Hiện nay, con dấu doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều cá nhân, tổ chức chưa nắm rõ các quy định pháp luật về các vấn đề liên quan đến con dấu doanh nghiệp như việc quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ con dấu như thế nào hay vai trò của con dấu doanh nghiệp ra sao? Để làm rõ các vấn đề trên, Công ty Luật TNHH Thái An tư vấn việc quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu doanh nghiệp như sau:

1. Cơ sở pháp lý quy định quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý quy định Quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

2. Khái quát về con dấu của doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.”

Hiện nay, các quy định pháp luật không có định nghĩa về con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể nhận biết con dấu của doanh nghiệp như sau: con dấu của doanh nghiệp là dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác thông qua mặt hình thức và nội dung của con dấu. Thông qua con dấu doanh nghiệp, chúng ta có thể nắm được một số thông tin của doanh nghiệp như tên doanh nghiệp hay mã số doanh nghiệp,…

3. Quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu doanh nghiệp

 • Việc quản lý, sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra, con dấu được sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.
 • Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 muốn làm con dấu mới thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc đã trả con dấu cho cơ quan công an thì doanh nghiệp được làm con dấu mới. Doanh nghiệp phải thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Khi thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu mới đến cơ quan đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.
 • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 nhưng bị mất con dấu:
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
  • Khi thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu mới đến cơ quan đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.
  • Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp các lần trước đó không còn hiệu lực.

4. Thủ tục thông báo sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

 • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu;
 • Hủy mẫu con dấu.

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
 • Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
 • Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Trên đây là phần tư vấn về quản lý, sử dụng, thay đổi, hủy bỏ mẫu con dấu của doanh nghiệp. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói