Quyền hạn của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên được xem là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên là Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Thế nào là Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

Hội đồng thành viên là tập hợp của những thành viên góp vốn công ty, đó chính là nhóm những người sở hữu công ty. Hội đồng thành viên là một cơ quan quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty và là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty.

Tiếng nói của một thành viên trong Hôi đồng thành viên là tiếng nói góp phần quyết định số phận của công ty, do đó trường hợp một thành viên góp vốn bị tạm giam, kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề thì người đó có thể ủy nhiệm cho người khác tham gia Hôi đồng thành viên thay mình.

===>>> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên

3. Quyền hạn của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty, điều đó được hiện thực hóa thành những quyền hạn cụ thể được quy định trong Luật doanh nghiệp cũng như trong Điều lệ công ty. Đó là các quyền hạn sau:

 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, cũng như thời điểm và phương thức thay đổi vốn.
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền ra các quyết định quan trọng liên quan tới phát triển thị trường, tiếp thị, chuyển giao công nghệ.
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền phê duyệt hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

===>>> Xem thêm: Tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quyền hạn Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên theo quy định pháp luật
Quyền hạn Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên được pháp luật quy định – ảnh: internet
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với tất cả các vị trí trong công ty, kể cả Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc v.v… theo quy định tại Điều lệ công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền phê chuẩn báo cáo tài chính hằng năm, kế hoạch sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc tiến hành phá sản.

===>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

4. Cách thức ra quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên là một tập thể nên nếu có từ ba người trở lên thì biểu quyết là một hình thức quan trọng để Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết và quyết định. Việc biểu quyết này thực hiện tại cuộc họp của Hội đồng thành viên.

Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác, còn thì đối với đa số các quyết định thì cần có tối thiểu 65% số phiếu tán thành.

Tuy nhiên, đối với các quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản (được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất), quyết định sửa đổi bổ sung Điều lệ, quyết định tổ chức lại hay giải thể công ty thì cần có được ít nhất 75% thành viên góp vốn dự họp tán thành.

===>>> Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 

5. Những hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên thông qua

Ngoài những quy định về quyền hạn nêu trên, Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên nhất thiết phải thông qua một số loại hợp đồng và giao dịch sau đây:

 • Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và những người liên quan đến họ;
 • Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ và những người liên quan đến họ.

Người ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên có trách nhiệm thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên để Hội đồng thành viên biểu quyết quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo.

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Trường hợp các hợp đồng và giao dịch nêu trên được ký kết mà chưa được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên thì các hợp đồng và giao dịch đó bị tuyên vô hiệu.

Nếu phát sinh thiệt hại cho công ty thì người ký kết hợp đồng và giao dịch đó phải bổi thường thiệt hại, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ các hợp đồng và giao dịch đó.

===>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty TNHH

Trên đây là ý kiến của luật sư tư vấn luật doanh nghiệp về vấn đề Hội đồng thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp lý doanh nghiệp – Bạn sẽ được giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ tăng vốn điều lệ của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó có vấn đề thay đổi vốn điều lệ là một nhu cầu tương đối thường xuyên của công ty và doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, doanh nghiệp cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thay đổi vốn điều lệ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm:

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói