Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ)

Công ty Luật Thái An có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ với nhiều ưu điểm là trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

Đối với khách hàng doanh nghiệp thì đây là một trong các hạng mục công việc trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ có được tư vấn và dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất!


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi  thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH. Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

Sau một thời gian hoạt động, công ty có nhu cầu tăng hoặc giảm vốn điều lệ để phù hợp với quy mô kinh doanh. Có nhiều cách để thay đổi vốn điều lệ phù thuộc vào nhu cầu của từng công ty nhưng dù làm gì thì cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ là khác nhau đối với các loại hình công ty khác nhau.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

a. Các trường hợp thay đổi vốn góp của Công ty TNHH

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

Các trường hợp tăng vốn điều lệ là:

 • Tăng vốn góp của thành viên trong công ty;
 • Tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới;

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Các trường hợp giảm vốn điều lệ là:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp của họ khi công ty đã hoạt động liên tục trong vòng 02 năm;
 • Mua lại vốn góp của các thành viên theo quy định tại điều 52 Luật Doanh nghiệp 2015;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

b. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Trường hợp tăng vốn điều lệ: Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng Thành viên về việc tăng vốn điều lệ;
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ: Ngoài Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có báo cáo tài chính gần nhất.

3. Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

a. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong tổng số vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong vòng 02 năm
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;
 • Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác;
 • Nếu tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn của người khác thì công ty phải tổ chức lại theo một trong hai hình thức sau đây:
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Chuyển đổi thành công ty cổ phần;

b. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

 • Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty;

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

4. Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

a. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

Trường hợp tăng vốn:

Chào bán cổ phần: công ty tăng thêm số lượng cổ phần và bán lại các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của mình để tăng vốn điều lệ:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong công ty;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;

Trường hợp giảm vốn:

 • Giảm vốn điều lệ;
 • Công ty mua lại cổ phần của cổ đông;
 • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty;
 • Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

b. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính gần nhất đối với trường hợp giảm vốn.
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

5. Thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh

a. Các trường hợp thay đổi vốn công ty hợp danh

Các trường hợp tăng vốn:

 • Tiếp nhận thêm thành viên vào công ty;
 • Tăng thêm vốn góp của các thành viên công ty;

Các trường hợp giảm vốn:

 • Thành viên tự nguyện rút vốn khỏi công ty;
 • Thành viên bị khai trừ khỏi công ty;

b. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn công ty hợp danh

Công ty gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo:

 • Tên, mã số doanh nghiệp;
 • Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy chứng thực cá nhân còn hiệu lực  hoặc mã số doanh nghiệp đối với thành viên hợp danh;
 • Tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên;
 • Vốn điều lệ trước và sau thay đổi, hình thức và thời điểm thay đổi vốn góp.

6. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty của Luật Thái An:

a. Công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Tư vấn luật trước khi thực hiện tăng vốn điều lệ
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ
 • Thay mặt khách hàng: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT; Theo dõi việc xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có); Nhận kết quả; Nộp phí, lệ phí liên quan; Đăng thông báo về việc tăng vốn điều lệ

b. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

c. Kết quả khách hàng nhận được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi tăng vốn
 • Giấy xác nhận về việc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên lại nộp lệ phí

d. Phí dịch vụ thay đổi vốn điều lệ: 

Để biết phí dịch vụ thay đổi (tăng/giảm vốn điều lệ), quý khách hàng vui lòng xem bài viết Bảng giá dịch vụ.