Xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo luật hiện hành

Trong xu thế phát triển chung của đất nước, việc xây dựng nhà cửa cũng như các công trình xây dựng khác diễn ra khá mạnh mẽ. Cùng với đó, tình hình vi phạm trật tự xây dựng ngày càng gia tăng. Việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật cũng được chú trọng rất nhiều. Để hiểu rõ hơn về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Hiểu thế nào là xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng ?

Từ định nghĩa việc xử phạt vi phạm hành chính quy định khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì có thể hiểu xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có đặc điểm như sau:

 • Thứ nhất, việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xuất phát từ những công trình vi phạm được thi công xây dựng hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến việc xây dựng công trình.
 • Thứ hai, việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng chủ yếu được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát phát hiện hành vi vi phạm của những người có thẩm quyền. 
 • Thứ ba, việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng luôn gắn liền với việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, bởi việc xử phạt này gắn liền trực tiếp tới quyền lợi của chủ thể vi phạm. 

2. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả khi xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

2.1 Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP  thì các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng bao gồm:

Hình thức xử phạt chính:

 • Cảnh cáo;
 • Phạt tiền;

Lưu ý: Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức:

 • Trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản là 1.000.000.000 đồng;
 • Trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà là 300.000.000 đồng;

Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

2.2 Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm hành chính về xây dựng

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP như sau:

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
 • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;
 • Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;
 • Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;
 • Buộc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng;
 • Những biện pháp khác được quy định cụ thể tại Nghị định này.

3. Các loại hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

3.1 Nhóm hành vi của Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, hoặc chủ sở hữu, người quản lý sử dụng công trình

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng bao gồm:
  • Lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực khi tham gia xây dựng
  • Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định;
  • Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định;
  • Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập – tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được theo quy định;
  • Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được theo quy định;
  • Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan chuyên môn về xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng.
 • Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
 • Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đô thị
 • Vi phạm quy định về hoạt động kiến trúc
 • Vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 • Vi phạm quy định về thiết kế xây dựng (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng
 • Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị
 • Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
 • Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng
 • Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng
 • Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng
 • Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ
 • Vi phạm quy định khi xảy ra sự cố công trình
xử phạt vi phạm về khởi công xây dựng
Vi phạm về khởi công xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính – ảnh: internet

3.2 Nhóm hành của nhà thầu, chủ đầu tư (trong trường hợp tự thực hiện), tổ chức cá nhân khác tham gia hoạt động xây dựng

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
 • Vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp đồng
 • Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng
 • Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng
 • Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng
 • Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, dự toán xây dựng
 • Vi phạm quy định về thiết kế (thiết kế triển khai ngay sau thiết kế cơ sở, thiết kế một bước) và dự toán xây dựng
 • Vi phạm quy định về trật tự xây dựng
 • Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình
 • Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây dựng
 • Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng
 • Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng
 • Vi phạm quy định về lưu trữ
 • Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng

3.3. Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

Các hành vi sẽ bị xử phạt là vi phạm các quy định về sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine.

3.4. Nhóm hành vi vi phạm về cấp thoát nước

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm, nguồn cấp nước phục vụ sản xuất nước sạch, hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước sạch và các công trình kỹ thuật
 • Vi phạm quy định về ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước
 • Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước
 • Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch cấp nước
 • Vi phạm quy định về hợp đồng dịch vụ cấp nước
 • Vi phạm quy định về sử dụng hệ thống thoát nước
 • Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước
 • Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa
 •  Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải
 • Vi phạm quy định về quản lý hệ thống thoát nước mưa và tái sử dụng nước mưa
 • Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung

3.5 Nhóm hành vi vi phạm về quản lý chiếu sáng, cây xanh đô thị, nghĩa trang, cơ sở hoả táng.

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng
 • Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa
 • Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

3.6 Nhóm hành vi vi phạm về quản lý sử dụng công trình ngầm đô thị, quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng công trình ngầm đô thị
 •  Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

3.7 Nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà

Các hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:

 • Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản,
 • Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản
 • Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 • Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 • Vi phạm quy định về đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư
 • Vi phạm quy định về phát triển nhà ở
 • Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với ban quản trị nhà chung cư
 • Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với người sử dụng nhà chung cư
 • Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở

4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Tuỳ vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm mà thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng sẽ thuộc về những người sau:

 • Thanh tra viên xây dựng (hoặc thanh tra viên Giao thông vận tải – Xây dựng)
 • Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành
 • Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (hoặc Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải – Xây dựng)
 • Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng
 • Công an nhân dân
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5. Trình tự, thủ tục xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng

Theo Điều 81 Nghị định 16/2022/NĐ-CP thì đối với các hành vi vi phạm là:

 • Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép xây dựng có thời hạn;
 • Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới
 • Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng
 •  Xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Trình tự, thủ tục xử phạt được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập biên bản ngừng thi công xây dựng

Người có thẩm quyền có trách nhiệm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn, lập biên bản ngừng thi công xây dựng và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình.

Bước 2: Ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dụng, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh và có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh.

Hết thời hạn tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Bước 3: Cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp tự phá dỡ theo yêu cầu của Người có thẩm quyền xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Thủ tục khiếu nại quyết định, hành vi hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

6.1 Trình tự khiếu nại

Việc khiếu nại quyết định, hành vi hành chính liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng được quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011. Cụ thể

 • Khiếu nại lần đầu đến một trong những đối tượng sau:
  • Người đã ra quyết định hành chính;
  • Cơ quan có người có hành vi hành chính;
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
 • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến một trong những đối tượng sau:
  • Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu;
  • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
 • Trường hợp người khiếu nại tiếp tục không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định, hành vi hành chính liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

6.2 Hình thức khiếu nại

Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật khiếu nại 2011 thì hình thức khiếu nại quyết định, hành vi hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng được thực hiện bằng Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

6.3 Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng hoặc biết đưdợc quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

7. Dịch vụ  tư vấn pháp luật và khiếu nại xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng Luật Thái An

Trên đây là nội dung có liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp rắc rối, hoặc thắc mắc khi bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình .

Là một trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam, Luật Thái An sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc một cách nhanh chóng, chính xác. Theo đó, Chúng tôi sẽ tư vấn từ a đến z các vấn đề như:

 • Tư vấn khiếu nại Quyết định, hành vi hành chính về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng ;
 • Tư vấn khiếu nại Quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và biện pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành chính về xây dựng;
 • Tư vấn khiếu nại Quyết định, hành vi hành chính về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;
 • Tư vấn khiếu nại Quyết định, hành vi hành chính về việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác,…
 • Tư vấn khởi kiện Quyết định, hành vi hành chính về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
 • Soạn thảo Đơn từ, hồ sơ, giấy tờ liên quan tới việc khiếu nại, khởi kiện Quyết định, hành vi hành chính về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
 • Đại diện theo ủy quyền tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện Quyết định, hành vi hành chính về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Luật Thái An – Giải pháp pháp lý hoàn hảo dành cho bạn.

Nguyễn Văn Thanh