Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Việc có cổ phần trong công ty cổ phần là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, cổ phần cũng có nhiều loại. Đáng chú ý hơn cả là cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần. Nhiều nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông và có được cổ phần ưu đãi nhưng lại không biết nên chọn loại cổ phần ưu đãi nào. Để giúp họ dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn, trong bài viết dưới đây Công ty Luật Thái An chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý điều chỉnh về cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần là Luật doanh nghiệp năm 2014. 

2. Cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần là gì?

Cổ phần theo quy định là phần nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ thành các phần bằng nhau. Công ty cổ phần sẽ có các cổ đông – là những người sở hữu cổ phần của công ty. Công ty cổ phần có thể chia cổ phần thành 2 loại: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Đối với cổ phần phổ thông sẽ được sở hữu bởi các cổ đông phổ thông, còn cổ phần ưu đãi thì sẽ chỉ có một số cổ đông theo quy định của pháp luật được phép sở hữu.

Theo Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014, cổ phần ưu đãi được chia thành các loại:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác.

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Pháp luật quy định, với mỗi một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Còn cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Cụ thể số phiếu biểu quyết của cổ phần này là bao nhiêu thì sẽ do Điều lệ của công ty đó quy định.

Cổ đông sở hữu loại cổ phần này sẽ có các quyền được quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

 • Có đầy đủ các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Được quyền biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần của mình.

===>>> Xem thêm: Cổ đông phổ thông có quyền và nghĩa vụ gì?

Đại hội đồng cổ đông là những người có quyền quyết định lớn nhất đối với mọi hoạt động của công ty, do đó cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi này sẽ là lợi thế rất lớn trong việc định hướng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Vì vậy, pháp luật có quy định cổ đông sở hữu loại cổ phần này cũng đặc biệt, cụ thể: “Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết”.

Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chịu những quy định hạn chế như sau:

 • Không được phép chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi có giá trị trong ba năm, hết thời gian này, cổ phần ưu đãi trở thành cổ phần phổ thông.
cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần
4 Loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần mà cổ đông cần biết – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức

Đây là cổ phần mang lại lợi ích cho cổ đông trong việc hưởng thành quả của kết quả kinh doanh. Đối với cổ phần phổ thông thì cổ đông chỉ được trả cổ tức với mức tương ứng hoặc mức ổn định hàng năm. Còn đối với cổ phần ưu đãi cổ tức thì cổ đông sẽ được trả cao hơn mức cố tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức được chia làm hai loại là cổ tức cố định và cổ tức thưởng, các loại cổ tức này sẽ được chia hàng năm. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Cổ tức thưởng sẽ tùy vào tình hình kinh doanh của công ty, và được xác định theo phương thức được Đại hội đồng cổ đông thống nhất và được ghi trên cổ phiếu cổ phần ưu đãi này.

===>>> Xem thêm: Trả cổ tức như thế nào ?

Theo khoản 2 Điều 117 Luật doanh nghiệp quy định về quyền của cổ đông ưu đãi cố tức như sau:

 • Có đầy đủ các quyền như cổ đông phổ thông ngoài trừ trường hợp khác pháp luật có quy định.
 • Được nhận cổ tức tương ứng theo quy định;
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Tuy nhiên, đối với cổ đông sở hữu loại cổ phần này thì sẽ không có quyền biểu quyết, không dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ đông sở hữu loại cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của mình hoặc các điều kiện khác được ghi tại cổ phiếu của cổ phần này.

Cổ đông sở hữu sẽ có các quyền tương tự như cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, giống như cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ đông sở hữu loại cổ phần này thì sẽ không có quyền biểu quyết, không dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

===>>> Xem thêm: Các loại cổ phần ưu đãi

d) Cổ phần ưu đãi khác

Pháp luật cho phép công ty có thể quy định loại cổ phần ưu đãi khác ba loại trên và phải quy định rõ trong Điều lệ của công ty.

===>>> Xem thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những thủ tục nào?

Trên đây là bài viết của bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan tới vấn đề cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần. Nếu bạn cần được tư vấn từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật kinh doanh. Luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

4. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Công ty Luật Thái An

Các doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản trị doanh nghiệp càng khó khăn. Một trong các thách thức là phải xử lý công việc quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuân thủ pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro do bị cơ quan quản lý nhà nước phạt hành chính, tránh các rủi ro bị kiện tụng bởi các khách hàng, đối tác, thành viên góp vốn, người lao động…

===>>> Xem thêm:

 

 LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

quanly

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói