Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do mà chủ doanh nghiệp, trong đó có công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Thái An tìm hiểu thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên qua bài viết dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý của thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là các văn bản pháp lý sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC

2. Vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: Vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do  chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty và được ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của  mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

===>>> Xem thêm: Đăng ký vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

3. Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được quyền quyết định tăng vốn điều lệ theo một trong hai hình thức là: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn) hoặc huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác. Chủ sở hữu có quyền quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3.1. Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn)

Đây là hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên phổ biến và hiệu quả. Với hình thức này, chủ sở hữu là thành viên duy nhất của công ty nên tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư. Điều này giúp tránh việc công ty bị thâu tóm cổ phẩn như loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

3.2. Huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác

Đối với hình thức này, Công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ. Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc chuyển đổi sang loại hình công ty Cổ phần.

– Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.

– Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, người tham gia góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân (theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020)

 Trong trường hợp công ty TNHH này tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn từ người khác thì họ cần tiến hành thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty khác. Công ty có thể khắc dấu mới sau đó thông báo thay đổi mẫu dấu nộp trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia.

===>>> Xem thêm: Tăng vốn công ty TNHH vốn nước ngoài

4. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số CMND/CCCD, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên từ năm 2021
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên từ năm 2021 – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Tỷ lệ phần vốn góp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc vốn được huy động của thành viên khác.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của  biên bản họp,

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, tăng vốn điều lệ.

+ Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

Bước 2: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

 • Nơi nộp hồ sơ: Hồ sơ tăng vốn cho công ty đã soạn thảo và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi đặt địa chỉ công ty.
 • Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ; hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

  Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;
  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn từ người khác thì công ty TNHH một thành viên phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Các thủ khác sau khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

+ Sau khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi.

Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

===>>> Xem thêm: Trách nhiệm công bố thông tin công ty cổ phần theo quy định của pháp luật

+ Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

+ Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, Luật Thái An cung cấp đến Khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình, nhanh chóng.

Liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu tăng, giảm vốn điều lệ công ty

===>>> Xem thêm: Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

===>>> Xem thêm: 3 cách tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên


Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói