Thừa kế theo pháp luật

Bộ luật dân sự quy định có hai nhóm đối tượng có quyền hưởng thừa kế là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Nếu bạn thuộc những đối tượng được thừa kế theo pháp luật thì dù tên bạn không có trong di chúc thì bạn vẫn được thừa kế di sản. Tuy nhiên, nếu bạn có các hành vi giả mạo, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người để lại di sản… thì bạn không được hưởng di sản. Tất cả các vấn đề này sẽ được chúng tôi tư vấn trong chuyên mục sau đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói