Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Ngày nay,  việc các cá nhân, tổ chức xảy ra các tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ thanh toán, vay nợ rất phổ biến. Theo đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhiều người đã nộp đơn khởi kiện đến tòa án để giải quyết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ những nội dung cần điền trong mẫu đơn khởi kiện khởi kiện đòi nợ. Bởi vậy, trong bài dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ, cung cấp mẫu đơn khởi kiện đòi nợ như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu đơn khởi kiện đòi nợ là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Các nội dung cơ bản trong mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Khởi kiện đòi nợ là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp gửi đơn đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định các nội dung cơ bản mà đơn khởi kiện cần đáp ứng như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

3. Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho Quý khách hàng mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân và mẫu đơn khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp kèm hướng dẫn cụ thể việc viết đơn khởi kiện đòi nợ như sau:

Mẫu số 1: Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ……., ngày …. tháng …năm ….(1)

ĐƠN KHỞI KIỆN

                       Kính gửi:  Tòa án nhân dân ……………………………. (2)

Người khởi kiện: (3)

Ông/ Bà …………….., sinh năm…………….

CMND/CCCD số: ………. Cấp ngày ……………….. tại ……….………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Người bị kiện: (4)

Ông/Bà …………………, sinh năm ……..

CMND/CCCD số: ………. Cấp ngày ……………….. tại ……………… ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Điện thoại: ……………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (5)

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ được rất nhiều người quan tâm
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ được rất nhiều người quan tâm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Ngày ………………….. tôi và ông ……… có thỏa thuận và ký hợp đồng vay tiền với số tiền là: …….. đồng (………. triệu đồng), lãi suất thỏa thuận là…………….. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay cá nhân thì ông …….. phải có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi trong thời hạn …………tháng kể từ ngày …………

Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng đến hạn thanh toán là ngày ……………….. Ông …. không thanh toán cho tôi theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

Tôi đã nhiều lần đến nhà, gọi điện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không trả và trốn tránh ngược lại còn thách thức chúng tôi cứ việc kiện.

Do ông ……….. vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên tôi viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện ……. giải quyết buộc ông………thanh lý hợp đồng trả cho tôi số tiền nợ bao gồm các khoản sau:

 • Trả toàn bộ khoản nợ gốc: ……………….. đồng
 • Trả khoản bộ khoản nợ lãi từ ngày …… cho đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử tạm tính hết ngày ………… với số tiền lãi là: ……………….đồng.

Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có):……………. (6);

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện (7):

 1. Hợp đồng/Giấy cho cá nhân vay tiền ngày …………………..
 2. CMND/CCCD + Sổ hộ khẩu của tôi (Bản photo sao y).
 3. CMND/CCCD +Sổ hộ khẩu của ông ……………………. (Bản photo)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2: Mẫu Đơn khởi kiện đòi nợ doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ……., ngày …. tháng …năm ….(1)

ĐƠN KHỞI KIỆN

                       Kính gửi:  Tòa án nhân dân ……………………………. (2)

Người khởi kiện: (3)

Tên đơn vị: Công ty …………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………………………………..…

Người bị kiện: (4)

Tên đơn vị: Công ty …………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………………………………..…

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (5)

Ngày ………………….. công ty …. chúng tôi và công ty  ……… có thỏa thuận và ký hợp đồng số ….. ngày …. háng … năm …. về việc ….. Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì Công ty …….. phải có trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi vào thời điểm…………

Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng đến hạn thanh toán là ngày ……………….., Công ty …. không thanh toán cho Công ty chúng tôi theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký.

Ngày ………………………., hai công ty đã thực hiện việc đối chiếu, xác nhận công nợ, ghi nhận Công ty  ……………………….. còn nợ chúng tôi số tiền là:…………. Đồng. Công ty … đã cam kết thanh toán khoản nợ cho Công ty chúng tôi trong vòng … tháng. Tuy nhiên đến nay, Công ty ….  vẫn không thanh toán cho chúng tôi mà không có lý do chính đáng. Việc Công ty ………… không trả nợ đã gây cho công ty chúng tôi nhiều khó khăn, thiệt hại. Do vậy, nay công ty có đơn này, kính đề nghị Quí tòa xem xét và giải quyết cho yêu cầu của chúng tôi như sau:

 1. Buộc Công ty ………. phải trả cho chúng tôi số tiền còn thiếu (nợ gốc) là ……………………… đồng (bằng chữ ………………………………………).
 2. Buộc Công ty …………… phải trả thêm khoản lãi phát sinh từ tháng ………………. tới nay (9 tháng), theo lãi suất quá hạn do ngân hàng nhà nước qui định, số tiền là ……………………… đồng (bằng chữ ………………….).

Tổng cộng: …………………….. đồng (……………………….)

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết.

Xin chân thành cám ơn!

Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có):……………. (6);

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

 • Hợp đồng số ………… ngày …………………..
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ………. (bên khởi kiện)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ………. (bên bị khởi kiện)
 • Biên bản đối chiều công nợ……….
 • Hóa đơn, chứng từ khác (nếu có)…………………..

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dâu)

4. Hướng dẫn điền thông tin trên đơn khởi kiện:

(1) Ghi địa điểm và thời gian làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP. Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.

Phía nguyên đơn có thể chọn tòa án nơi mình cư trú hoặc nơi sự việc xảy ra hoặc nơi ở của bị đơn, nơi bị đơn có tài sản … để nộp đơn khởi kiện. Tuy nhiên, thông thường và tốt nhất là chọn tòa án nơi bị đơn đang cư trú hoặc có tài sản để khởi kiện. Vì khi đó sẽ dễ dàng hơn trong giai đoạn thi hành án sau này.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người bị khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(5) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết: Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Người khởi kiện cần nêu rõ mình kiện đòi cái gì? Trị giá bao nhiêu? Muốn yêu cầu trả nợ gốc hay thêm các khoản phát sinh như tiền lãi phát sinh hoặc các thiệt hại khác (nếu có) do việc không trả nợ của phía bị đơn gây ra.

(6) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Hoàng Văn B, công tác tại Công ty C, trụ sở làm việc tại địa chỉ số ……………………….).

(7) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… )

Về nguyên tắc, chứng cứ phải là tài liệu gốc, bản chính. Tài liệu hoặc giấy tờ ở dạng photocopy không có giá trị pháp lý. Do vậy, khi nộp đơn thì có thể nộp bản photo, nhưng sau này tòa sẽ yêu cầu nộp bản chính hoặc đưa bản chính ra để đối chiếu.

5. Dịch vụ tư vấn hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ của Luật Thái An:

Việc sử dụng dịch vụ đòi nợ nói chung và soạn đơn khởi kiện đòi nợ của Luật Thái An là vô cùng cần thiết nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và mang lại kết quả có lợi nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề sau:

– Tư vấn các điều kiện hồ sơ khởi kiện đòi nợ;

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo, nộp đơn khởi kiện đòi nợ;

– Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp về yêu cầu đòi nợ tại tòa án có thẩm quyền;

– Tư vấn cho khách hàng tham gia giải quyết một số thủ tục khác liên quan đến đòi nợ.

Trên đây, là một số mẫu đơn khởi kiện của Luật Thái An

===>>> Xem thêm:Dịch vụ thu hồi nợ

===>>> Xem thêm:Bảng giá dịch vụ thu hồi nợ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói