Soạn thảo hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện một số hoạt động nhất định. Theo đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia kinh doanh xăng dầu (đối với các ngành nghề được phép thực hiện) tại Việt Nam thì nên xác lập hợp đồng liên doanh để có thể tiến hành một các thuận lợi hơn. Đây là một loại hợp đồng được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong hoạt động đầu tư nước ngoài. Trong bài viết dưới đây, Công ty luật Thái An sẽ hướng dẫn Soạn thảo hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu một cách kín kẽ để giảm thiểu rủi ro và tranh chấp giữa các bên.

Thế nào là hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu?

Hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Để thực hiện việc hợp tác một cách trọn vẹn và đảm bảo lợi ích của các bên, trong khuôn khổ hợp đồng sẽ thành lập pháp nhân mới và là pháp nhân Việt Nam, cho dù các bên liên doanh mang quốc tịch nào.

Hợp đồng liên doanh gần giống với hợp đồng hợp tác. Điểm khác nhau cơ bản là ở chỗ nếu với hợp đồng hợp tác các bên không thành lập pháp nhân mới thì với hợp đồng liên doanh, các bên thỏa thuận thành lập pháp nhân mới để thực hiện toàn bộ nội dung liên doanh.

Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tùy thuộc vào từng hoạt động cụ thể mà sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác nhau như: Điều kiện đối với pha chế xăng dầu; Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu; Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu; Điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu; Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu. Vấn đề này được quy định chi tiết tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu ngày 03 tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ được phép thực hiện các hoạt động mà pháp luật không cấm.

Liên doanh với pháp nhân/cá nhân nước ngoài

Nếu một bên tham gia hợp đồng là pháp nhân nước ngoài thì để có thể liên doanh bên nước ngoài phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là một thủ tục quan trọng, phức tạp và mất nhiều thời gian. Chi tiết có tại bài viết Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Do việc xin giấy phép đầu tư là một phần quan trọng nên nó được đưa vào hợp đồng liên doanh như giai đoạn đầu tiên. Nếu việc xin giấy phép thành công thì các công việc khác sẽ lập tức được triển khai. Nhưng nếu việc xin giấy phép này không thành thì các bên không thể liên doanh, hợp đồng liên doanh do đó phải chấm dứt.

Điều kiện liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xăng dầu

 • Theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia:

Theo các điều ước quốc tế mà Viết Nam là thành viên thì nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến.

 • Điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu mỏ thô; khí ngưng và các loại khác. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là Nhà thầu dầu khí theo quy định của Luật dầu khí được quyền xuất khẩu phần dầu khí thuộc sở hữu của mình.
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc được ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất xăng dầu với điều kiện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Do đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hay liên doanh để thực hiện các hoạt động bị nghiêm cấm nêu trên. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoặc có thể liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện các hoạt động như sau:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất xăng dầu với điều kiện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

+  Dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu đáp ứng điều kiện luật định, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. (theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT).

+  Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu. Điều kiện cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; bảo đảm các yêu cầu và quy định về vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Ngoài ra, theo quy định muốn thành lập công ty liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài không vi phạm pháp luật nước Việt Nam và nước ngoài, không bị cấm thành lập và đảm nhận doanh nghiệp do pháp luật Việt Nam quy định.

Xem: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên doanh 

Cách soạn thảo hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu

Hợp đồng gồm các phần và điều khoản sau:

Quốc hiệu

Quốc hiệu như sau phải có ở đầu hợp đồng, tiếp đến là tiêu đề hợp đồng và số hợp đồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: …………

Căn cứ của hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu

Đầu tiên, bạn cần chỉ ra các văn bản pháp luật và căn cứ của hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu, đó là:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14 được Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu ngày 03 tháng 9 năm 2014;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Các bên của hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu

Với mỗi bên, cần ghi rõ các thông tin cơ bản sau:

 • Tên pháp nhân
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động nếu không phải là doanh nghiệp: Cần ghi rõ số giấy chứng nhận, ngày cấp và nơi cấp. Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng để xác định pháp nhân hợp pháp nên bạn cần tra cứu cẩn thận.
 • Địa chỉ trụ sở
 • Số điện thoại, email
 • Người đại diện theo pháp luật; Lưu ý: Nên tra cứu thông tin để xác định được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vì không phải chức vụ giám đốc sẽ luôn là người đại diện theo pháp luật. Nếu người đại diện trong hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật của công ty thì cần có giấy ủy quyền. Nếu người đại diện ký hợp đồng không phải là Người đại diện theo pháp luật và ký hợp đồng không theo ủy quyền thì hợp đồng sẽ vô hiệu.

Trong hợp đồng có thể nói sơ qua về nhu cầu của các bên đưa tới việc ký kết hợp đồng, thí dụ:

“Xét rằng:

 • Bên A là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước …… Bên A có khả năng ….. ;
 • Bên B là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước …… Bên A có khả năng ….. ;

Với mong muốn hợp tác, các bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:…”

Giải thích từ ngữ

Bạn có thể giải thích một số từ ngữ, nhất là thuật ngữ chuyên ngành sử dụng trong hợp đồng để tránh hiểu lầm giữa các bên. Ví dụ như:

“1.1. Hợp đồng” có nghĩa là Hợp đồng hợp tác kinh doanh xăng dầu số………………. ngày…/…/…… được ký kết giữa…….và ……… cùng tất cả các phụ lục và tài liệu đính kèm.

1.2.“Các Bên” bao gồm………(Bên A) và…….(Bên B).

1.3.“Thời gian hợp tác kinh doanh” là thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này, được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

1.4.“Vốn hợp tác” là số vốn do các Bên góp được ghi nhận trong Hợp đồng này để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Điểm bán lẻ xăng dầu.….”

Điều khoản về mục tiêu, phạm vi và thời hạn liên doanh

 • Mục tiêu: Mục tiêu chung mà hai bên liên doanh hướng tới như kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, và phát triển dịch vụ vận tải xăng dầu
 • Phạm vi hoạt động: Các công việc cụ thể các bên thực hiện để đạt mục tiêu chung như:
 • Việc xây dựng cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chuẩn bị các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; bảo đảm các yêu cầu và quy định về vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Một số điều khoản như:

“Bên A và Bên B cùng điều hành, quản lý hoạt động cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, và phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận từ hoạt động cho thuê cảng, kho tiếp nhận xănng dầu đó.”

 • Phương thức liên doanh: Các bên sẽ thành lập một pháp nhân mới dưới hình thức công ty TNHH để thực hiện các hoạt động cụ thể theo thỏa thuận của hai bên. Việc thành lập theo đúng quy định pháp luật hiện hành và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Pháp nhân này cũng sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ các nghĩa vụ cũng như tất cả các quyền trong khuôn khổ việc hợp tác, liên doanh giữa các bên. Công ty cũng sẽ là chủ sở hữu của tất cả tài sản các bên đóng góp cũng như tài sản có được trong suốt thời gian liên doanh, gồm tài sản hữu hình và vô hình.

 • Thời hạn: Khoảng thời gian hai bên hợp tác, liên doanh như 5 năm, 10 năm…

Điều khoản về thành lập công ty

 • Về mục đích, nội dung hoạt động của công ty: Các bên thỏa thuận thành lập công ty theo các điều khoản và điều kiện như được quy định tại Hợp đồng liên doanh.
 • Về tư cách pháp nhân của công ty: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo Luật pháp Việt Nam.
 • Phạm vi chịu trách nhiệm của các bên: Các bên chỉ chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ và các khoản nợ trong phạm vi sau:
  • Trong phạm vi phần góp vốn cam kết của mình vào vốn điều lệ Công ty;
  • Trong phạm vị Hợp đồng liên doanh này (đối với giai đoạn trước khi thành lập công ty).
 • Về chi phí thành lập công ty: Hai bên thỏa thuận thống nhất về Chi phí liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp được tính vào phần vốn góp.

Do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải đáp ứng các điều kiện như có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu; bảo đảm các yêu cầu và quy định về vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các cán bộ nhân viên phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo đó, các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đào tạo, huấn luyện cán bộ nhân viên phải được ghi chép cẩn thận, có các chứng từ, tài liệu kèm theo (hợp đồng, hóa đơn, phiếu thu, biên lai …)

Xem chi tiết các bước thực hiện tại bài viết về Thành lập công ty có vốn nước ngoài.

Điều khoản về cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty liên doanh

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty gồm có Hội đồng thành viên, Giám Đốc, Ban Giám đốc.

 • Hội đồng thành viên: Gồm các đại diện quản lý phần vốn góp của mỗi bên. Hội đồng thành viên có quyền lực cao nhất trong Công ty, sẽ thảo luận và quyết định toàn bộ các công việc quản lý kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên là đại diện của bên nào giữ tỷ lệ góp vốn cao nhất.
 • Giám đốc: Giám đốc điều hành sẽ do Chủ tịch Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký, chấm dứt hợp đồng lao động và quyết định các vấn đề thù lao, lương thưởng. Giám đốc của Công ty sẽ có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Giám đốc sẽ là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

·        Các chức vụ quản lý khác của công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức và quyết định các vấn đề thù lao, lương thưởng.

Điều khoản về nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên doanh

Hai bên thỏa thuận thành lập công ty liên doanh với nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

–       Tên công ty

 • Trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện của công ty
 • Ngành nghề kinh doanh dự kiến của công ty: ví dụ như Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu.
 • Vốn đầu tư, vốn điều lệ của công ty
 • Đại diện theo pháp luật của công ty

Điều khoản về kế hoạch thực hiện hợp đồng

Các bên thống nhất kế hoạch triển khai hợp đồng liên doanh với các mốc sau:

 • Xin giấy phép:
 • Thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có pháp nhân nước ngoài tham gia liên doanh)
 • Thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu:

Bao gồm: Cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển…. Cán bộ nhân viên được đào tạo nghiệp vụ, có giấy tờ xác minh, chứng chỉ theo quy định.

+ Xin Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ:

Có hiệu lực trên toàn quốc và có giá trị một lần đối với phương tiện có hợp đồng vận chuyển theo chuyến; có giá trị không quá 12 tháng đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển.

+ Xin Các loại giấy phép cần có để phương tiện vận tải xăng dầu hoạt động

 • Giấy Đăng ký xe ô tô.
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ (Sổ kiểm định).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 • Giấy chứng nhận kiểm định dung tích xitéc.
 • Giấy phép đảm bảo điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
 • Giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ (nếu có).
 • Giấy phép vào phố cấm (nếu có).
 • Lệnh vận chuyển đã ghi đầy đủ thông tin và tên lái xe theo đúng chức trách.
 • Hợp đồng vận chuyển
 • Hóa đơn vận chuyển, …
 • Thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 • Mở công ty:
 • Thực hiện thủ tục thuê văn phòng
 • Mua sắm trang thiết bị cho văn phòng, đưa văn phòng vào hoạt động
 • Tiến hành tuyển dụng thêm nhận sự
 • Thực hiện các hoạt động theo giấy phép:

Điều khoản về góp vốn công ty liên doanh

 • Vốn điều lệ của công ty là: …
 • Tỷ lệ đóng góp của các bên: …
 • Hình thức góp vốn:
  • Bên Việt Nam: Góp vốn bằng
   • Tiền mặt trị giá:
   • Quyền sử dụng đối với mảnh đất (diện tích, thửa đất, địa điểm, mục đích sử dụng đất) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …) hoặc các tài sản trên đất như kho bãi, kho chứa….
   • Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có : ví dụ ô tô chuyên dùng,…
   • Nguồn khách hàng thường xuyên là người Việt Nam sử dụng sản phẩm/dịch vụ
   • Các kênh phân phối tại …. tỉnh thành tại Việt Nam
  • Bên nước ngoài: Góp vốn bằng
   • Tiền mặt trị giá…
  • Thời hạn góp vốn: Trong vòng … ngày kể từ khi ký hợp đồng này.
  • Phương thức góp vốn: Các bên tạo tài khoản tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam, tài khoản được sử dụng riêng cho hoạt động đầu tư liên doanh trong khuôn khổ Hợp đồng và chuyển phần vốn góp vào đó. Lãi suất ngân hàng được tính là thu nhập của công ty liên doanh.

Điều khoản về phân chia lợi nhuận

 • Tỷ lệ phân chia lợi nhuận: Theo tỷ lệ góp vốn.
 • Thời điểm phân chia lợi nhuận:…
 • Công thức phân chia lợi nhuận: [Kết quả kinh doanh (Lợi nhuận sau thuế)] = [Doanh thu ] – [Chi phí] – [Số thuế phải nộp] – [Quỹ dự phòng]
 • Phương thức phân chia lợi nhuận: Các bên đối soát báo cáo tài chính và tiến hành phân chia lợi nhuận. Việc thanh toán thực hiện bằng chuyển khoản được thể hiện trong Hợp đồng này hoặc tài khoản khác theo thỏa thuận của các bên.
 • Đồng tiền thanh toán: ……………

Điều khoản về xử lý lỗ

Trong trường hợp các khoản chi phí lớn hơn doanh thu, các Bên sẽ thỏa thuận việc xử lý lỗ theo một trong các biện pháp sau:

–   Sử dụng nguồn quỹ dự phòng đã được trích lập để bù lỗ;

–   Ghi nhận lỗ sang các quý sau;

–   Đầu tư bổ sung bằng cách tăng vốn điều lệ công ty

–   Thanh lý hợp đồng

Điều khoản về tăng và giảm vốn điều lệ

 • Tăng Vốn Điều lệ: Có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng phần vốn góp của mỗi bên vào vốn điều lệ của công ty, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của Công ty; Tiếp nhận phần vốn góp của một bên thứ ba.

–       Giảm vốn điều lệ: Có thể giảm vốn điều lệ bằng cách công ty hoàn trả lại một phần vốn điều lệ cho các bên theo tỷ lệ phần vốn góp của mỗi bên với điều kiện là:

+      Công ty đã hoạt động liên tục ít nhất hai (02) năm kể từ Ngày có Hiệu lực;

+     và việc hoàn trả lại một phần vốn điều lệ cho các bên không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản hiện hành khác của Công ty.

Hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu
Hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu có những đặc thù riêng – Ảnh minh hoạ: Internet

Điều khoản về công tác kế toán, tài chính, thống kê, kiểm toán

 • Nguyên tắc tài chính kế toán: Tuân thủ Hệ thống Kế toán Việt Nam.
 • Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong sổ sách kế toán thống kê là tiền Đồng Việt Nam. Việc chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch do Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở (các) tài khoản.
 • Trường hợp pháp nhân nước ngoài là một bên liên doanh thì sổ sách, chứng từ và báo cáo kế toán được lập và lưu giữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Kiểm toán: Thực hiện hàng năm bởi công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Chi phí kiểm toán do Công ty chịu.
 • Ngoại hối: Đồng tiền Việt Nam (Đồng Việt Nam) sẽ được dùng để thực hiện toàn bộ việc mua sắm tại Việt Nam và trả lương cho các nhân viên Việt Nam của Công ty. Đồng tiền ngoại tệ (Đô la Mỹ hoặc một đồng tiền tự do chuyển đổi khác) sẽ được dùng để thực hiện toàn bộ việc mua sắm ngoài Việt Nam và trả lương cho các nhân sự người nước ngoài của Công ty. Nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển ra nước ngoài bằng tiền nước ngoài các khoản thu, chi theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên

Hợp đồng cần quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng để tránh phát sinh tranh chấp.. Về cơ bản, các quyền và nghĩa vụ là:

 • Góp vốn đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hợp đồng bao gồm cả các tài sản vô hình và tài sản hữu hình.
 • Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác theo quy định của Hợp đồng:
 • Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển theo hợp đồng đã ký kết với thương nhân thuê tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển xăng dầu.
 • Chịu sự giám sát, quản lý của thương nhân thuê dịch vụ. Phải trang bị các thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu.
 • Hưởng lợi nhuận thu được từ hoạt động liên doanh, của công ty liên doanh.
 • Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra:

Ví dụ như vấn đề quản lý kho bãi hoặc thiệt hại do việc không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy….

 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều khoản về chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng quy định các trường hợp:

 • Hợp đồng chấm dứt khi:
  • Không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng;
  • Không được cấp Giấy phép hoạt động trong thời hạn 10 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
  • Hết thời hạn liên doanh, cũng có nghĩa là hết hạn hợp đồng.
 • Một bên được phép phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:
  • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình mà không khắc phục trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của bên kia.
  • Bên kia lừa dối về tình trạng và khả năng tham gia hợp đồng của mình
  • Bên kia không có khả năng hoặc trở nên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ của mình trong vòng 90 ngày do bất khả kháng.
 • Trong trường hợp một bên chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cũng như bị phạt vi phạm;

Điều khoản về thanh lý hợp đồng

Khi chấm dứt hợp đồng thì hai bên thực hiện việc thanh lý: Tài sản còn lại chia cho các bên theo tỷ lệ đóng góp hay theo thỏa thuận giữa các bên. Các bên lập Biên bản thanh lý hợp đồng làm căn cứ về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên.

Điều khoản về bảo mật

Hợp đồng có thể có các quy định sau:

 • Nghĩa vụ bảo mật thông tin về hợp đồng và dự án hợp tác của các bên trong và sau thời gian thực hiện hợp đồng
 • Các trường hợp đặc biệt mà các bên không phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật
 • Bồi thường thiệt hại khi vi phạm quy định bảo mật.

Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

Hợp đồng có thể có các quy định sau:

 • Thông báo cho nhau về trường hợp bất khả kháng và cung cấp bằng chứng
 • Khắc phục tình huống bất khả kháng
 • Chấm dứt hợp đồng khi không thể khắc phục tình huống bất khả kháng

Điều khoản về giải quyết tranh chấp, kiện tụng

 • Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 • Các bên có thể thỏa thuận xử lý vụ việc theo tố tụng trọng tài hoặc khởi kiện ở tòa án có thẩm quyền. Hợp đồng cần quy định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp – điều này là cực kỳ quan trọng đối với trường hợp một trong các bên có quốc tịch nước ngoài. Trên thực tế, do sai lầm liên quan tới điều khoản này mà một bên không thể khởi kiện bên kia do vi phạm hợp đồng.

          Các bên có thể lựa chọn luật áp dụng là luật nước ngoài theo quốc tịch của doanh nghiệp nước ngoài hoặc luật Việt Nam.

Điều khoản chung

Hợp đồng quy định các vấn đề sau :

 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết.
 • Thời hạn Hợp đồng có hiệu lực là thời hạn liên doanh.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng được thể hiện trong các Phụ lục.
 • Ngôn ngữ của hợp đồng : Tiếng Việt và tiếng Anh, trường hợp có sự khác biệt về nội dung hợp đồng thì bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.
 • Số lượng bản gốc của hợp đồng.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu

Luật Thái An chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng liên doanh kinh doanh xăng dầu. Để tìm hiểu về dịch vụ, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau :

Nếu bạn cần dịch vụ, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
   Đối tác pháp lý tin cậy

 

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói