm vốn góp từ thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc có thể kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.
 • Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ giảm nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên
 • Nếu khi vốn điều lệ giảm, có thành viên, hợp tác xã thành viên sở hữu vốn góp vượt quá mức góp tối đa là 20% với thành viên hợp tác xã và 30% hợp tác xã thành viên thì sẽ phải tiến hành trả lại phần vốn mà đã vượt mức vốn góp tối đa hoặc có thể huy động thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành, viên khác, kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới giảm bớt tỷ lệ này, bảo đảm phù hợp quy định của Luật và điều lệ.
 • Trường hợp ngành nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà pháp luật có yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm vốn cần lưu ý không được thấp hơn vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

5. Về vấn đề trích lập quỹ từ vốn của hợp tác xã

Khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hàng tháng sẽ được trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không được thấp hơn 20% trên thu nhập và trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không được thấp hơn 5% trên thu nhập;

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên có phần vốn góp trong hợp tác xã

a)     Quyền của thành viên có phần đóng góp trong vốn của hợp tác xã

 • Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau mà sẽ không phụ thuộc số vốn góp khi tham gia quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các thành viên sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, các thông tin khác theo quy định của điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một đầy đủ, kịp thời, chính xác
 • Thành viên, hợp tác xã thành viên sẽ phải trả lại số vốn góp khi rời hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều lệ.

b)     Nghĩa vụ của thành viên có phần đóng góp trong vốn của hợp tác xã

 • Góp đủ, đúng thời hạn số vốn góp như đã cam kết.
 • Chịu trách nhiệm với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn đã góp của mình.
 • Nếu các thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ, thành viên đó sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề Vốn của hợp tác xã. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý doanh nghiệp của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

7. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các hợp tác xã. Khi có nhu cầu này, khách hàng cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn hãy tham khảo  bài viết Dịch vụ thành lập hợp tác xã của chúng tôi.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói