Mẫu hợp đồng môi giới dịch vụ

Việt Nam là một nước đang phát triển mạnh mẽ với các loại hình dịch vụ trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, Hợp đồng môi giới dịch vụ đã và đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cá nhân, tổ chức tâm một Hợp đồng môi giới dịch vụ như thế nào mới đạt chuẩn? Để giải đáp vấn đề này, Công ty Luật Thái An chúng tôi xin được chia sẻ đến Quý bạn đọc các thông tin hữu ích về Hợp đồng môi giới dịch vụ dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh Hợp đồng môi giới dịch vụ

Hợp đồng môi giới dịch vụ trước tiên sẽ chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật dân sự năm 2015. Sau đó, tùy thuộc vào nội dung, đối tượng của Hợp đồng mà Hợp đồng môi giới dịch vụ có thể chịu sự điều chỉnh của Luật thương mại năm 2005, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bản chất Hợp đồng môi giới dịch vụ là gì?

Hợp đồng môi giới dịch vụ là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc cung cấp và nhận cung cấp môi giới dịch vụ nhằm đạt được mục đích nhất định. Hợp đồng môi giới dịch vụ được ký kết nhằm kết nối các bên có nhu cầu phù hợp với nhau một cách dễ dàng, bên môi giới sẽ không trực tiếp tham gia và các quan hệ nảy sinh sau này cũng như không chịu các trách nhiệm liên quan tới tranh chấp của các bên.

Thông qua Hợp đồng môi giới dịch vụ, các loại hình dịch vụ sẽ được hoạt động hiệu quả hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho các bên. Bối cảnh thường xuyên dùng tới Hợp đồng môi giới dịch vụ là trong lĩnh vực bất động sản, lao động và việc làm, du lịch và các loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng, khách sạn.

Hợp đồng môi giới dịch vụ là một dạng của hợp đồng môi giới, bạn có thể tìm hiểu thêm tại:

===>>> Xem thêm: A-Z về hợp đồng môi giới

3. Yêu cầu đối với đối tượng của Hợp đồng môi giới dịch vụ

Điều 514 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng môi giới phải là các dịch vụ do các bên thoả thuận, nhưng không được vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và không phải là các dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm điều này, hợp đồng môi giới dịch vụ sẽ vô hiệu, không phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên với hậu quả là các bên trả cho nhau những gì đã nhận.

 

mau hop dong moi gioi dich vu
Hợp đồng môi giới dịch vụ giúp các bên kết nối với nhau dễ dàng. Ảnh minh họa: nguồn internet

4. Nội dung nào không thể thiếu trong Hợp đồng môi giới dịch vụ?

Các bên trong Hợp đồng môi giới dịch vụ có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 398 Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng môi giới dịch vụ có thể có các nội dung sau đây:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

5. Mẫu Hợp đồng môi giới dịch vụ

Dưới đây là một mẫu Hợp đồng môi giới dịch vụ mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI DỊCH VỤ

(Số: …… /HĐMG)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

I.BÊN MÔI GIỚI DỊCH VỤ (BÊN A):

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI DỊCH VỤ (BÊN B):

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau thỏa thuận ký Hợp đồng môi giới dịch vụ với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI DỊCH VỤ

1.1. Bên B giao cho Bên A làm trung gian cung ứng dịch vụ ………………………….

1.2. Mô tả về dịch vụ:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là: ……………. VNĐ (Bằng chữ: …………………. đồng) trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2.2. Bên B thanh toán cho bên A bằng …………… với phương thức ……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

===>>> Xem thêm: Các phương thức thanh toán trong hợp đồng

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

3.1.1 Quyền:

 • Bên A được tiến hành các công việc trung gian nhằm mục đích tìm kiếm khách hàng
 • Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định Bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

3.1.2 Nghĩa vụ:

 • Bảo quản các tài liệu – hồ sơ được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;
 • Bên A chịu trách nhiệm tư vấn, thông tin cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng cung ứng dịch vụ mà Bên A được môi giới.
 • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;
 • Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
 • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

3.2.1 Quyền:

 • Được nhận ……% (……………. phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;
 • Yêu cầu Bên A không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;
 • Yêu cầu Bên A bảo quản các tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

3.2.2 Nghĩa vụ:

 • Chịu chi phí theo hóa đơn thu tiền của cơ quan quảng cáo về việc quảng cáo do Bên A thực hiện theo mục a) khoản 3.1 điều 3 của hợp đồng này.
 • Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình,

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI DỊCH VỤ

4.1 Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất ……. %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí môi giới cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

4.2 Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

4.3 Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI DỊCH VỤ

5.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

5.2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

6.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… tháng ………. năm ……… đến ngày ………. tháng ………… năm. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ………… ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

6.2 Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                       BÊN A                                              BÊN B

6. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng môi giới dịch vụ

Với bề dày trên 10 năm tư vấn, soạn thảo Hợp đồng cho các cá nhân, tổ chức, Công ty Luật Thái An tin rằng chúng tôi là giải pháp tốt nhất giúp bạn có được một bản Hợp đồng môi giới dịch vụ với những điều khoản chi tiết, rõ ràng, đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên.

Trình tự tư vấn, soạn thảo Hợp đồng môi giới dịch vụ của Công ty Luật Thái An chúng tôi rất đơn giản bao gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, thông tin từ khách hàng

Bước 2: Xây dựng, soạn thảo Hợp đồng môi giới dịch vụ dựa trên yêu cầu, thông tin từ khách hàng

Bước 3: Gửi dự thảo cho Khách hàng xem xét, đánh giá

Bước 4: Sửa dự thảo Hợp đồng môi giới dịch vụ (nếu có) và gửi lại khách hàng bản kết quả Hợp đồng môi giới dịch vụ.

Hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi khi bạn có nhu cầu!

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói