Điều kiện khiếu nại là gì?

Khiếu nại là quyền cơ bản của mỗi công dân Việt Nam mà bất cứ ai cũng không thể bác bỏ, ngăn cấm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện quyền khiếu nại khi không đáp ứng đủ điều kiện khiếu nại theo luật định. Việc đặt ra điều kiện khiếu nại là hoàn toàn hợp lý để công dân vừa thực hiện được quyền của mình, vừa có trách nhiệm, nghĩa vụ với những hành vi do mình thực hiện. Để biết về các điều kiện khiếu nại, luật sư Công ty Luật Thái An đã có bài tư vấn dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý quy định điều kiện khiếu nại

Cơ sở pháp lý quy định điều kiện khiếu nại là những văn bản pháp luật sau đây:

2. Thế nào là khiếu nại?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011:

“Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

===>>> Xem thêm: Phân biệt khiếu nại và tố cáo 

3. Điều kiện khiếu nại

a) Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. Điều kiện khiếu nại đầu tiên trên đây cho phép phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo. Theo đó, người khiếu nại chỉ được khiếu nại khi bị trực tiếp bị tác động đến quyền lợi hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính. Có nghĩa rằng, mục đích khiếu nại là để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình chứ không phải của cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

Trong nhiều trường hợp, người chịu ảnh hưởng trực tiếp của quyết định hành chính không phải đối tượng được nhận quyết định hành chính nhưng vẫn có quyền khiếu nại. Ví dụ: quyết định cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông A do UBND huyện B ban hành đã xâm lấn sang đất nhà ông C. Ông C có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình.

===>>> Xem thêm: Đối tượng khiếu nại

Khác với khiếu nại, tố cáo là việc báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của chủ thể khác.

điều kiện khiếu nại
Điều kiện khiếu nại là gì? Quy định mới nhất về điều kiện khiếu nại – Ảnh minh họa: Internet

b) Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định của pháp luật

Điều kiện khiếu nại đối với người khiếu nại trước hết phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đó là người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên trừ trường hợp bị Tòa tuyên mất năng lực hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi sẽ có quyền khiếu nại. Ngoài ra, chủ thể có thể thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại. Tuy nhiên, người đại diện phải đáp ứng các điều kiện khiếu nại như sau:

 • Người giám hộ là người đại diện khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; nếu không có người đại diện thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại.

===>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về khiếu nại 

 • Khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cử người đại diện để khiếu nại thì phải có văn bản nêu rõ lý do, trách nhiệm của người đại diện.

c) Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định

Đây là điều kiện khiếu nại thể hiện rằng muốn khiếu nại được giải quyết thì trước hết người khiếu nại cũng phải thực hiện việc khiếu nại đúng chủ thể có thẩm quyền giải quyết. Cơ quan nhà nước chỉ được tiếp nhận và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình.

===>>> Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Ngoài ra, việc khiếu nại phải trong thời hiệu, thời hạn quy định là một điều kiện khiếu nại. Điều này đảm bảo vụ việc khiếu nại không xảy ra quá lâu trước khi người có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm thuận lợi cần thiết cho việc thẩm tra, xác minh, thu thập các căn cứ cho việc giải quyết một cách khách quan, nhanh chóng các vụ việc khiếu nại.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày khi có quyết định hành chính và hành vi hành chính hay là 15 ngày khiếu nại quyết định kỷ luật kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Tuy nhiên, một điểm đáng lo ngại là: thời hiệu khiếu nại được quy định khác nhau trong các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người khiếu nại và người tiếp nhận, xử lý khiếu nại.

d) Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai

Khiếu nại lần hai là trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai là một trong những điều kiện khiếu nại. Điều này đảm bảo tuân thủ nguyên tắc trong khiếu nại. Người khiếu nại nếu không đồng ý với việc giải quyết lần đầu thì có thể khiếu nại lần hai. Nhưng sau khi giải quyết khiếu nại lần hai mà vẫn chưa đồng ý với việc giải quyết thì có thể khởi kiện vụ án hành chính.

===>>> Xem thêm: Những trường hợp không được khiếu nại

e) Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết

Đây là điều kiện khiếu nại khi xem xét thụ lý việc khiếu nại hay không. Điều kiện khiếu nại này được xác lập trên cơ sở quyền lựa chọn phương thức giải quyết khiếu nại hành chính của cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp, đảm bảo một vụ việc khiếu kiện không thể đồng thời vừa được giải quyết bởi người giải quyết khiếu nại và tòa án. Tuy nhiên, việc quy định về điều kiện khiếu nại này đã phản ánh phần nào quá trình thụ lý khiếu nại phụ thuộc vào việc thụ lý vụ án hành chính của tòa án.

Trên đây là tư vấn của Luật Thái An về điều kiện khiếu nại. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật  của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

4. Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục khiếu nại của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó biết cách xử lý đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khiếu nại như sau:

 • Tư vấn về quyền lợi của khách hàng trong vụ việc cụ thể
 • Giúp khách hàng xác định được nơi nộp đơn khiếu nại
 • Giúp khách hàng xác định được thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiêu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về các nội dung sẽ có trong đơn khiếu nại
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại khi khách hàng có nhu cầu
 • Tư vấn khởi kiện khi khách hàng có nhu cầu

===>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng, khiếu nại, tố cáo

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói