Dịch vụ soạn di chúc

Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân. Pháp luật hiện hành đã tạo ra những hành lang pháp lý nhất định nhằm thực hiện và bảo vệ quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế. Nhằm giúp các cá nhân có mong muốn soạn di chúc hiểu rõ về di chúc, soạn di chúc đúng pháp luật và đúng ý chí của người để lại di chúc, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu về Dịch vụ soạn di chúc / Dịch vụ lập di chúc sau đây.

Dịch vụ soạn di chúc / Lập di chúc
Dịch vụ soạn di chúc được nhiều người quan tâm – Minh họa: nguồn internet

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề soạn di chúc/lập di chúc

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề soạn di chúc là Bộ luật dân sự năm 2015

2. Di chúc là gì?

Di chúc là phương thức chuyển tải ý chí của một người với nội dung dịch chuyển quyền thừa kế, quyền sử dụng tài sản cho chủ thể khác khi người đó chết.

Di chúc có thể phân thành nhiều loại dựa vào những tiêu chí khác nhau:

 • Dựa vào tiêu chí chủ thể lập di chúc có thể phân di chúc thành hai loại:
 • Di chúc của một cá nhân
 • Di chúc chung của vợ chồng

Dựa vào hình thức di chúc có thể phân loại di chúc thành các loại chính sau đây:

 • Di chúc miệng
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
 • Di chúc có công chứng, chứng thực

Di chúc là một dạng hành vi pháp lý đơn phương nên cần thỏa mãn những điều kiện pháp luật quy định thì mới có hiệu lực. Để di chúc có hiệu lực cần căn cứ vào các yếu tố như: chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc, hình thức của di chúc

3. Soạn di chúc/ lập di chúc

Di chúc được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên để di chúc phát sinh hiệu lực trên thực tế di chúc cần có những nội dung sau:

 • Thời điểm, địa điểm lập di chúc: Thời điểm lập di chúc được thể hiện bằng thời gian lập di chúc cụ thể ngày, tháng, năm. Yếu tố thời điểm này là căn cứ xem xét yếu tố ý chí của lập có sáng suốt, có đủ năng lực hành vi dân sự hay không?
 • Họ, tên, nơi đăng ký thường trú, chỗ ở hiện tại của người lập di chúc
 • Họ tên, nơi cư trú của người được hưởng di sản thừa kế: để tránh tranh chấp sau này người soạn di chúc cần cụ thể các yếu tố thuộc nhân thân của người được hưởng di sản
 • Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức hưởng di sản
 • Di sản thừa kế, nơi có di sản: Trong di chúc, người lập/soạn di chúc cần liệt kê cụ thể, chính xác của từng loại tài sản của người lập.
 • Lưu ý nếu tài sản để lại thừa kế là tài sản chung của nhiều người thì người lập di chúc chỉ được định đoạt phần tài sản của mình.
 • Khi di sản là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì người soạn di chúc cần nêu tài sản đã được đăng ký chưa, tình trạng pháp lý của tài sản
 • Quy định về nghĩa vụ của người hưởng di sản

Ngoài các vấn đề trên người soạn di chúc có thể ghi nhận những nội dung khác trong di chúc để phù hợp với hoàn cảnh của mình.

4. Những lưu ý khi soạn di chúc/ lập di chúc

 • Khi soạn thảo di chúc không được viết tắt, viết bằng ký hiệu; di chúc có nhiều trang thì người soạn di chúc cần đánh số theo thứ tự từng trang, có chữ ký của người lập di chúc
 • Di chúc không được tẩy xóa, sửa chữa nếu sửa chữa, tẩy xóa, người lập di chúc cần phải ký bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa
 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người soạn di chúc cần phải trực tiếp viết di chúc

– Để công chứng, chứng thực di chúc tại cơ quan có thẩm quyền, người lập di chúc cần chuẩn bị tài liệu sau:

 • Giấy tờ chứng thực cá nhân đang còn hiệu lực
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế
 • Giấy khám sức khỏe của người lập di chúc
dịch vụ lập di chúc
Soạn di chúc cần đúng pháp luật và ý nguyện của người để lại di chúc – Minh họa: nguồn internet

5. Dịch vụ soạn di chúc/ Lập di chúc

 • Tư vấn những quy định pháp luật về di chúc
 • Soạn thảo, chỉnh sửa di chúc trên ý chí tự nguyện của người lập di chúc
 • Soạn thảo di chúc chung của vợ chồng
 • Soạn thảo di chúc định đoạt tài sản quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung di chúc
 • Sửa đổi, bổ sung di chúc dựa trên ý chí của người để lại thừa kế
 • Làm chứng, công bố di chúc
 • Lưu trữ di chúc
 • Tư vấn lưa chọn hình thức di chúc
 • Tư vấn khai nhận thừa kế
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế

6. Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn soạn di chúc/ lập di chúc của Công ty Luật Thái An

 • Được tư vấn miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế
 • Nhân sự thực hiện yêu cầu của khách hàng là những chuyên viên, luật sư có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thừa kế
 • Được đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, thời gian, tính tiện lợi, thoải mái khi sử dụng dịch vụ
 • Chi phí dịch vụ phù hợp với tính chất của vụ việc, không phát sinh chi phí nào khác ngoài chi phí dịch vụ
 • Loại bỏ những rủi ro pháp lý liên quan đến việc lập di chúc
 • Khi trở thành khách hàng của công ty bạn sẽ được ưu đãi phí dịch vụ nếu sử dụng những dịch vụ khác của công ty
 • Thông tin vụ việc khách hàng được bảo mật tuyệt đối

Trên đây là bài viết dịch vụ tư vấn soạn di chúc của Công ty Luật Thái An. 

Hãy gọi đến TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ để được hỗ trợ kịp thời!


 


THÔNG TIN LIÊN QUAN