Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc công ty cổ phần

Khi thành lập doanh nghiệp, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là chức danh quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh. Quyền hạn và trách nhiệm của vị trí này được quy định cụ thể bởi Luật Doanh nghiệp và bởi Điều lệ công ty. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập về nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc công ty cổ phần:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần là Luật Doanh nghiệp 2014.

Ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An:

2. Khái quát về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần:

 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là một chức danh quan trọng trong hệ thống tổ chức quản lý của công ty cổ phần do Hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty có thể là một thành viên của Hội đồng quản trị hoặc là một người khác được Hội đồng quản trị thuê.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc làm việc theo nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ không dài quá 5 năm. Tùy theo Hội đồng quản trị mà Giám đốc, Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không giới hạn.

===>>>Xem thêm: Ai là người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

3. Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Muốn trở thành Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần thì cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp.
 • Có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trình độ do Điều lệ công ty quy định cụ thể.
 • Đặc biệt đối với công ty con của công ty có cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% thì cá nhân ứng cử vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc không được là người thân như vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con nuôi, con đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột, em rể, anh rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước ở công ty đó.
giám đốc công ty cổ phần
Giám đốc công ty cổ phần có quyền hạn và nghĩa vụ được quy định bởi Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.- Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần có quyết định của Hội đồng quản trị.
 • tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 • tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.
 • kiến nghị phương án tổ chức cơ cấu và quy chế quản lý nội bộ trong công ty.
 • bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm một số chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 • điều chỉnh tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • đưa ra và thực hiện kế hoạch, phương án tuyển dụng lao động.
 • kiến nghị các phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong quá trinh kinh doanh của công ty
 • điều hành công việc kinh doanh của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị và hợp đồng lao động đã ký kết với công ty. Nếu làm trái gây thiệt hại thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
 • Ngoài ra Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần có một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị.

===>>> Xem thêm: So sánh thẩm quyền của Chủ tịch Hôi đồng quản trị và Giám đốc

5. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần:

 • Công ty cổ phần có thể trả thù lao cho Giám đốc, Tổng giám đốc dựa theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Thù lao của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần bao gồm tiền lương và tiền thưởng. Trong đó lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải do Hội đồng quản trị quyết định.
 • Khoản thù lao của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần sẽ được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản tiền này phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và được báo cáo tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tóm lại Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là một chức danh hết sức quan trọng trong bộ máy quản lý của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị của công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần. Để được tư vấn chi tiết hoặc giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Thái An. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp và Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Công ty Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, đầy cạnh tranh việc bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc là người có tâm, có tầm có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, khi cần miễn nhiệm, thay thế giám đốc hoặc các vấn đề pháp chế doanh nghiệp khác cũng cần nắm được các quy định của pháp luật hoặc liên hệ với bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm: 

HÃY LIÊN HỆ NGAY CÔNG TY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói