Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hình sự, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Chúng tôi mong muốn góp phần tuyên truyền hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật hình sự để người dân hiểu và kịp thời dừng lại trước khi thực hành vi phạm tội. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan tới tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Thế nào là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ?

Hành vi tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể thể hiện dưới các hình thức sau đây:

a)     Dấu hiệu chủ thế của tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Chủ thể của tội này được quy định là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyển hạn.

b)     Dấu hiệu mặt khách quan của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Hành vi khách quan của tội này được quy định là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Ngưửi phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện công vụ được giao và họ đã không thực hiện, không thực hiệm kịp thời, không thực hiện đầy đủ hoặc thực hiện không đúng với yêu cầu.

c)     Dấu hiệu hậu quả của tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Theo quy định của điều luật, hậu quả của tội phạm có thể là:

 • Thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên; hoặc
 • Thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ dhức, cá nhân.

Theo đó, thiệt hại về tài sản là thiệt hại gây ra cho bất cứ chủ thể nào, không phụ thuộc vào hình thức sở hữu. Thiệt hại khác là thiệt hại phi vật chất gây ra cho lợi ích của Nhà nước hoặc gây ra cho quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.

d)     Dấu hiệu mặt chủ quan của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

 • Dấu hiệu lỗi của chủ thể: Lỗi cố ý.
 • Dấu hiệu động cơ phạm tội: động cơ phạm tội được quy định là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Động cơ vụ lợi là làm trái công vụ được thúc đẩy bởi lợi ích vật chất (cho cá nhân người làm trái công vụ hoặc cho đơn vị, tổ chức của họ). Động cơ cá nhân khác là làm trái công vụ không bị thúc đẩy bởi lợi ích vật chất như vì nể nang, vì cảm tình cá nhân, vì lợi ích phi vật chất như vì danh tiếng, địa vị xã hội…

2. Cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm hình sự đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm hình sự đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3. Các khung hình phạt chính đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

a)     Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Người nào phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu VNĐ đến dưới 200 triệu VNĐ
 • gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

b)     Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Người nào phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ một cách có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu VNĐ đến dưới 1.000 triệu VNĐ.

c)     Phạt tù từ 10 năm đến 15 năm

Người nào phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà gây thiệt hại về tài sản 1.000 triệu VNĐ trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

4. Hình phạt bổ sung đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Người phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ còn có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

 • bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm
 • bị phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về tội tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, luật pháp đã có thể thay đổi các quy định liên quan, do vậy bạn nên gọi điện tới Tổng đài tư vấn 1900 6218 của Luật Thái An để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các tội xâm phạm chức vụ.

5. Dịch vụ luật sư bào chữa hình sự của Luật Thái An

a)     Tại sao nên sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa hình sự ?

Hiến pháp nước ta và Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành đều quy định về quyền được thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư bào chữa hoặc người khác bào chữa”. Sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa, người phạm tội sẽ được bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Bạn hãy đọc bài viết Dịch vụ luật sư bào chữa để hiểu những lợi ích to lớn cho mình.

b)     Bảng giá dịch vụ luật sư bào chữa của Luật Thái An

Bạn có thể đọc bài viết Bảng giá dịch vụ thuê luật sư tranh tụng để có thêm thông tin, cụ thể là ở phần dịch vụ thuê luật sư vụ án hình sự.

c)     Quy trình dịch vụ luật sư bào chữa của Luật Thái An

Mời bạn đọc bài viết Quy trình dịch vụ thuê luật sư tranh tụng của Luật Thái An.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thibft kế web bởi Hoangweb.com