Một số quy định quan trọng về Công ty hợp danh

Cùng với các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty hợp danh đã và đang hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Công ty hợp danh là dạng đặc trưng của công ty đối nhân nên tạo được lòng tin cho các đối tác trong các giao dịch mà Công … Đọc tiếp Một số quy định quan trọng về Công ty hợp danh