Mẫu hợp đồng môi giới cá nhân

Công ty Luật Thái An đã dành thời gian và tâm huyết của mình để tổng hợp, cập nhật những thông tin mới nhất về Hợp đồng môi giới cá nhân, xin chia sẻ tới Quý bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhiều loại tài sản giá trị lớn như bất động sản, hàng hóa,dịch vụ… , thù lao môi giới ngày càng cao khiến rất nhiều cá nhân đổ xô đi hành nghề môi giới.

Để việc hành nghề môi giới của cá nhân được đảm bảo tính an toàn pháp lý thì việc hành nghề môi giới này cũng cần phải được thực hiện thông qua Hợp đồng môi giới cá nhân.

1. Đặc điểm của Hợp đồng môi giới cá nhân là gì?

Hợp đồng môi giới cá nhân là Hợp đồng được ký kết giữa cá nhân với cá nhân với nội dung bên môi giới làm trung gian cho bên được môi giới. Kết quả của việc làm trung gian là giúp bên được môi giới tìm kiếm được khách hàng đáp ứng các điều kiện mà bên được môi giới đưa ra, đàm phán và đi đến ký kết hợp đồng với bên được môi giới.

Hợp đồng môi giới cá nhân thường sẽ có một số đặc điểm sau đây:

 • Cá nhân thực hiện môi giới làm trung gian cho việc đàm phán, ký kết Hợp đồng giữa bên được môi giới và khách hàng và được hưởng thù lao, hoa hồng  theo Hợp đồng môi giới cá nhân
 • Hoạt động môi giới mà cá nhân thực hiện phải được thực hiện công khai, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hợp đồng môi giới cá nhân là một loại hợp đồng môi giới, bạn có thể tìm hiểu thêm sau đây:

===>>> Xem thêm: A-Z về hợp đồng môi giới

2. Hợp đồng môi giới cá nhân có hiệu lực khi nào?

Hợp đồng môi giới cá nhân là một Hợp đồng dân sự, nên điều kiện có hiệu lực của Hơp đồng môi giới cá nhân phải đáp ứng các quy định về điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự. Cụ thể là phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, một Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hợp đồng môi giới cá nhân chỉ có hiệu lực khi công việc môi giới được thực hiện trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm cá nhân hành nghề môi giới (bất động sản, dịch vụ thông thường, mua bán…). Trong một số lĩnh vực môi giới đặc thù như bảo hiểm, chứng khoán thì cá nhân không được phép cung cấp dịch vụ môi giới.

===>>> Xem ngay: Các điều kiên để hợp đồng có hiệu lực

3. Hợp đồng môi giới cá nhân trong lĩnh vực bất động sản

Dịch vụ môi giới đặc biệt là dịch vụ môi giới bất động sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Không phải cá nhân nào cũng được phép kinh doanh môi giới bất động sản mà chỉ có cá nhân có đủ các điều kiện do pháp luật quy định mới được hành nghề môi giới bất động sản.

Tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định:

“Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo đó, Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
 • Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.
mau hop dong moi gioi ca nhan
Hợp đồng môi giới cá nhân sẽ có một số đặc điểm nhất đinh. Nguồn ảnh minh họa: internet

4. Mẫu Hợp đồng môi giới cá nhân

Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng cho các cá nhân, doanh nghiệp, dưới đây Công ty Luật Thái An xin gửi một mẫu Hợp đồng môi giới cá nhân cơ bản để Quý bạn đọc có thể tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

(Số: …… /HĐMG)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A):

Ông/ bà:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………………………………….

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B):

Ông/ bà:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

1.1. Bên B giao cho Bên A làm trung gian mua/bán hàng hóa (hoặc cung ứng dịch vụ) ………………………….

2.2. Giá bán được ấn định: ……………………… đồng (………………………………… đồng)

2.3. Mô tả về hàng hóa/dịch vụ:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: MỨC THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là: ……………. VNĐ (Bằng chữ: …………………. đồng) trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2.2. Bên B thanh toán cho bên A bằng …………… với phương thức ……………………

Việc thanh toán được chia làm …………. lần.

a) Lần thứ nhất: …………….. % trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua/bán đặt tiền cọc.

b) Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và người mua/bán làm hợp đồng tại phòng Công chứng …………………..

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Quyền:

 • Bên A được tiến hành các công việc trung gian nhằm mục đích tìm kiếm khách hàng mua/bán (cung ứng dịch vụ) ………… bằng các hình thức quảng cáo, PR trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác.
 • Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định Bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

b) Nghĩa vụ:

 • Bảo quản các hàng hoá mẫu, tài liệu, hồ sơ được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;
 • Bên A chịu trách nhiệm tư vấn, thông tin cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ mà Bên A được môi giới.
 • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;
 • Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
 • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

 • Được nhận ……% (……………. phần trăm) trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;
 • Yêu cầu Bên A không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;
 • Yêu cầu Bên A bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu đã được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho Bên B sau khi hoàn thành việc môi giới;

b) Nghĩa vụ:

 • Chịu chi phí theo hóa đơn thu tiền của cơ quan quảng cáo về việc quảng cáo do Bên A thực hiện theo mục a) khoản 3.1 điều 3 của hợp đồng này.
 • Bên B tạo điều kiện tốt nhất để Bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép Bên B có thể ủy quyền cho Bên A làm thủ tục mua bán sang tên …………………… cho người mua với chi phí là: ……………….. VNĐ (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất ……. %/tháng. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá …….. (…….. ) ngày, nếu quá ……… (………) ngày thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên B vẫn phải trả phí dịch vụ cho bên A như trong trường hợp bên A môi giới thành công.

Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.1.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng , nếu có phát sinh bất kỳ một tranh chấp gì các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động giải quyết trên cơ sở thỏa thuận, hòa giải

5.2. Trong trường thỏa thuận, hòa giải không được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền giải quyết. Mọi chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và án phí, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………… tháng ………. năm ……… đến ngày ………. tháng ………… năm. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ………… ngày.

Hợp đồng này được ký kết trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc, các bên đã đọc lại, đồng ý với toàn bộ nội dung của Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A                                                                       BÊN B

(Ký tên, ký rõ họ tên)                                   (Ký tên, ký rõ họ tên)

 

===>>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng môi giới giữa Công ty và cá nhân

5. Dịch vụ soạn thảo Hợp đồng môi giới cá nhân 

Công ty Luật Thái An hy vọng với mẫu Hợp đồng môi giới cá nhân nêu trên, bạn sẽ thành công trong các giao dịch môi giới của mình. Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc gì liên quan đến Hợp đồng môi giới cá nhân hoặc bạn muốn có ngay một Hợp đồng môi giới cá nhân chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đặc biệt là đáp ứng mọi yêu cầu mà bạn đưa ra hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn giải đáp.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói