Luật Thái An là hãng luật thành lập từ buổi đầu khi thị trường dịch vụ pháp lý khởi sắc. Được thành lập năm 2007, chúng tôi đã có bề dầy hơn 10 năm kinh nghiệm. Đặc biệt đăng ký kinh doanh là lĩnh vực hành nghề chính của luật sư Luật Thái An. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về thành viên của Hợp tác xã

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của  thành viên của Hợp tác xã:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh thành viên của Hợp tác xã là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Hợp tác xã 2012
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã

2. Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã

Theo quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012 thì cá nhân, hộ gia đình hay pháp nhân đều có thể trở thành thành viên của hợp tác xã. Tuy nhiên tùy vào mỗi đối tượng mà lại có những điều kiện cụ thể khác nhau.

a)     Điều kiện đối với cá nhân mong muốn trở thành thành viên hợp tác xã

Cá nhân muốn trở thành một thành viên của hợp tác xã thì trước hết cần thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Cá nhân phải là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Cá nhân đó phải có nhu cầu hợp tác và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
 • Cá nhân đó phải có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;
 • Cá nhân đó phải thực hiện góp vốn: vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ của hợp tác xã nhưng phải ≤20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Cá nhân không đáp ứng được các điều kiện nói trên hoặc cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang phải chấp hành hình phạt tù, bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm một số tội theo quy định của pháp luật, đang trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh thì không được tham gia làm thành viên của hợp tác xã.

Đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã mà chỉ được phép góp vốn vào hợp tác xã với tư cách thành viên thông thường trong hợp tác xã.

b)     Điều kiện đối với hộ gia đình mong muốn trở thành thành viên hợp tác xã

Hộ gia đình muốn trở thành thành viên hợp tác xã thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Hộ gia đình phải có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
 • Hộ gia đình có đơn xin gia nhập và tán thành điều lệ hợp tác xã
 • Hộ gia đình phải thực hiện góp vốn: vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ của hợp tác xã nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

c)     Điều kiện đối với pháp nhân mong muốn trở thành thành viên hợp tác xã

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì pháp nhân Việt Nam muốn trở thành thành viên của hợp tác xã thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Pháp nhân Việt Nam phải được hình thành hợp pháp theo quy định của pháp luật và có nhu cầu hợp tác cũng như sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.
 • Pháp nhân Việt Nam khi muốn tham gia hợp tác xã phải làm đơn tự nguyện gia nhập, tìm hiểu và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người đại diện theo pháp luật hợp pháp của pháp nhân đó phải ký xác nhận đơn tham gia.
 • Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp nhân đó.
 • Pháp nhân phải thực hiện góp vốn: vốn góp của pháp nhân thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ của hợp tác xã nhưng phải ≤20% vốn điều lệ của hợp tác xã.
 • Ngoài ra pháp nhân cũng cần thỏa mãn một số điều kiện cụ thể khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

3. Thành viên của hợp tác xã có những quyền gì?

Khi tham gia vào hợp tác xã, các thành viên sẽ được hưởng những quyền và quyền lợi sau:

a)     Quyền lợi của thành viên của hợp tác xã

 • Thành viên hợp tác xã được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.
 • Thành viên hợp tác xã được phân phối lợi nhuận theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ của hợp tác xã.
 • Thành viên hợp tác xã được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã.

b)     Quyền của thành viên của hợp tác xã

 • Thành viên hợp tác xã được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên.
 • Thành viên hợp tác xã được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên.
 • Thành viên hợp tác xã được ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu trong hợp tác xã.
 • Thành viên hợp tác xã được kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã. Có thể yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo thủ tục do pháp luật và điều lệ hợp tác xã quy định.
 • Thành viên sẽ được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã. Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giúp nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã.
 • Thành viên sẽ được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã.
 • Thành viên sẽ được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã khi hợp tác xã giải thể.
 • Thành viên sẽ được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra thành viên còn được hưởng các quyền khác theo quy định của điều lệ.

4. Thành viên của hợp tác xã có những nghĩa vụ gì?

Ngoài những quyền lợi nêu trên thì thành viên của hợp tác xã cũng phải có một số nghĩa vụ đối với hợp tác xã, bao gồm:

 • Thành viên phải cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.
 • Thành viên phải góp đủ và góp đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.
 • Thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp của mình.
 • Thành viên phải bồi thường thiệt hại nếu do mình gây ra cho hợp tác xã.
 • Thành viên phải tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, các quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã.
 • Thành viên phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề thành viên của Hợp tác xã. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

7. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các hợp tác xã. Khi có nhu cầu này, khách hàng cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bạn hãy tham khảo  bài viết Dịch vụ thành lập hợp tác xã của chúng tôi.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1900633725