Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Những công trình thuộc quy mô lớn, ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con người, làm thay đổi thiết kế, kết cấu chịu lực… thì sẽ phải xin giấy phép. Ngược lại, với những công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng thì không phải thực hiện thủ tục này. Dưới đây là chuyên mục tư vấn về giấy phép xây dựng của chúng tôi.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói