Mẫu hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân

Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân như thế nào mới đảm bảo được tính pháp lý an toàn, hãy cùng Công ty Luật Thái An tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Hiện nay, nền kinh tế của Việt Nam hiện đang phát triển rất mạnh mẽ, cùng với đó là các giao dịch môi giới diễn ra cũng hết sức sôi động. Các giao dịch môi giới này không chỉ diễn ra giữa các công ty với nhau mà còn có giao dịch môi giới diễn ra giữa công ty và cá nhân.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho cả công ty và cá nhân, tránh những tranh chấp không đáng có thì giữa hai bên cần ký kết Hợp đồng môi giới giữa công ty và các nhân với nhau.

1. Hiểu thế nào là Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân ?

Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân là một Hợp đồng dân sự, tuân thủ các quy định về Hợp đồng tại Bộ luật dân sự năm 2015, được ký kết giữa bên được môi giới và bên môi giới với nội dung cơ bản là bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới kí kết hợp đồng với bên thứ ba và được hưởng phí môi giới, hoa hồng về việc môi giới này.

Điểm đặc biệt của Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân là về chủ thể. Cụ thể trong Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân, bên môi giới sẽ là công ty, bên được môi giới sẽ là cá nhân; và ngược lại: bên môi giới sẽ là cá nhân, bên được môi giới sẽ là công ty.

Tuy nhiên, công ty và cá nhân này cũng cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định theo luật định để không khiến Hợp đồng môi giới ký kết bị vô hiệu.

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể giao kết hợp đồng

2. Lưu ý về hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân

a. Trường hợp cá nhân cung cấp dịch vụ môi giới trong Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân

Nếu bên cung cấp dịch vụ môi giới là cá nhân thì đây là một dạng hợp đồng dịch vụ: có thể cung cấp bất kỳ dịch vụ gì nếu không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, đạo lý, căn cứ Điều 514 Bộ Luật dân sự năm 2015:

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, nếu môi giới trong một số ngành nghề đặc thù như bất động sản thì cần đáp ứng điều kiện của luật chuyên ngành (luật kinh doanh bất động sản …), cụ thể là cá nhân môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

b. Trường hợp bên cung cấp dịch vụ môi giới trong Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân không phải là cá nhân

Nếu bên cung cấp dịch vụ môi giới không phải là cá nhân thì nhất thiết phải là pháp nhân có đăng ký kinh doanh. Điều này có nghĩa là một nhóm người tập hợp cùng làm môi giới không thể là chủ thể trong hợp đồng môi giới.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định điều kiện riêng đối với một số lĩnh vực như:

 • Công ty môi giới bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Ngoài ra, công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
 • Công ty môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.
mau hop dong moi gioi giua Cong ty va ca nhan
Hợp đồng môi giới giữa Công ty và cá nhân chứa nhiều điểm đặc biệt. Nguồn ảnh minh họa: internet

3. Mẫu Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân như thế nào được coi là đạt chuẩn?

Trong Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân, tất cả các điều khoản phải chi tiết, rõ ràng, tất cả các thông tin cá nhân và các điều khoản đã thống nhất giữa hai bên đều phải được thể hiện. Và một Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân không thể không có các điều khoản về đối tượng, nội dung công việc, phí môi giới và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, điều khoản về việc giải quyết tranh chấp, điều khoản về hiệu lực của Hợp đồng và các điều khoản khác mà hai bên thống nhất.

Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân là một loại hợp đồng môi giới nói chung, để tìm hiểu kỹ, vui lòng tham khảo:

===>>> Xem thêm: A-Z về hợp đồng môi giới

Để Quý bạn đọc có thể hình dung dễ dàng, dưới đây Công ty Luật Thái An xin chia sẻ một mẫu Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân do các Luật sư, chuyên gia pháp lý của Công ty Luật Thái An biên soạn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

(Số: …… /HĐMG)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

I. BÊN MÔI GIỚI (BÊN A):

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (Trụ sở chính): …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………..………………………………

Fax: ………………………………………………………………………………………..………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………

Đại diện Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

Ông/ bà:……………………………………………………………………………………………………………………

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………

CMND……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………

 Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B giao cho Bên A làm trung gian mua/bán hàng hóa (hoặc cung ứng dịch vụ) ………………………….

2.2. Giá bán được ấn định: ……………………… đồng (………………………………… đồng)

2.3. Mô tả về hàng hóa/dịch vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: MỨC PHÍ MÔI GIỚI VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là: ……………. VNĐ (Bằng chữ: …………………. đồng) trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2.2. Bên B thanh toán cho bên A bằng …………… với phương thức ……………………

Việc thanh toán được chia làm …………. lần.

 1. Lần thứ nhất: …………….. % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua/bán đặt tiền cọc.
 2. Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua/bán làm hợp đồng tại phòng Công chứng …………………..
 3. Trường hợp giao dịch thanh toán một lần: Bên B thanh toán một lần tại thời điểm công chứng mua bán hoặc tại thời điểm giao dịch.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Quyền:

– Bên A được tiến hành các công việc trung gian nhằm mục đích tìm kiếm khách hàng mua/bán (cung ứng dịch vụ) ………… bằng các hình thức quảng cáo, PR trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác.

– Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định Bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

b) Nghĩa vụ:

– Bảo quản các hàng hoá mẫu, tài liệu, hồ sơ được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

– Bên A chịu trách nhiệm tư vấn, thông tin cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ mà Bên A được môi giới.

– Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;

– Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới

– Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

– Được nhận ……% (……………. phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Yêu cầu Bên A không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;

– Yêu cầu Bên A bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

b) Nghĩa vụ:

– Chịu chi phí theo hóa đơn thu tiền của cơ quan quảng cáo về việc quảng cáo do Bên A thực hiện theo mục a) khoản 3.1 điều 3 của hợp đồng này.

– Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép Bên B có thể ủy quyền cho Bên A làm thủ tục mua bán sang tên …………………… cho người mua với chi phí là: ……………….. VNĐ (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

ĐIỀU 4: PHẠT  VI PHẠM HỢP ĐỒNG

4.1 Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất ……. %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

4.2 Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

4.3  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.1.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng , nếu có phát sinh bất kỳ một tranh chấp gì các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, hòa giải

5.2. Trong trường thỏa thuận, hòa giải không được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền giải quyết. Mọi chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và án phí, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… tháng ………. năm ……… đến ngày ………. tháng ………… năm. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ………… ngày.

Hợp đồng này được ký kết trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc, các bên đã đọc lại, đồng ý với toàn bộ nội dung của Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để thực hiện./.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                         BÊN B

                       Chức vụ                                                   (Ký tên, ký rõ họ tên)

                    (Ký tên, đóng dấu)

 

===>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới cá nhân

4. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng môi giới giữa Công ty và cá nhân

Nếu bạn đang cần gấp một Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân thì hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi. Chỉ trong vòng trong vòng từ 1 đến 2 ngày, sau khi bạn cung cấp đủ một số thông tin cơ bản, Công ty Luật Thái An sẽ trả cho bạn kết quả là Hợp đồng môi giới giữa công ty và cá nhân chuẩn nhất, chặt chẽ nhất, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng, Công ty Luật Thái An chúng tôi còn cung cấp rất nhiều dịch vụ pháp lý khác. Chúng tôi tin rằng, Công ty Luật Thái An là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi bạn gặp phải bất kỳ một vấn đề pháp lý gì.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói