Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hiện đang là loại hình doanh nghiệp được ưa chuộng. Nhiều nhà đầu tư nhận thấy quyền lợi khi có vốn góp trong công ty là rất lớn. Nhất là được chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để giúp đỡ thành viên thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp dễ dàng hơn, Công ty Luật Thái An xin được tư vấn về thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong bài viết dưới đây:

I. Cơ sở pháp lý quy định thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ sở pháp lý quy định thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên là:

II. Điều kiện chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Khi thành viên bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Các về vấn đề nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên bao gồm:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác bằng các phương thức sau đây:

 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

==>>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

III. Thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào?

Thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm 5 bước sau đây:

1. Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước đầu tiên trong bất cứ quy trình thực hiện thủ tục nào cũng sẽ là chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Dựa vào hồ sơ mà cơ quan có thẩm quyền xem xét có đáp ứng yêu cầu của việc chuyển nhượng vốn hay không. Hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm các loại giấy tờ, văn bản sau đây:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp hội đồng thành viên.
 • Quyết định của hội đồng thành viên
 • Thông báo lập sổ thành viên;
 • Danh sách thành viên;
 • Giấy đề nghị công bố;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý;
 • Bản công chứng chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn thời hạn của cá nhân nhận chuyển nhượng;
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân thì cần có thêm:

 • Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với tổ chức nhận chuyển nhượng (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức
 • Quyết định góp vốn đối với của tổ chức nhận chuyển nhượng;

===>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

2. Nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty TNHH 2 thành viên nộp 01 bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Việc nộp hồ sơ đa số sẽ theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Công ty TNHH 1 thành viên có thể nộp trực tuyến bằng thức sử dụng tài khoản đăng kí kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng điện tử. 
 • Đối với việc chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài: Cần gửi Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đến Sở kế hoạch và đầu tư. Sau khi có văn bản chấp thuận mới tiến hành nộp hồ sơ nêu trên kèm theo văn bản chấp thuận.

===>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ thông báo cho người nộp về Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận những nội dung thay đổi về việc chuyển nhượng vốn và các vấn đề liên quan đến công ty TNHH 2 thành viên.

chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Làm thế nào để chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên một cách hợp pháp – Ảnh minh họa: Internet.

4. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên Phòng đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đi nhận kết quả cần mang Giấy xác nhận mà Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi, giấy tờ cá nhân bản gốc (chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người nhận hồ sơ để nhận kết quả.

===>>> Xem thêm: Thay đổi vốn Điều lệ.

5. Công bố thông tin việc chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Phòng đăng kí kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Những thông tin được thay đổi sẽ tương đương với thông tin trong hồ sơ đã nộp.

===>>> Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

IV. Lệ phí chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đã ban hành.

Thông thường, lệ phí cho một bộ hồ sơ là 50.000 đồng khi nộp trực tiếp tại Phòng đăng kí kinh doanh. Tuy nhiên, nếu hồ sơ được nộp trực tuyến qua Cổng thông tin dịch vụ về đăng ký kinh doanh thì sẽ được miễn lệ phí. Ngoài ra, các trường hợp được miễn lệ phí bao gồm:

 • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

===>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty TNHH

Trên đây là tư vấn của bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi về thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

V. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, khách hàng cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói