Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Quan hệ lao động là mối quan hệ được xác lập trên cơ sở quan hệ mua bán sức lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Trong đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền lương theo đúng thỏa thuận với người lao động. Trường hợp doanh nghiệp không chi trả lương cho người lao động thì họ có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong bài viết sau, Công ty Luật Thái An sẽ hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương như sau:

Câu hỏi của khách hàng gửi đến Công ty Luật Thái An:

Kính chào luật sư, tôi tên là Phúc, có một chút thắc mắc muốn được giải đáp về vấn đề sau: Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty X, trong đó ghi nhận mức lương là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty tối vẫn chưa thanh toán tiền lương gần 2 tháng nay mà không có giải thích gì với tôi.

Tôi thấy người ta bảo cần làm đơn khiếu nại lên Ban giám đốc công ty để được giải quyết. Vậy Luật sư có thể hướng dẫn tôi soạn mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương được không ? Tôi xin cảm ơn

Công ty Luật Thái An xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương là các văn bản pháp lý sau

2. Công ty không trả lương có vi phạm pháp luật không?

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn đang làm việc đã không trả lương đúng hạn cho bạn theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động. Hành vi này của công ty X đã vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng lao động đã ký kết và quy định pháp luật lao động về nguyên tắc lao động tại Điều 94 Bộ luật lao động năm 2019.

===>>> Xem thêm: Công ty chậm trả lương có vi phạm pháp luật không?

Vậy nên, trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại người sử dụng lao động về hành vi nêu trên

2.  Đơn khiếu nại công ty không trả lương là gì?

Đơn khiếu nại không trả lương là mẫu đơn do cá nhân (người lao động) gửi cho chủ thể có thẩm quyền được áp dụng trong trường hợp người khiếu nại muốn đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét lại việc không trả lương cho người khiếu nại, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

Trong đơn khiếu nại không trả tiền lương  phải nêu được những thông tin của cá nhân(người lao động), lý do viết đơn, nội dung đề nghị của cá nhân đối với Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền.

3. Chủ thể nào tiếp nhận đơn khiếu nại công ty không trả lương?

Khiếu nại là một trong những hình thức đầu tiên và phổ biến nhất mà người lao động có thể áp dụng khi công ty trả lương không đúng hợp đồng.

Người lao động sẽ phải tiến hành thông qua hai thủ tục là khiếu nại lần đầu tới người sử dụng lao động và khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

===>>> Xem thêm: Cần làm gì khi công ty nợ lương?

4. Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương như thế nào?

Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương cơ bản nhất. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà bạn có thể soạn thảo mẫu đơn khiếu nại theo hướng dẫn của chúng tôi dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-000————-

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v không trả lương)

– Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 ;

– Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;

– Căn cứ…

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là:…Sinh ngày :……

CMND số: … Ngày cấp:…. Nơi cấp:…

Địa chỉ làm việc : …

Chức vụ : …

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc công ty chậm trả lương: thời gian chậm trả, số tiền lương, những sự việc có liên quan… và tài liệu chứng minh nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

5. Điền mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương như thế nào?

Khi làm đơn khiếu nại công ty không trả lương, bạn cần lưu ý 4 vấn đề quan trọng sau:

a. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 • Đối với khiếu nại lần đầu thì người có thẩm quyền giải quyết là người sử dụng lao động
 • Đối với khiếu nại lần hai thì Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Khi điền thông tin họ tên của người khiếu nại cần phân biệt rõ:

 • Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
 • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

b. Xác định việc khiếu nại là lần đầu hay lần thứ hai

Bạn cần ghi rõ việc khiếu nại này là khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

Trong trường hợp này có thể ghi như sau: khiếu nại lần đầu / hoặc lần hai về việc công ty X không trả lương cho nhân viên.

c. Phần nội dung khiếu nại

Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại:

Ví dụ : Tôi làm việc tại bộ phận…………của Công ty…… từ thời điểm….đến nay. Trong thời gian……, tôi đã làm việc tổng cộng là….ngày. Tuy nhiên, công ty đã không trả lương cho tôi. Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do nào cho sự chậm trễ này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi và gia đình.

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương mới nhất
Đơn khiếu nại công ty không trả lương được nhiều người quan tâm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Quy định pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm

Bạn có thể đề cập đến các quy định pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty X như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 94 Bộ luật lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương:

“Điều 94. Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Điều 97 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định như sau:

“2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.”

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm quy định này. Vậy, căn cứ vào Điều 94 và Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty … tại địa chỉ … trong thời gian…

Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại:

Trong phần này cần ghi rõ yêu cầu của bản thân, như công ty phải nhanh chóng hoàn trả tiền lương các tháng còn thiếu cho người lao động, đồng thời yêu cầu phía công ty đền bù theo lãi suất và quy định của pháp luật.

d. Cam kết của người khiếu nại

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

5. Dịch vụ tư vấn pháp luật và soạn thảo mẫu đơn khiếu nại của Luật Thái An

a. Dịch vụ khiếu nại công ty không trả lương

Nhằm hỗ trợ người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Luật Thái An cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của người lao động
 • Giúp người lao động xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho người lao động về các nội dung sẽ có trong đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho người lao động về trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi công ty không trả tiền lương cho người lao động

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật

b. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Thời gian soạn thảo đơn khiếu nại là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại và thực hiện thủ tục khiếu nại là một khoản đầu tư thông minh, giúp các chủ thể bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Ngoài dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, bán có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói