Hướng dẫn viết đơn khiếu nại chi tiết nhất

Khiếu nại là hành vi pháp lý có vai trò quan trọng để các chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để giúp khách hàng khiếu nại đúng cơ quan có thẩm quyền, cũng như giúp khách hàng soạn thảo đúng nội dung mẫu đơn khiếu nại, Công ty Luật Thái An™ sẽ hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại trong bài viết sau.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề đơn khiếu nại

Cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại là:

 • Luật khiếu nại năm 2011
 • Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

2. Khiếu nại là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định:

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

===>>> Xem thêm: Các trường hợp khiếu nại về đất đai

3. Chủ thể khiếu nại và chủ thể bị khiếu nại

 • Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
 • Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

4. Mẫu đơn khiếu nại như thế nào?

Nghị định 124/2020/NĐ-CP đưa ra mẫu đơn khiếu nại như dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-000————-

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:…………….……… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………………………. , ngày cấp ……………,

nơi cấp:…………………… (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………………….. ;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… (4);

Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………………………… (5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………………………. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại

4. Điền mẫu đơn khiếu nại như thế nào?

Khi điền mẫu đơn khiếu nại, cần lưu ý 5 điểm quan trọng sau đây:

4.1. Người khiếu nại

Trường hợp người khiếu nại là cá nhân.

Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại chi tiết nhất
Không phải ai cũng biết viết đơn khiếu nại chi – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức.

Cần phải ghi rõ tên tổ chức, cơ quan, địa chỉ cơ quan tổ chức, cơ quan đó.

4.2. Đối tượng bị khiếu nại

Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về các vấn đề sau:

 • Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.
 • Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

4.3. Nội dung khiếu nại.

 • Trong đơn khiếu nại cần ghi rõ những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.
 • Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.
 • Với các đơn khiếu nại sau lần đầu thì trong mẫu đơn khiếu nài có thể ghi rõ việc đã gửi đơn đến cơ quan nào, đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

4.4. Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, yêu cầu cải chính thông tin, yêu cầu bồi thường và mức độ bồi thường….

4.5. Cam kết của người khiếu nại.

 • Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn khiếu nại và tính chính xác của tài liệu kèm theo.
 • Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

5. Dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại của Luật Thái An

a. Các loại đơn khiếu nại do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các mẫu đơn khiếu nại sau đây:

 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng
 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực thuế
 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực bảo hiểm
 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực lao động

===>>> Xem thêm: Thủ tục khiếu nại lao động theo quy định của pháp luật

 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực đấu thầu
 • Đơn khiếu nại về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • Đơn khiếu nại trong lĩnh vực hành chính công

===>>> Xem thêmKhiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào ?

Và nhiều mẫu đơn khiếu nại khác

b. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo Đơn khiếu nại

Thời gian soạn thảo đơn khiếu nại là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại và thực hiện thủ tục khiếu nại là một khoản đầu tư thông minh, giúp các chủ thể bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Ngoài dịch vụ soạn thảo đơn khiếu nại, bán có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như:

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói