Quyền và nghĩa vụ của Thành viên hợp danh là gì ?

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh thực chất là một trong những chủ nhân của công ty hợp danh. Người này có những quyền hạn và nghĩa vụ rất lớn, gắn bó chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ. Trong bài viết dưới đây Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định thành viên hợp danh trong công ty hợp danh là Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thành viên hợp danh là gì?

Thành viên hợp danh là một loại thành viên trong công ty hợp danh (để hiểu thế nào là công ty hợp danh, xin mời bạn đọc bài viết Thành lập công ty hợp danh của chúng tôi). Họ là những thành viên cùng nhau sở hữu công ty và kinh doanh dưới một tên chung. Một công ty hợp danh phải có ít nhất thành viên hợp danh, những thành viên này sẽ phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính của công ty bằng toàn bộ tài sản của bản thân mình.

Ngoài ra, thành viên của công ty hợp danh còn có thành viên góp vốn. Điểm khác nhau cơ bản giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh là ở chỗ thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty giống như thành viên hợp danh.

3. Quyền lợi của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Với tư cách là các chủ sở hữu của công ty, những thành viên hợp danh của công ty hợp danh sẽ có các quyền lợi sau:

a. Nhóm quyền lợi liên quan tới việc điều hành, quản lý công ty:

 • Thành viên hợp danh được tham gia các cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết về những vấn đề của công ty. Thông thường mỗi thành viên sẽ có một phiếu biểu quyết hoặc có thể nhiều hơn theo quy định của điều lệ công ty.

b. Nhóm quyền lợi liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty:

 • Thành viên hợp danh được nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên đó cho rằng có lợi nhất cho công ty.
 • Thành viên hợp danh được sử dụng tài sản, con dấu của công ty để tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu thành viên ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì sẽ được công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường đối với số tiền đã ứng trước.
 • Thành viên hợp danh có thể yêu cầu công ty hoặc thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; có thể kiểm tra sổ kế toán, tài sản và các tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết.

c. Nhóm quyền lợi liên quan tới việc doanh thu, lợi nhuận, tài sản của công ty:

 • Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Thành viên hợp danh có thể yêu cầu công ty bù đắp những thiệt hại không phải do sai sót cá nhân của thành viên đó trong hoạt động kinh doanh.
 • Thành viên hợp danh được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty (hoặc theo tỷ lệ khác do Điều lệ công ty quy định) khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế sẽ được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế của thành viên hợp danh cũng có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh có thể được hưởng các quyền khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty hợp danh gắn bó chặt chẽ với nhau.

4. Những hạn chế đối với thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Khi trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh, thành viên đó sẽ phải chịu một số hạn chế như sau:

 • Nếu không có sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại thì thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.
 • Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc người khác để thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc tư lợi cá nhân.
 • Nếu không có sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại thì thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

5. Nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Thành viên hợp danh phải thực hiện các nghĩa vụ sau đối với công ty:

a. Nhóm các nghĩa vụ liên quan tới việc điều hành, quản lý công ty:

 • Thành viên hợp danh phải quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách cẩn trọng, trung thực và bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
 • Thành viên hợp danh phải tiến hành hoạt động kinh doanh và quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng thành viên và Điều lệ công ty đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu làm trái quy định gây thiệt hại cho công ty.
 • Thành viên hợp danh không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

b. Nhóm các nghĩa vụ liên quan tới hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty:

 • Nếu thành viên hợp danh nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty thì sẽ phải hoàn trả cho số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty.
 • Thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để thanh toán.
 • Nếu công ty kinh doanh thua lỗ thì thành viên hợp danh sẽ phải chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Định kỳ hàng tháng thành viên hợp danh phải báo cáo chính xác, trung thực bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty hoặc cho thành viên có yêu cầu.

Ngoài ra thành viên hợp danh có thể có các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Để được tư vấn chi tiết trường hợp cụ thể, bạn hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý doanh nghiệp.

6. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh đươc các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

Nếu bạn cần được tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hãy tham khảo bài viết Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói