Trên thực tế, trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, có một số công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên muốn giảm vốn điều lệ. Một trong những trường hợp để làm giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được sử dụng phổ biến là hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn? Trình tự, thủ tục hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn như thế nào? Công ty Luật TNHH Thái An tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Các văn bản pháp luật điều chỉnh việc hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn là:

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Khái quát chung công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp có một hoặc nhiều thành viên góp vốn.

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 thành viên đến 50 thành viên. Việc hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn chỉ diễn ra đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có số lượng thành viên từ 02-50 thành viên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có tài sản riêng và chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của doanh nghiệp, có hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ. Và đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể thay đổi vốn điều lệ bằng việc hoàn trả phần vốn góp cho thành viên góp vốn.

4. Điều kiện hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

5. Trình tự, thủ tục hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn

Công ty cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả

Việc hoàn trả một phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhưng không đáp ứng các điều kiện về hoàn trả phần vốn góp cho thành viên góp vốn được xem là hoàn trả phần vốn góp trái pháp luật. Do đó, các thành viên công ty phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận. bên cạnh đó, thành viên góp vốn phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số tiền, tài sản chưa hoàn trả đủ cho đến khi hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận.

Trên đây là phần tư vấn về hoàn trả vốn góp cho thành viên góp vốn. Lưu ý:

  • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc nghiên cứu khoa học, không có mục đích thương mại.
  • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có thể các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
  • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói