Thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ)

Công ty Luật Thái An™ có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về pháp lý doanh nghiệp. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ cho tất cả các doanh nghiệp (doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp vốn nước ngoài) với nhiều ưu điểm là trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý.

—>>> Hãy liên hệ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT hoặc để lại tin nhắn, viết thư tới contact@luatthaian.vn để sử dụng dịch vụ và để được tư vấn chi tiết!

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ


Mục lục tóm tắt

1. Thế nào là vốn điều lệ?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH. Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ

2. Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Sau một thời gian hoạt động, công ty có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với quy mô kinh doanh. Có nhiều cách để thay đổi vốn điều lệ phù thuộc vào nhu cầu của từng công ty nhưng dù làm gì thì cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ là khác nhau đối với các loại hình công ty khác nhau.

3. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm)

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thay đổi (tăng/giảm) vốn điều lệ của doanh nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

4. Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

a. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

Công ty tăng thêm số lượng cổ phần và bán lại các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của mình để tăng vốn điều lệ:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong công ty;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Công ty mua lại cổ phần của cổ đông;
 • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty;
 • Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

b. Thủ tục và hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

Công ty gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua việc tăng vốn điều lệ, ghi rõ trong Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần thì Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông cần ghi rõ việc này. Khi đó cũng cần có quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trường hợp thay đổi vốn công ty TNHH có phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thì cần có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Danh sách cổ đông của công ty cổ phần;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Thủ tục và hồ sơ tương tự như đối với tăng vốn, ngoài ra phải có báo cáo tài chính gần nhất cho thấy công ty làm ăn không có lãi. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

5. Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

a. Các trường hợp thay đổi vốn góp của Công ty TNHH

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

Các trường hợp tăng vốn điều lệ là:

 • Tăng vốn góp của thành viên trong công ty;
 • Tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới;

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Các trường hợp giảm vốn điều lệ là:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp của họ khi công ty đã hoạt động liên tục trong vòng 02 năm;
 • Mua lại vốn góp của các thành viên theo quy định tại điều 52 Luật Doanh nghiệp 2015;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

b. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Trường hợp tăng vốn điều lệ:

Công ty gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng Thành viên về việc tăng vốn điều lệ, ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Nếu công ty tăng vốn điều lệ do kết nạp thêm thành viên góp vốn thì cần có giấy tờ xác nhận góp vốn của thành viên mới, chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới:
  • Nếu thành viên mới là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam

  • Nếu thành viên mới là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

  • Nếu thành viên mới là pháp nhân Việt Nam: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng
  • Nếu thành viên mới là pháp nhân nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đó
 • Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trường hợp thay đổi vốn công ty TNHH có phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thì cần có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Thủ tục và hồ sơ tương tự như đối với tăng vốn, ngoài ra phải có báo cáo tài chính gần nhất cho thấy công ty làm ăn không có lãi. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

6. Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

a. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên:

 • Giảm vốn do toàn trả một phần vốn góp trong tổng số vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong vòng 02 năm
 • Giảm vốn điều lệ do không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;
 • Tăng vốn do Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Nếu tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn của người khác thì công ty phải tổ chức lại theo một trong hai hình thức sau đây:

b. Thủ tục và hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục và hồ sơ tăng vốn:

Công ty gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

 • Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty;

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp giảm vốn:

Thủ tục và hồ sơ giảm vốn tương tự như đối với tăng vốn nhưng cần nộp thêm báo cáo tài chính gần nhất chứng minh công ty làm ăn thua lỗ. Doanh nghiệp cũng phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội, nợ người lao động, nợ khách hàng và đối tác…

Thay đổi vốn điều lệ
Thay đổi vốn điều lệ là điều thường xuyên xẩy ra.

7. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty của Luật Thái An:

a. Công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Tư vấn luật trước khi thực hiện tăng vốn điều lệ
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ
 • Thay mặt khách hàng: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT; Theo dõi việc xử lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ (nếu có); Nhận kết quả; Nộp phí, lệ phí liên quan; Đăng thông báo về việc tăng vốn điều lệ

b. Thời gian thực hiện:

05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

c. Kết quả khách hàng nhận được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi tăng vốn
 • Giấy xác nhận về việc Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên lại nộp lệ phí

d. Phí dịch vụ thay đổi vốn điều lệ:

Để biết phí dịch vụ thay đổi (tăng/giảm vốn điều lệ), quý khách hàng vui lòng xem bài viết Bảng giá dịch vụ.

Nếu khách hàng còn thắc mắc về thủ tục, quy trình Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn tận tình và hiệu quả nhất.


THÔNG TIN LIÊN QUAN

Tác giả bài viết:

Luật sư Lê Văn Thiên – Phó giám đốc Công ty luật Thái An

 • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
  Thẻ Luật sư số 1395/LS cấp tháng 8/2010
 • Lĩnh vực hành nghề chính:
  * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
  * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: Dân sự, Hình sự, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động