Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

1. Cơ sở pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cơ sở pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây :

 • Luật thương mại 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Quyền của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Văn phòng đại diện có quyền hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Văn phòng đại diện có quyền thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Văn phòng đại diện có quyền tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Văn phòng đại diện có quyền mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng VNĐ có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Văn phòng đại diện có quyền có con dấu mang tên Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Văn phòng đại diện có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Văn phòng đại diện có nghĩa vụ không thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.
 • Văn phòng đại diện có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà Luật này cho phép, không thực hiện các hoạt động khác ngoài xúc tiến thương mại.
 • Văn phòng đại diện không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền của công ty mẹ.
 • Văn phòng đại diện có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Văn phòng đại diện có các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về  quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, các quy định luật pháp có thể thay đổi. Hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Contact Me on Zalo
1900633725
Yêu cầu dịch vụ