Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Bạn muốn thuận tình ly hôn khi chồng hoặc vợ ở nước ngoài?

Chúng tôi có giải pháp nhanh gọn cho bạn!

 

Ngày này cùng với sự hội nhập quốc tế thì hôn nhân có yếu tố nước ngoài đã không còn xa lạ gì đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về thủ tục phải làm khi ly hôn tại nước ngoài sau đó trở về Việt Nam để được Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp. Đó chính là thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài này.

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Hộ tịch năm 2014;

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

2. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là thủ tục gì?

Công dân Việt Nam đã được giải quyết ly hôn bẳng quyết định, bản án do cơ quan có thẩm quyền của nước người cấp,sau đó về nước Việt Nam thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. Việc ghi vào Sổ hộ tịch đó được gọi là ghi chú ly hôn.

Như vậy, Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là thủ tục bắt buộc để pháp luật Việt Nam công nhận quyết định, bản án ly hôn của nước ngoài.

>>> Xem thêm: Ly hôn có yếu tố nước ngoài

3. Điều kiện để thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Điều kiện để thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài đã được được quy định tại Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Cụ thể là các điều kiện

 •  Bản án, quyết định ly hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
 •  Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. Trường hợp đã nhiều lần ly hôn thì chỉ làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài gần nhất.

>>> Xem thêm:

 

ghi vao so ho tich viec ly hon co yeu to nuoc ngoai
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là thủ tục bắt buộc để được pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp. Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Hồ sơ, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào ?

Chúng tôi sẽ hướng dẫn hồ sơ, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài dưới đây:

4.1 Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thành phần hồ sơ gồm: 

 • Tờ khai theo mẫu quy định;
 • Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Số lượng: 01 bộ

4.2 Thẩm quyền giải quyết việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Điều 38 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây, có thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.
 • Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.
 • Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
 • Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.
 • Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.
 • Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

=>>> Xem thêm Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài là Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

4.3 Thời hạn giải quyết ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thời hạn giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.(Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

5. Trình tự thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài bằng cách thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc đăng ký trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản.

Nếu thấy yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là phù hợp quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài.

=>>> Xem thêm Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

6. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Khi thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài có thể bạn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức. Nhưng bạn không cần phải lo lắng, hãy đến ngay với Công ty Luật Thái An, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài của Công ty Luật Thái An bao gồm:

 • Tư vấn, hướng dẫn kê khai thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có yếu tố nước ngoài.
Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói