Với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhu cầu về thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài tại Việt Nam cũng gia tăng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn về thủ tục thực hiện việc đầu tư của mình, do chưa hiểu những quy định của pháp luật nước sở tại. Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài  là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật đầu tư 2014;
  • Luật doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

2. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài

Trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu các điều kiện của pháp luật đối với việc đầu tư của mình.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện được áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư mang quốc tịch nước ngoài phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là điều kiện được áp dụng theo tiêu chí quốc tịch của doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm có:

  • Các điều kiện của Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật đầu tư và luật khác có liên quan như luật chuyên ngành
  • Các điều kiện đầu tư theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp có sự khác biệt trong quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và các Hiệp định tư do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia không có quy định về điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ.

Trong khi đó theo quy định của Pháp luật Việt Nam thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về hình thức đầu tư, vốn đầu tư và cơ cấu, tổ chức, cụ thể là:

a)     Điều kiện về hình thức đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

b)     Điều kiện về cơ cấu, hoạt động

Nhà đầu tư nước ngoài phải là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

Người đại diện cho phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.

c)     Điều kiện về vốn đầu tư

Số vốn góp đầu tư ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ);

Phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ;

Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

3. Khả năng nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài

Như đã đề cập ở trên, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ thì phải tuân thủ các điều kiện theo Pháp luật Việt Nam. Theo đó, về hình thức đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư dịch vụ bảo vệ thông qua việc liên doanh với công ty Việt Nam dưới hình thức góp vốn để mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Để có thêm thông tin, mời bạn đọc bài viết Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thành lập công ty dịch vụ bảo vệ vốn nước ngoài. Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, luật pháp đã có thể thay đổi các quy định liên quan, do vậy bạn nên gọi điện tới Tổng đài tư vấn đầu tư nước ngoài của Luật Thái An để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư nước ngoài.

4. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hay xem bài viết Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Luật Thái An.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

1900633725