Gia hạn giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư khi khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP;

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.1 Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc gia hạn dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc gia hạn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Sở kế hoạch đầu tư sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư để xem xét.
 • Thời gian:
 • 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
 • 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

2.2 Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị gia hạn dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc gia hạn dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc gia hạn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Luật Thái An

 • Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý gia hạn giấy phép đầu tư.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được gia hạn giấy phép đầu tư.
 • Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký gia hạn giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình gia hạn giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Luật Thái An

 • Được tư vấn nhiệt tình, cụ thể bởi các luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp
 • Hồ sơ được soạn thảo nhanh gọn, chính xác, phù hợp quy định pháp luật
 • Thời gian thành lập doanh nghiệp nhanh chóng
 • Thông tin khách hàng được đảm bảo bí mật tuyệt đối
 • Xử lý những vướng mắc, hồ sơ khó mà khách hàng gặp phải
 • Giá cả dịch vụ phải chăng phù hợp khách hàng, chất lượng dịch vụ

 


THÔNG TIN LIÊN QUAN