Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần: quyền lợi và nghĩa vụ

Trong công ty cổ phần có một số loại cổ đông, đó là cổ đông phổ thông, cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức… tuỳ theo điều lệ của công ty. Cổ đông cổ thông chiếm đa số trong số các cổ đông. Họ có các quyền lợi và nghĩa vụ thế nào ? Hãy cùng Luật Thái An tìm hiểu dưới đây:

cổ đông phổ thông
Cổ đông phổ thông chiếm đa số trong các cổ đông công ty cổ phần. – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

1. Cơ sở pháp lý quy định cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần:

Cơ sở pháp lý quy định quyền lợi của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phầnLuật Doanh nghiệp 2020.

2. Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần là ai ?

Trong một công ty cổ phần thường có rất nhiều các loại cổ phần khác nhau, mỗi loại cổ phần đều có những đặc điểm riêng biệt của nó. Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ phần phổ thông là loại cổ phần luôn bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Và những người sở hữu hợp pháp cổ phần phổ thông của công ty thì được gọi cổ đông phổ thông.

===>>> Xem thêm: Các loại cổ phần ưu đãi

3. Quyền lợi của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

a) Những quyền lợi cơ bản của cổ đông phổ thông:

 • Cổ đông được tham dự, phát biểu và biểu quyết trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương đương một phiếu biểu quyết.
 • Cổ đông sẽ được nhận cổ tức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

===>>> Xem thêm: Trả cổ tức như thế nào ?

 • Cổ đông sẽ được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần phổ thông của mỗi cổ đông trong công ty.
 • Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp do pháp luật hoặc điều lệ công ty hạn chế.
 • Cổ đông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông của công ty có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin chưa chính xác.
 • Cổ đông có quyền xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp các văn bản như Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Nếu công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông vẫn có thể được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

===>>> Xem thêm: Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

b) Những quyền lợi đặc biệt của cổ đông phổ thông:

Ngoài các quyền lợi cơ bản thì những cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì còn có các quyền đặc biêt sau đây:

 • Có thể đề cử cá nhân vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty.
 • Có thể xem xét và trích lục các loại hồ sơ như: sổ biên bản, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Có thể yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp do pháp luật quy định.
 • Có thể gửi văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.
 • Một số các quyền khác theo điều lệ công ty quy định

===>>> Xem thêm: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

4. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Bên cạnh những quyền lợi được hưởng thì cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần cũng phải thực hiện các nghĩa vụ với công ty như sau:

 • Cổ đông phải thực hiện thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 • Cổ đông không được tự ý rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức (trừ khi cổ phần phổ thông được công ty hoặc người khác mua lại). Trường hợp có cổ đông tự ý rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái phép thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty sẽ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Cổ đông phải tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ do công ty ban hành.
 • Cổ đông phải chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.
 • Cổ đông phải bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. – đây là quy định mới theo Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Cổ đông có thể phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

===>>> Xem thêm: Cổ đông không góp đủ vốn – xử lý thế nào?

Tóm lại cổ đông phổ thông là một thành phần không thể thiếu trong công ty cổ phần. Cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định do pháp luật và điều lệ công ty quy định, thường thì những quyền lợi và nghĩa vụ đó tương ứng với cổ phiếu họ nắm giữ.

Trên đây là phần tư vấn của chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp về vấn đề cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần. Xin lưu ý là sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Hãy gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để được hỗ trợ kịp thời!

5. Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc kinh doanh của doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị để tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật nhất là việc đăng ký kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

===>>> Xem thêm:

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói