Luật đầu tư

Nhắc đến luật đầu tư có quá nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang lúng túng tại sao có hai văn bản pháp luật là luật đầu tư công và luật đầu tư. Vậy hai loại văn bản này như thế nào thì bạn theo dõi nội dung dưới đây để hiểu hơn về hai loại hình văn bản này nhé.

Thế nào là luật đầu tư? Luật đầu tư là những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quản hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện đầu tư kinh doanh là các thủ tục và hình thức đầu tư…

Đầu tư công đến hiện nay còn nhiều tranh cãi khá nhiều. Vẫn còn hai quan điểm cho rằng:

  • Quan điểm thứ nhất là đầu tư công chỉ là nội bộ và không hề liên quan đến đầu tư sử dụng vốn nước ngoài là những hoạt động chỉ hỗ trợ và đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài nhưng không nhằm một mục đích lợi nhuận từ các dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…
  • Quan điểm thứ hai cho rằng đầu tư công chỉ là bao gồm những hoạt động đầu tư liên quan đến vốn nhà nước mà không nhằm mục đích thu lợi nhuận cho những hoạt động dự án và các chương trình phục vụ phát triển xã hội.

Để giải quyết được việc tranh cãi này luật đã được ban hành thành nhóm đầu tư và xin kiến nghị

Đổi tên luật đầu tư công thành luật đầu tư vốn nhà nước cho những chương trình, dự án không nhằm mục đích kinh doanh

Mọi vấn đề thắc mắc về luật đầu tư bạn có thể liên hệ tới công ty luật Thái An để hiểu rõ hơn về vế để trên và những điều lệ khác của luật

Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

So với các doanh nghiệp trong nước, khi giảm vốn, công ty cổ phần vốn

Thủ tục tăng vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần vốn nước ngoài sẽ có nhu

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài

Địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài là địa điểm liên lạc của

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty vốn nước ngoài

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho

So sánh điều kiện đầu tư kinh doanh và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện kinh doanh và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước

Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  Chúng tôi nêu các quy định pháp luật liên quan đến các hình thức

Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là đối tượng quản lý của các

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Các công ty nước ngoài thường tạo sự hiện diện của mình tại thị trường

Các dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan

Danh mục các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Danh mục các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện Theo Phụ lục

Quy định về hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài

Đối với doanh nghiệp, khi kinh doanh muốn đạt được hiệu quả cao và tăng

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói