Thế nào là xâm phạm quyền tác giả ?

Quyền tác giả được pháp luật bảo hộ, tuy nhiên các hành vi xâm phạm quyền tác giả vẫn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều hình thức, cách thức khác nhau. Có nhiều trường hợp người có hành vi xâm phạm không biết rằng mình đang xâm phạm bản quyền tác giả của người khác hoặc thậm chí là tác giả không biết được hành vi của mình đang bị người khác xâm phạm. Vậy nên, trong bài viết này, Công ty Luật Thái An sẽ làm rõ thế nào là xâm phạm quyền tác giả?

1. Cơ sở pháp lý quy định về xâm phạm quyền tác giả

Cơ sở pháp lý quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả là các văn bản pháp lý sau đây:

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14  (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ)
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên qua
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Quyền tác giả là gì?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

Quyền tác giả được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật Sở hữu trí tuệ

===>>> Xem thêm:Nội dung quyền tác giả gồm những gì?

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

3. Hành vi xâm phạm quyền tác giả là gì?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể hiểu là có một hoặc một số hành vi xâm phạm về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với chủ sở hữu quyền tác giả, nhằm xâm phạm trực tiếp đến chủ sở hữu quyền tác giả hoặc với mục đích để thu lợi bất chính.

Các hành vi được xem là xâm phạm quyền tác giả được quy định cụ thể trong Luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

===>>> Xem thêm:Chủ sở hữu quyền tác giả là ai?

4. Những hành vi nào được xem là xâm phạm quyền tác giả?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả diễn ra dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể, tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019) liệt kê các hành vi xâm phạm quyền tác giả rất cụ thể như sau:

 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học: Ví dụ như: A là người trực tiếp/tác giả của 1 cuốn tiểu thuyết nhưng bị B chiếm đoạt.
Hành vi xâm phạm quyền tác giả diễn ra dưới nhiều cách thức khác nhau
Hành vi xâm phạm quyền tác giả diễn ra dưới nhiều cách thức khác nhau – Nguồn: Luật Thái An
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

“1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;”

Ví dụ: Quán photocopy có hành vi photo giáo trình… để bán là hành vi bị coi là xâm phạm bản quyền tác giả đối với những tài liệu này.

 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ ( đây là trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị – một trong các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao).
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định rõ ràng trong Luật Sở hữu trí tuệ
Các hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định rõ ràng trong Luật Sở hữu trí tuệ – Nguồn: Luật Thái An

Khi tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả của người khác thì sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của luật.

5. Xâm phạm quyền tác giả có bị xử phạt không?

Khi tác phẩm của mình bị một cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng với mục đích bất chính hay chưa được sự đồng ý, cho phép của mình,… thì chủ sở hữu quyền tác giả hoàn toàn có thể xử lý xâm phạm quyền tác giả này theo các quy định của pháp luật.

Đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả thì tùy từng trường hợp và hành vi xâm phạm mà có mức hình phạt khác nhau, được quy định cụ thể, chi tiết tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP.

Theo Nghị định này có quy định rất nhiều hành vi xâm phạm quyền tác giả được pháp luật ghi nhận và tương ứng với các hành vi này cũng có những khung phạt tiền nhất định, với mức xử phạt khá cao nhằm răn đe các cá nhân, tổ chức và nhằm bảo đảm quyền lợi của tác giả.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề: Thế nào là xâm phạm quyền tác giả? Những nội dung này dựa trên các quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đăng tải. Từ thời điểm ngày 01/01/2023, Luật số: 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 chính thức có hiệu lực dẫn đến việc thay đổi một số nội dung liên quan đến quyền tác giả.

Để được tư vấn kịp thời, chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ. 

6. Dịch vụ tư vấn quyền sở hữu trí tuệ của Luật Thái An

Ngày nay, việc sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp lý cũng như giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ giúp các cá nhân, tổ chức bảo vệ tốt hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt là khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

Công ty Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, đăng ký quyền tác giả, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp, cũng như giải quyết tranh chấp.và tất cả dịch vụ khác liên quan tới sở hữu trí tuệ.

===>>> Xem thêm:A-Z về quyền tác giả và quyền liên quan

===>>> Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng của hợp đồng

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói