Thành lập công ty sản xuất đồ uống 100% vốn Việt Nam hoặc 100% vốn nước ngoài

Hiện nay, Chính phủ đang có chủ trương phát triển lĩnh vực tư nhân thì việc ngày nhiều công ty được thành lập và đi vào hoạt động ngày càng nhiều. Một trong những mô hình công ty phổ biến đó là công ty sản xuất đồ uống. Trong bài viết này, Công ty Luật Thái An chúng tôi tư vấn thủ tục thành lập công ty sản xuất đồ uống, gồm thành lập công ty Việt Nam hoặc công ty 100% vốn nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Ngành nghề sản xuất đồ uống

a)    Các phân ngành của sản xuất đồ uống

 • Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh, nhóm này gồm:
  • Sản xuất đồ uống có cồn được chưng cất hoặc pha chế các loại rượu mạnh : rượu whisky, rượu gin, rượu mùi, đồ uống hỗn hợp…
  • Pha chế các loại rượu mạnh đã chưng cất;
  • Sản xuất rượu mạ
 • Sản xuất rượu vang, nhóm này gồm:
  • Sản xuất rượu vang;
  • Sản xuất rượu sủi tăm;
  • Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho;
  • Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua chưng cất rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa quả khác và đồ
 • Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia, nhóm này gồm:
  • Sản xuất rượu từ mạch nha như bia, bia đen.
  • Sản xuất mạch nha ủ men bia.
  • Sản xuất bia không cồn hoặc có độ cồn thấp.
 • Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai. Nhóm này gồm: Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai khác.
  • Sản xuất đồ uống không cồn, nhóm này gồm:
  • Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; Sản xuất nước ngọt;
  • Sản xuất bột hoặc nước ngọt không cồn: nước chanh, nước cam, côla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng…

b)    Các mã ngành cấp 4 thuộc lĩnh vực sản xuất đồ uống

Mã ngành cấp 4 (cần thiết khi xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là từ 1101 tới 1104

3. Lưu ý chung khi thành lập công ty cụ thể là công ty sản xuất đồ uống:

a)    Thành lập công ty sản xuất đồ uống 100% vốn Việt Nam

Việc đăng ký thành lập công ty 100% vốn Việt Nam thực chất là xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khá đơn giản, bạn cần chuẩn bị cung cấp các thông tin sau:

 • Ngành nghề kinh doanh
 • Vốn điều lệ
 • Địa điểm đặt trụ sở công ty (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê văn phòng)
 • Về ngành nghề kinh doanh thì sẽ dựa vào hệ thống các ngành kinh tế Việt Nam. Các ngành nghề này có thể được chia thành hai loại chính là:
 • Ngành nghề kinh doanh thông thường
 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với loại này, các điều kiện có thể về năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trình độ quản lý, nhân sự… Nếu bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì sau khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh thông thường, bạn phải xin “giấy phép con” chứng minh bạn thỏa mãn các điều kiện đối với  ngành nghề đó.

Thủ tục chi tiết trình bầy bên dưới.

b)    Thành lập công ty sản xuất đồ uống 100% vốn nước ngoài

Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì phức tạp hơn, gồm hai bước cơ bản:

 • Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc có được cấp phép hay không còn tùy thuộc vào cam kết quốc tế của Việt Nam và pháp luật Việt Nam đối với ngành nghề đầu tư đó.
 • Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty thực hiện dự án đầu tư đã được cấp phép, quá trình này sẽ tương tự như đối với một công ty Việt Nam.

Thủ tục chi tiết trình bầy bên dưới.

4. Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty sản xuất đồ uống 100% vốn nước ngoài

a)     Thẩm quyền giải quyết:

Thủ tục này thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

b)    Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty xuất đồ uống:

Không có điều kiện riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

c)    Hồ sơ xin GCN đăng kí đầu tư của công ty sản xuất đồ uốnggồm các giấy tờ sau:

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư
 • Thuyết minh năng lực tài chính; Báo cáo tài chính được kiểm toán 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Quyết định đầu tư vào Việt Nam
 • Thư bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương
 • Điều lệ công ty mẹ
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với Người đại diện quản lý vốn NĐT
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các giấy phép khác liên quan tới địa điểm (nếu có)

d)     Thời gian xử lý hồ sơ:

Thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc

công ty sản xuất đồ uống
Việc đầu tư vào thành lập công ty sản xuất đồ uống tại Việt Nam là sự lựa chọn thông minh – Nguồn ảnh minh họa: Internet

5. Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty sản xuất đồ uống

Thủ tục này cũng thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Bạn có thể chọn một trong các loại hình công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần. Thời gian xử lý là 5 ngày làm việc. Để biết rõ về đặc điểm từng loại hình công ty, hồ sơ và thủ tục thành lập, bạn vui lòng tham khảo:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty THNN một thành viên

Thủ tục thành lập công ty THNN hai thành viên trở lên

6. Xin giấy phép con cho công ty sản xuất đồ uống

Đối với ngành nghề sản xuất thực phẩm, dù là doanh nghiệp Việt Nam hay nước ngoài cũng cần đáp ứng một số điều kiện và phải xin các giấy phép con sau:

 • Đánh giá tác động môi trường: Theo quy định của Luật Môi trường, đối với các dự án sau phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:
  • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu với công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên
  • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát với công suất từ 10.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên
  • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai với công suất từ 2.000 m³ nước/năm trở lên

Doanh nghiệp có thể tự thực hiện đánh giá tác động môi trường nếu đủ điều kiện hoặc thuê một tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường. Thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp thuộc về UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoạt động.

 • Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phầm. Để tìm hiểu thêm, bạn vui lòng đọc bài viết Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bia, rượu, nước giải khát.
 • Xin giấy phép sản xuất rượu (đối với doanh nghiệp sản xuất rượu):
  • Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu được xác định theo số dân trên cả nước theo nguyên tắc không quá một (01) Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên bốn trăm nghìn (400.000) dân.
  • Giấy phép kinh doanh phân phối  sản phẩm rượu được cấp trên nguyên tắc thứ tự ưu tiên: cấp phép kinh doanh sản phẩm rượu cho những, thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu xin cấp lại giấy phép do hết hạn nếu bảo đảm điều kiện theo quy định, không vi phạm pháp luật; xem xét để tiếp tục cấp phép cho những thương nhân mới nếu bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định, hồ sơ của thương nhân được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước sẽ được xét cấp trước, số lượng giấy phép cấp không được vượt quá số lượng giấy phép đã được công bố.
  • Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

7.    Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của công ty sản xuất đồ uống

Doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gồm một hoặc vài đối tượng sau:

 • Quyền bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
 • Quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu

Với việc bảo hộ này, doanh nghiệp có thể ngăn cấm các đối thủ cạnh tranh áp dụng các đối tượng trên cho sản phẩm của họ.

8.    Đăng ký mã số mã vạch của công ty sản xuất đồ uống

Việc đăng ký mã số mã vạch sẽ là cần thiết khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường trong nước và nước ngoài. Khách hàng sẽ dễ nhận diện thương hiệu, doanh nghiệp dễ dàng quản lý sản phẩm…

9. Dịch vụ thành lập công ty sản xuất đồ uống

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh rủi ro pháp lý. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

10. Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp mọi vấn đề pháp lý liên quan hoặc cần ý kiến pháp lý chuyên sâu cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật hoặc gửi Email theo địa chỉ contact@luatthaian.vn. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn qua Zalo Công ty Luật Thái An nếu cần sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi.
Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói