Ưu đãi đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp là gì ?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lĩnh vực công nghiệp và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế. Ở Việt Nam, nhận thức rõ vai trò này, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp. Các chính sách này không chỉ mở ra cơ hội mới mà còn đặt ra thách thức cho các nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu các ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ qua bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An.

1. Cơ sở pháp lý để trả lời câu hỏi về ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề mức ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
 • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

2. Định nghĩa và hình thức của ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư là các biện pháp mà Chính phủ áp dụng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Các ưu đãi này thường bao gồm giảm thuế, hỗ trợ tài chính, cung cấp đất đai với giá ưu đãi, và hỗ trợ kỹ thuật. Mục tiêu là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức ưu đãi đầu tư gồm:

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 • Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

3. Doanh nghiệp nào được hưởng ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ ?

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư 2020, gồm các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và các ngành nghề ưu đãi đầu tư:
  • Ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư gồm:
   • Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
   • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
   • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
   • Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học; đào tạo nhân lực công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
   • Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin; sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.
   • Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.
   • Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm.
   • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Ngành nghề ưu đãi đầu tư gồm:
   • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).
   • Sản xuất phôi thép từ quặng sắt, thép cao cấp, hợp kim.
   • Sản xuất than cốc, than hoạt tính.
   • Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
   • Sản xuất hóa dầu, hóa dược, hóa chất cơ bản và cao su.
   • Sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
   • Sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu.
   • Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi tiết điện tử
   • Sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu
   • Sản xuất vật liệu thay thế vật liệu Amiăng.
   • Sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ (có khối lượng riêng nhỏ hơn 1000 kg/m3).
   • Đầu tư tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
   • Sản xuất cát nghiền nhân tạo thay thế cát tự nhiên.
   • Đầu tư xử lý, sử dụng phế thải của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất, nhà máy luyện kim để làm vật liệu xây dựng.
   • Đầu tư xử lý, sử dụng rác thải sinh hoạt để làm nhiên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng.
   • Đầu tư sản xuất thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế đối với ngành sản xuất xi măng; kinh; gạch ốp lát; vật liệu chịu lửa; đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cho vật liệu xây dựng sản xuất bằng công nghệ lạc hậu.
   • Sản xuất các loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
   • Sản xuất lắp ráp đầu máy diesel; toa xe hàng trọng tải từ 30 tấn trở lên; toa xe khách cao cấp với tốc độ cấu tạo 100 km/giờ; phụ tùng đầu máy, toa xe trong lĩnh vực đường sắt.
   • Sản xuất và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
   • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật đầu tư 2020, đó là đia bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư là để định hướng dầu tư – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

4. Các ưu đãi đầu tư công nghệ, công nghiệp là gì ?

Chính sách ưu đãi đầu tư hiện nay tại Việt Nam được thiết kế để hỗ trợ các ngành công nghiệp trọng điểm và công nghệ cao. Điểm nổi bật của chính sách này là sự linh hoạt và phù hợp với từng ngành, từng dự án cụ thể. Tuy nhiên, một số hạn chế như quy định phức tạp hay sự chậm trễ trong thực thi cũng được ghi nhận.

Chính sách ưu đãi trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ của Việt Nam hiện nay bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Các chính sách này đặc biệt nhấn mạnh vào sự hỗ trợ cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời tập trung vào việc phát triển các khu công nghệ cao.

a. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tùy từng đối tượng cụ thể mà các nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp có thể hưởng được các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP có quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng và tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP có quy định:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.
 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

3. Thuế suất 20% trong thời gian mười năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.”

Như vậy, nhìn chung, các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp sẽ được miễn thuế, giảm thuế tùy từng trường hợp cụ thể khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này có thể hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ nhất định trên tổng doanh thu. Hơn nữa, họ cũng được miễn, giảm tiền thuê đất và mặt nước theo quy định.

b. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ, công nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp Điều 6 Thông tư 83/2016/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 6. Hướng dẫn về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Mục A Phụ lục I hoặc đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B Phụ lục I hoặc đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

6. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ: Áp dụng ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này tùy thuộc vào Điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư hoặc sử dụng lao động của từng dự án đầu tư cụ thể.”

c. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ về thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm:

 • Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
 • Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ – không phải chịu thuế đối với hàng hóa đáp ứng điều kiện trên.

d. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ về tiền thuê đất, thuê mặt nước

Căn cứ theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

đ) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công; đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan (nếu có) bao gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm.”

Như vậy, doanh nghiệp có thể được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu thuộc trường hợp trên

đ. Ưu đãi khác

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ cũng được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các quỹ đổi mới công nghệ và phát triển khoa học và công nghệ.

Nhìn chung, chính sách ưu đãi của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ hiện nay nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các khu công nghệ cao.

5. Sự cần thiết sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ

Việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư công nghiệp và công nghệ ở Việt Nam ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng. Các luật sư chuyên nghiệp sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật, kỹ năng tư vấn pháp lý, và kinh nghiệm giúp doanh nghiệp trong việc soạn thảo hợp đồng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, và hỗ trợ tư vấn trong các vấn đề liên quan đến đầu tư và kinh doanh.

Những lợi ích chính khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật bao gồm:

 • Phổ biến và giáo dục pháp luật: Tư vấn luật giúp phổ biến kiến thức pháp luật, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của mình.
 • Nâng cao hiểu biết pháp luật: Tư vấn giúp nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người được tư vấn, từ đó giúp họ giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả hơn.
 • Giảm thiểu tranh chấp: Tư vấn pháp luật giúp giảm thiểu các vấn đề tranh chấp, giảm tình trạng khiếu kiện và giúp doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp lý an toàn.
 • Quyết định kinh doanh nhanh chóng và an toàn: Việc tư vấn từ luật sư giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và an toàn hơn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, với sự phức tạp của các quy định pháp luật và yêu cầu hội nhập quốc tế, việc có sự hỗ trợ từ luật sư sẽ giúp doanh nghiệp điều hướng qua các thách thức pháp lý, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động và không bỏ lỡ các ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, công nghệ.

Bui Linh