Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

So với các doanh nghiệp trong nước, khi giảm vốn, công ty cổ phần vốn nước ngoài sẽ phải thực hiện thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An, chúng tôi sẽ tư vấn về vấn đề giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài.

Vốn của doanh nghiệp nói chung, vốn của công ty cổ phần nói riêng là giá trị được tính bằng tiền của những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần vốn nước ngoài sẽ có nhu cầu thay đổi vốn của công ty, trong đó, việc thay đổi vốn đầu tư của công ty sẽ phải thực hiện những thủ tục pháp lý khá phức tạp. Vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là phần vốn bao gồm: vốn nhà đầu tư cam kết góp (vốn điều lệ) và vốn huy động khác của công ty, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư năm 2014
 • Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
 • Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015

2. Các trường hợp giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

Công ty cổ phần vốn nước ngoài giảm vốn chủ yếu thông qua việc giảm vốn đầu tư (vốn nhà đầu tư cam kết góp (vốn điều lệ) và vốn huy động khác của công ty, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vốn nước ngoài có quyền quyết định việc giảm vốn điều lệ công ty trong các trường hợp sau đây:

 • Sau thời hạn 90 ngày kể từ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà một trong các cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua;
 • Công ty hoàn trả vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty hoạt động liên tục trong hơn 02 năm và nếu sau khi hoàn trả vốn góp công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản;
 • Công ty mua lại cổ phần của của các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Khi muốn giảm vốn đầu tư thì công ty cổ phần vốn nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài
Tăng/giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài phức tạp hơn so với công ty Việt Nam.

3. Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài

3.1. Bước 1: Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nơi nộp và cách thức nộp hồ sơ:

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính/văn phòng điều hành hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (tùy từng trường hợp)

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 • 02 bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án và Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • 01 bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;
 • Xác nhận ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu Báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn);
 • Xác nhận số dư tài khoản gửi, báo cáo tài chính hoặc cam kết bảo lãnh góp vốn của công ty mẹ (đối với nhà đầu tư là tổ chức), sổ tiết kiệm, xác nhân số dư tài khoản (đối với nhà đầu tư là cá nhân) tương ứng với mức vốn đầu tư dự kiến tăng;
 • Thông tin xây dựng đề xuất dự án: Số lượng lao động nước ngoài, số lượng lao động Việt Nam; Số điện thoại, email nhà đầu tư,
 • Số điện thoại Công ty tại Việt Nam, Diện tích trụ sở chính.
 • Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.

Thời hạn hoàn thành từ 10 -15 ngày làm việc.

Lưu ý: Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, …, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.2. Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tách Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chưa tách) để tăng vốn điều lệ công ty:

Trường hợp áp dụng: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về vốn điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty cổ phần vốn nước ngoài phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ cùng các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Nơi nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gổm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn
 • Báo cáo tài chính của công ty cổ phần vốn nước ngoài tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần vồn nước ngoài;
 • Thông báo sổ cổ đông công ty cổ phần vốn nước ngoài.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần;
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.

Thời gian giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc;

3.3. Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

3.4. Bước 4: Cấp lại dấu pháp nhân theo thông tin mới (Trong trường hợp công ty chưa cấp đổi dấu theo quy định mới hoặc con dấu ghi trụ sở quận cũ của công ty);

3.5. Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của công ty: Thời hạn hoàn thành từ 04 – 06 ngày làm việc.

Trên đây là phần tư vấn về vấn đề giảm vốn công ty cổ phần vốn nước ngoài. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

4. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp, đầu tư của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, nhà đầu tư cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với Công ty Luật Thái An thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất.

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!


Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình 
Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói