Bản mẫu di chúc

Bản mẫu di chúc mới nhất, phổ biến nhất sẽ chứa đựng những nội dung gì và hình thức sẽ được thể hiện như thế nào, hãy cũng Công ty Luật Thái An chúng tôi khám phá trong bài viết dưới đây để có được câu trả lời chính xác nhất nhé.

1. Di chúc là gì? Hình thức của di chúc được thể hiện dưới những dạng nào?

Để soạn được một Bản mẫu di chúc, trước hết chúng ta cần phải hiểu Di chúc là gì và Hình thức của di chúc được thể hiện như thế nào.

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. (căn cứ Điều 627 Bộ luật dân sự năm 2015)

=>>> Xem thêm: Cách lập di chúc hợp pháp

2. Trường hợp nào lập di chúc bằng văn bản, trường hợp nào lập di chúc bằng miệng?

Thông thường một Di chúc phải được lập dưới dạng văn bản. Theo đó Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Còn đối với Di chúc bằng miệng chỉ được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.( Căn cứ Điều 628,629 Bộ luật dân sự năm 2015).

3. Nội dung cơ bản cần có của một Bản mẫu di chúc là gì?

Về cơ bản một bản mẫu Di chúc cần có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 • Ngoài các nội dung quy định trên di chúc có thể có các nội dung khác.

Lưu ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa (Căn cứ Điều 631 Bộ luật dân sự 2015)

=>>> Xem thêm: Cách lập di chúc

=>>> Xem thêm: Thay đổi di chúc

ban mau di chuc
Bản mẫu di chúc được nhiều khách hàng tìm kiếm. Ảnh minh họa: Nguồn internet

4. Bản mẫu di chúc

Dưới đây Công ty Luật Thái An xin cung cấp đến quý khách hàng bản mẫu di chúc thừa kế tài sản để khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … …………………………. – địa chỉ ………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………….

I – DI SẢN ĐỂ LẠI CHO NGƯỜI THỪA KẾ:

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhận:……………………………………

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần di sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. – đã chết) (nếu có) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo tỷ lệ phân chia như dưới đây:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi…. cấp:……………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

sẽ được thừa hưởng …. thuộc di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi…. cấp:……………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

sẽ được thừa hưởng …. thuộc di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………. Nơi. cấp:………………………….. cấp

ngày………………. tháng………….. năm……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………….. Nơi.. cấp:………………………….. cấp

ngày……………….. tháng…………… năm……………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:

II- NHỮNG NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DI CHÚC NÀY:

 • Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.
 • Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;
 • Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

Việc phân chia di sản trong Bản mẫu di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ …………………đánh máy bản di chúc này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

Bản Di chúc này gồm có …………trang , được lập thành …………….bản chính, có giá trị như nhau (Lưu tại Phòng Công chứng …………………. 01 bản).

Người làm chứng 1         Người làm chứng 2                         Người lập Di chúc

 

 

=>>> Xem thêm: Mẫu di chúc chung của vợ chồng

5. Dịch vụ tư vấn, soạn bản mẫu di chúc

Trên đây là một bản mẫu di chúc có người làm chứng được cập nhật mới nhất. Để có thêm thông tin chi tiết và chính xác về các bản mẫu di chúc khác nhau, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với từng trường hợp lập di chúc cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Công ty Luật Thái An. Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp Quý khách hàng giải đáp được mọi vướng mắc pháp lý về di chúc cũng như về thừa kế.

=>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)






  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói