Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với bề dầy nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình… Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Câu hỏi của khách hàng

Chào luật sư. Tôi tên là L.H.Long, 33 tuổi, hiện đang cư trú tại Bắc Giang. Tôi là một cổ đông đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của Công ty cổ phần An Việt. Tôi muốn hỏi Luật sư về những quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty và nếu những nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra mà không hợp lý, trái pháp luật dẫn đến thiệt hại cho công ty thì các cổ đông có phải bồi thường hay không?

Công ty Luật Thái An trả lời:

Về vấn đề quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần, chúng tôi xin trả lời như dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là Luật doanh nghiệp 2014.

2. Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần là gì?

Có thể tóm tắt định nghĩa về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần như sau:

 • Hội đồng quản trị là một cơ quan rất quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Nó có chức năng quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm bởi Đại hội đồng cổ đông

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có các quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

 • quyết định kế hoạch, chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
 • thực hiện kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán của công ty.
 • ra quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của mỗi loại hoặc ra quyết định huy động thêm vốn cho công ty theo hình thức khác.
 • ra quyết định giá bán các loại trái phiếu và cổ phần của công ty.
 • ra quyết định mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.
 • quyết định các phương án và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn của mình.
 • quyết định các giải pháp phát triển thị trường, công nghệ và tiếp thị của công ty.
 • các hợp đồng mà giá trị mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị ≥35% tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (hoặc một giá trị, tỷ lệ khác do Điều lệ công ty quy định) thì phải được Hội đồng quản trị thông qua. Trừ một số trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty có quy định. Đồng thời Hội đồng quản trị được quyền quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý nêu trên; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi của những người đó.
 • giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
 • quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty. Nó có quyền quyết định thành lập công ty con, văn phòng đại diện, chi nhánh và các hoạt động góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
 • phê duyệt chương trình, tài liệu nội dung phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định.
 • trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm cho Đại hội đồng cổ đông.
 • kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thủ tục, thời hạn trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty.
 • kiến nghị việc tổ chức lại, yêu cầu phá sản, giải thể công ty.
 • Ngoài ra Hội đồng quản trị có thể có những quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật

4. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi Hội đồng quản trị đưa ra nghị quyết trái pháp luật?

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần luôn phải thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Nếu trường hợp nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra là vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho công ty thì theo quy định tại khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ được quy định như sau:

 • Những thành viên tán thành thông qua nghị quyết trái pháp luật sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và đền bù thiệt hại cho công ty.
 • Những thành viên phản đối thông qua nghị quyết trái pháp luật thì được miễn trừ trách nhiệm.
 • Những cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục từ 01 năm trở lên có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết trái pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn về vấn đề quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

5. Dịch vụ luật sư tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh của Công ty Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động và đầy cạnh tranh như hiện nay, việc hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và đúng pháp luật, loại trừ rủi ro pháp lý. Khi có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp hoặc pháp chế doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của hội đồng quản trị cần nắm được các quy định pháp luật hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bạn hãy tham khảo các bài viết sau:

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CÔNG TY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ!

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ