Trong bài viết dưới đây Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động là Bộ luật lao động 2012. 

2. Về Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động được quy định là một trong những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

Trọng  tài lao động là quá trình được lựa chọn bởi các bên trong tranh chấp lao động, muốn việc tranh chấp được giải quyết bởi một quan tòa khách quan mà quyết định của họ sẽ dựa trên tình huống sự việc, các biên liên quan đồng ý trước sẽ chấp nhận những quyết định này là quyết định cuối cùng và có tính bắt buộc thi hành.

3. Quyền thành lập Hội đồng trọng tài lao động

Căn cứ theo khoản 1 Điều 199 Bộ luật lao động 2012:

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động gồm Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thư ký Hội đồng và các thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Số lượng thành viên Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá 07 người.”

Như vậy, Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động được thành lập tại cấp tỉnh, theo đơn vị hành chính, bằng quyết định của Chỉ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Cơ cấu tổ chức Hội đồng trọng tài lao động

Theo đó, khoản 1 Điều 199 Bộ luật lao động cũng quy định cụ thể về tổ chức của Hội đồng trọng tài cũng cần đảm bảo:

  • Về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động được thành lập theo số lẻ, nhưng không được quá 7 thành viên, bao gồm: Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động; thư kí hội đồng; các thành viên khác là đại diện công đoàn cấp tỉnh, đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động.
  • Nếu cần thiết, Chủ tịch Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức liên quan và người mà có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương.

5. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động

Khoản 2 điều 199 Bộ luật lao động quy định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động. Theo đó Hội đồng này có quyền tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể sau đây:

  • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích;
  • Đối với các tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công được Chính Phủ quy định tại Danh mục liên quan.
  • Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động dựa trên nguyên tắc đưa ra quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phải bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động: Tạo thuận lợi trong việc thu thập chứng cứ, hồ sơ cũng như cơ sở vật chất tại cơ sở làm việc, đảm bảo khách quan, công bằng, hài lòng đối với các bên tranh chấp.

6. Tóm tắt ý kiến tư vấn về Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động

Trên đây là những ý kiến tư vấn về Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động. Người lao động và người sử dụng lao động đều cần nắm rõ thẩm quyền của Hội đồng này để giải quyết tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn luật lao động và Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động là sự lựa chọn khôn ngoan. Bởi bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ tại nơi làm việc, với người sử dụng lao động. Để có thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tư vấn luật lao động của chúng tôi.

Trường hợp bạn có những vướng mắc, thậm chí là tranh chấp lao động liên quan như chấm dứt hợp đồng lao động, khiếu nại, tố cáo, kiện tụng người sử dụng lao động thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý tranh chấp sao cho có lợi nhất. Bạn có thể tham khảo bài viết Khởi kiện vụ án tranh chấp lao động của chúng tôi. 

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói