A – Z về chuyển nhượng công ty xử lý rác thải cho nhà đầu tư nước ngoài

Xử lý rác thải đang càng thu hút sự chú ý của Chính phủ và người dân do lượng rác thải tăng đều qua các năm, gây ra ô nhiễm môi trường. Xử lý rác thải tốt không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm năng lượng. Ngày nay, không chỉ các nhà đầu tư Việt Nam mà ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia công ty xử lý rác thải. Một trong những cách gia nhập thị trường nhanh nhất là nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp/cổ phần của công ty Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý khi chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty công ty xử lý rác thải cho nhà đầu tư nước ngoài.

chuyển nhượng công ty
Chuyển nhượng công ty / minh họa: nguồn internet

1. Thế nào là xử lý rác thải:

Xử lý rác thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.

Rác thải có thể gồm các loại sau:

 • rác thải rắn ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác.
 • rác thải thông thường là chất thải không thuộc danh mục chất thải nguy hại hoặc thuộc danh mục chất thải nguy hại nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại.
 • rác thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.
 • rác thải rắn công nghiệp là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tùy từng đối tượng mà các phương pháp xử lý khác nhau. Pháp luật về môi trường có những quy định cụ thể về việc thu gom, xử lý rác thải cũng như điều kiện kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp của công ty xử lý rác thải

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của công ty công ty xử lý rác thải cho nhà đầu tư nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014;
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012.
 • Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Nhà đầu tư nước ngoài luôn cân nhắc hai phương án nhận chuyển nhượng, đó là nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp/cổ phần của công ty công ty xử lý rác thải. Đối với phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ thì phụ thuộc vào quy định của pháp luật về điều kiện đối với đầu tư nước ngoài. Chúng ta hãy cùng xem xét từng trường hợp dưới đây:

3. Điều kiện chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề xử lý rác thải

Trong khuôn khổ WTO, các hiệp định thương mại tự do, AFAS (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) thì Việt Nam cam kết không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xử lý rác thải. Việt Nam khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân. Trong vòng 4 năm kể từ ngày gia nhập, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 51%. Sau đó không hạn chế.

Theo luật, việc nhập khẩu chất thải là bị cấm. Việc xử lý và thải bỏ chất thải độc hại được pháp luật điều chỉnh.

Để đảm bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

Vì lý an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Như vậy, để kinh doanh xử lý rác thải, nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, mà chỉ có thể:

 • thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam với vốn nước ngoài không quá 51%.
 • mua cổ phần/vốn góp của công ty công ty xử lý rác thải Việt Nam.
 • ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi tư vấn thủ tục mua vốn góp/cổ phần.

4. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp/cổ phần công ty xử lý rác thải

Thủ tục gồm 3 bước cơ bản sau:

a)    Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần

Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng ký kết hợp đồng theo kết quả đàm phán, thương lượng giữa hai bên. Khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau thì ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng. Hai tài liệu này sẽ là một phần không thể thiếu trong bước tiếp theo.

b)    Bước 2: Xin chấp thuận mua phần vốn góp/cổ phần từ Sở Kế hoạch Đầu tư

Đối với công ty xử lý rác thải là ngành nghề có điều kiện đối với đầu tư nước ngoài nên phải xin chấp thuận của Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp;
 • Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: Bản sao Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương.
 • Thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài kèm theo Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư (nếu NĐT là pháp nhân) hoặc Sao kê tài khoản vốn đầu tư chứng mình NĐT đã góp đủ vốn (nếu NĐT là cá nhân)

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

c)    Bước 3: Thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi

Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư làm thủ tục thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi. Cụ thể là cần làm thủ tục thông báo cho Sở Kế hoạch đầu tư về việc thay đổi cổ đông/thành viên góp vốn.

5. Các lợi ích đối với nhà đầu tư nước ngoài từ việc chuyển nhượng công ty xử lý rác thải

Nhà đầu tư có những lợi ích vô cùng to lớn khi có được những tài sản mà không mất thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục:

a)    Thương hiệu cùng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan:

Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu thương hiệu của đơn vị dịch vụ đã có uy tín trên thị trường Việt Nam, có được sự tin tưởng của khách hàng.

b)    Quyền sử dụng đất:

Nhà đầu tư nước ngoài được quyền sử dụng đất tại địa điểm hiện có của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc theo hợp đồng thuê đất. Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền sử dụng đất, thuê đất có thời hạn theo quy định của Luật Đất đai.

c)     Giấy phép con:

Nhà đầu tư nước ngoài có được các giấy phép con dưới đây. Tuy nhiên cần làm thủ tục thay đổi tên người đại diện theo pháp luật trên giấy phép.

 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, đó là:
  • Xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt
  • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (nếu doanh nghiệp xử lý loại chất thải này)
 • Giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

d)    Nhân sự và bộ máy quản lý

e)     Các ưu đãi đầu tư:

Các cơ sở thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung thuộc diện được hưởng ưu đãi đặc biệt, đó là:

 • Thuế suất TNDN là 10% trong 15 năm theo điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
 • Thuế suất TNDN là 10% đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường (theo điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu (Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 83/2016/TT-BTC);
 • Miễn tiền thuê đất 11 năm (sau khi miễn 3 năm thời gian xây dựng cơ bản) (căn cứ Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP0
 • Trường hợp dự án thuộc danh mục này thực hiện tại vùng kinh tế xã hội khó khăn thì được miễn tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất trong vòng15 năm (Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP);
 • Miễn thuế SDĐ phi nông nghiệp (căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 83/2016/TT-BTC)

6. Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần công ty xử lý rác thải

Thu nhập tăng thêm từ việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu bên chuyển nhượng là cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu bên chuyển nhượng là tổ chức).

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

[Thuế] = 20% x [Thu nhập chịu thuế]

[Thu nhập chịu thuế] = [Giá chuyển nhượng] – [Giá mua của phần vốn chuyển nhượng] – [Chi phí chuyển nhượng]

Để tìm hiểu về vấn đề này, bạn hãy đọc bài viết Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần.

7. Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp/cổ phần công ty công ty xử lý rác thải

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động kinh doanh đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh rủi ro pháp lý. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi.

 Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói