Nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực rượu bia muốn đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có những chính sách mở cửa và khuyến khích đầu tư nước ngoài, tuy nhiên cần lưu ý kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Do vậy, sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh thì còn cần làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về trình tự thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh rượu tại Việt Nam.

1. Cơ sở pháp lý:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Đầu tư 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn kinh doanh rượu tại Việt Nam dưới một trong các hình thức sau đây:

 • Thành lập tổ chức kinh tế mới bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH
 • Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam như trở thành cổ đông công ty cổ phần, thành viên góp vốn công ty TNHH

Để hiểu thêm, bạn có thể đọc bài viết Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục sau:

a. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở của dự án. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án

b. Đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần phải thực hiện việc thành lập doanh nghiệp (đăng ký doanh nghiệp) để thực hiện dự án đầu tư.

Tùy từng loại hình công ty mà chủ dự án cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khác nhau theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014. Để có thêm thông tin, bạn có thể đọc các bài viết tại mục Tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.

Sau khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp thì chủ đầu tư cần tiến hành thủ tục khắc dấu, kê khai thuế ban đầu.

c. Xin giấy phép kinh doanh rượu:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Do đó, để công ty đi vào hoạt động, bạn cần làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu. Nếu không có giấy phép con này thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính.

Về điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh rượu, bạn có thể tham khảo hai bài viết dưới đây:

3. Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty Việt Nam

Điều 24 Luật Đầu tư 2014 quy định:

“1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này.”

Như vậy thì nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần của công ty Việt Nam, khi tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc mua vốn góp hoặc cổ phần được cụ thể hóa tại Luật Đầu tư như sau:

“a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Mặt khác thì pháp luật quy định một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại vốn góp hoặc cổ phần của công ty Việt Nam, đó là:

 1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 2. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
 3. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn không thuộc trường hợp 1 và/hoặc 2 nêu trên

Nếu nhà đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp 1 và/hoặc 2 nêu trên thì phải xin chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi công ty được góp vốn đóng trụ sở, căn cứ Điều 26 Luật Đầu tư 2014.

Kinh doanh rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2014, dó đó khi đối tác nước ngoài muốn mua lại phần vốn góp (với tỷ lệ trên hay dưới 51%) thì đều phải làm thủ tục xin chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư. Trong trường hợp này, thủ tục như sau:

Hồ sơ:

Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

 •  Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, theo đó cho phép hoặc không cho phép nhà đầu tư thực hiện việc mua lại vốn góp, cổ phần.
 • Trường hợp được chấp thuận, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ thực hiện thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam:

Công ty Luật Thái An có thể thay mặt nhà đầu tư nước ngoài thực hiện toàn bộ thủ tục mua lại phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài
 • Xin công văn chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ tại Bảng giá dịch vụ thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật Thái An cam kết giá dịch vụ cạnh tranh nhất, đặc biệt đối với các khách hàng tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh, với dịch vụ chuyên nghiệp, trọn gói, hiệu quả – khách hàng hoàn toàn yên tâm!

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

1900633725