Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là đối tượng quản lý của các cơ quan chức năng của Việt Nam. Khi không tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thể xử phạt hành chính. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan tới xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

1. Cơ sở pháp lý quy định xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cơ sở pháp lý quy định về xử lý vi phạm văn phòng đại diện của công ty nước ngoài là các văn bản pháp luật sau đây :

2. Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài là gì?

Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

=== >>> Xem thêm: Các vấn đề pháp lý về chi nhánh, văn phòng đại diện

=== >>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

3. Các mức phạt tiền khi xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài 

a. Mức xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài từ 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị phạt tiền từ 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ nếu có hành vi vi phạm như sau:

 • Kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
 • Không thực hiện việc niêm yết công khai theo quy định khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.

b. Mức xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài từ 10 triệu VNĐ đến 20 triệu VNĐ

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 20 triệu VNĐ nếu có hành vi vi phạm như sau:

 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài không có địa điểm đặt trụ sở hoặc cho thuê lại trụ hoặc hoạt động không đúng địa chỉ ghi trong giấy phép thành lập;
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài không thực hiện báo cáo định kỳ hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động của mình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài không thực hiện báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài không làm thủ tục điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong các trường hợp pháp luật quy định; 
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

c. Mức xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài từ 20 triệu VNĐ đến 30 triệu VNĐ

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị phạt tiền từ 20 triệu VNĐ đến 30 triệu VNĐ nếu có hành vi vi phạm như sau:

 • Văn phòng đại diện của thương nhân trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân mà mình đại diện tại các địa điểm không phải tại trụ sở của văn phòng đại diện đó; (theo điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 98/2020/NĐ-CP)
 • Văn phòng đại diện của thương nhân thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân mà mình đại diện khi chưa được sự ủy quyền của thương nhân đó.(theo điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định 98/2020/NĐ-CP)
 • Văn phòng đại diện của thương nhân trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân được đại diện mà chưa được sự ủy quyền của thương nhân đó; (theo điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định 98/2020/NĐ-CP)
xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Luật pháp quy định 5 mức xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài – Nguồn ảnh minh họa: Internet
 • Văn phòng đại diện có một trong các hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 67 Nghị định 98/2020/NĐ-CP) như sau:

“a) Giả mạo các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép của văn phòng đại diện;

c) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đứng đầu chi nhánh của cùng thương nhân nước ngoài đó hoặc của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam;

d) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài;

đ) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam;

e) Thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn giấy phép thành lập văn phòng đại diện.”

d. Mức xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài từ 30 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị phạt tiền từ 30 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ nếu có hành vi vi phạm (theo khoản 4 Điều 67 và khoản 3 Điều 34 Nghị định 98/2020/NĐ-CP) như sau:

 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động sau khi công ty mẹ đã chấm dứt hoạt động;
 • Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động sau khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép thành lập hoặc giấy phép hết hạn, không được gia hạn.
 • Trưng bày, giới thiệu loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa không hoặc chưa được phép lưu hành, dịch vụ chưa được phép cung ứng tại Việt Nam;
 • Tiêu thụ tại Việt Nam hàng hóa được tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu không đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khỏe con người;
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm lộ bí mật quốc gia.

4. Một số hình thức xử phạt bổ sung khi xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Ngoài các mức phạt tiền khi xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài nêu trên, các chủ thể vi phạm sẽ phải chịu các hình thức bổ sung như sau:

 • Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.
 • Tước quyền sử dụng giấy phép thành lập văn phòng đại diện từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 67 Nghị định 98/2020/NĐ-CP
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 Điều 67 Nghị định 98/2020/NĐ-CP

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về  xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, luật pháp đã có thể thay đổi các quy định liên quan. Hãy gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ kịp thời.

5. Dịch vụ tư vấn pháp lý và thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài của Luật Thái An

Nếu bạn cần đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài nhanh chóng, và được tư vấn về mọi mặt pháp lý liên quan tới hoạt động của VPDD thì hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

=== >>> Xem thêm: 3 bước thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Để giải đáp mọi vấn đề pháp lý liên quan, bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật hoặc gửi Email theo địa chỉ contact@luatthaian.vn. Bạn cũng có thể để lại tin nhắn qua Zalo Công ty Luật Thái An nếu cần sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói