Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng thuê tài sản

Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh.  Lĩnh vực tư vấn soạn thảo hợp đồng là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Chúng tôi xin chia sẻ ý kiến tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các bên trong HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN đang được nhiều bạn đọc rất quan tâm trong bài viết dưới đây.

1. Thế nào là hợp đồng thuê tài sản ?

Bộ luật dân sự 2015 đã định nghĩa về hợp đồng thuê tài sản như sau:

“Hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê” (Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015).

Hợp đồng thuê tài sản rất đa dạng,ví dụ như hợp đồng thuê nhà trọ, hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng thuê nhà chung cư, hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, hợp đồng thuê xe…

2. Hợp đồng thuê tài sản có những đặc điểm gì?

 • Hợp đồng thuê tài sản luôn luôn là hợp đồng song vụ. Theo đó, bên cho thuê có nghĩa vụ giao tài sản cho bên thuê; còn bên thuê có nghĩa vụ phải trả tiền cho bên cho thuê.
 • Đối tượng của hợp đồng là tài sản. Tài sản có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản…
  Tài sản bao gồm: bất động sản và động sản. Đối với bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và/hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

3. Cơ sở pháp lý điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Luật Nhà ở 2014;
 • Một số văn bản pháp lý chuyên ngành khác có liên quan.

4. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản là gì?

Quyền của bên cho thuê tài sản trong hợp đồng thuê:

 • Yêu cầu bên thuê phải trả tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận và có thể yêu cầu ký cược thế chấp: Ví dụ ở hợp đồng thuê nhà có thể thỏa thuận bên thuê phải trả tiền thuê nhà theo tháng và đặc cọc thêm 1 tháng tiền nhà,
 • Yêu cầu bên thuê phải trả lại đúng tài sản đã thuê trong tình trạng bình thường khi hết hạn Hợp đồng thuê (trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận).

Cũng lấy ví dụ về hợp đồng thuê nhà ở, bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại nguyên trạng ngôi nhà đã thuê trong tình trạng nguyên vẹn (như lúc bàn giao nhà và không tính đến việc nhà xuống cấp không do lỗi của bên thuê) khi hết hạn hợp đồng

 • Trường hợp bên thuê làm mất, hư hỏng tài sản thuê: Yêu cầu bên thuê phải bồi thường thiệt hại;
 • Trong trường hợp tài sản thuê là động sản: Yêu cầu bên thuê hoàn trả tài sản tại địa điểm thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác;
 • Trong trường hợp tài sản thuê là gia súc: Yêu cầu bên thuê phải hoàn trả gia súc đã thuê và cả giạ súc được sinh ra trong thòi gian thuê nếu không có thoả thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê;
 • Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên thuê có một trong các hành vi sau đây:
  • Không trả tiền thuê trong ba kỳ liên tiếp trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác;
  • Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích, công dụng của tài sản;
  • Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;
  • Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại một phần hoặc toàn bộ tài sản mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên cho thuê tài sản trong hợp đồng thuê:

 • Giao tài sản cho bên thuê đúng thời hạn, địa điểm;
 • Bảo đảm tài sản cho thuê trong tình trạng như thoả thuận, phù hợp với mục đích cho thuê. Nếu tài sản là phương tiện giao thông thì bên cho thuê phải bảo đảm tình trạng an toàn kĩ thuật cần thiết cho bên thuê;
 • Trường hợp tài sản thuê bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bên thuê thì bên cho thuê phải sửa chữa, đổi tài sản khác hoặc phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê;
 • Trong trường họp bên thuê đã thông báo việc hư hỏng của tài sản và yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhưng bên cho thuê không thực hiện yêu cầu đó, nếu bên thuê phải tự mình sửa chữa hư hỏng thì bên cho thuê phải chịu chi phí;
 • Bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê trong suốt thời gian thuê. Khi có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương dinh chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Trong trường hợp này, do lỗi của bên cho thuê nên bên thuê không sử dụng tài sản hết thời hạn của hợp đồng và có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.
Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng thuê tài sản cần xác định rõ.
Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng thuê tài sản cần xác định rõ. – Nguồn ảnh: Internet

5. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản là gì?

Quyền của bên thuê tài sản trong hợp đồng thuê:

 • Nhận tài sản thuê theo thỏa thuận trong Hợp đồng;
 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên A chậm giao tài sản;
 • Cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài sản nếu được bên cho thuê đồng ý. Ví dụ như ở hợp đồng thuê nhà chung cư, nếu được bên cho thuê đồng ý thì bên thuê có thể cho người khác thuê một phòng hoặc toàn bộ căn hộ đó.
 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa tài sản, giảm giá thuê, đổi tài sản khác nếu tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê;
  • Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:
  • Bên cho thuê chậm giao tài sản hoặc giao tài sản thuê không đúng chất lượng, chủng loại đã thỏa thuận trong Hợp đồng;
  • Bên cho thuê chậm giao tài sản mà gây thiệt hại cho bên thuê;
  • Mục đích thuê tài sản không đạt được: Tài sản thuê không thể sửa chữa hoặc có khuyết tật mà bên thuê không biết;
  • Có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê với bên thứ ba dẫn đến việc bên thuê không được sử dụng tài sản một cách ổn định hoặc toàn bộ trong thời gian thuê;
  • Yêu cầu bên thuê phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản thuê như đã thỏa thuận trong Hợp đồng;
  • Các thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên thuê tài sản trong hợp đồng thuê:

 • Trả tiền thuê như đã thoả thuận;
 • Bảo quản tài sản thuê, sử dụng tài sản thuê cẩn thận như của mình, đúng với công suất, tính năng tác dụng của tài sản;
 • Nếu trong thời gian sử dụng tài sản bị hư hỏng nhỏ thì phải tự sửa chữa;
 • Không được cho thuê lại tài sản, trừ trường hợp có sự đồng ý của bên cho thuê. Khi cho thuê lại tài sản, mọi sự hư hỏng, mất tài sản do người thuê lại hoặc bên thứ ba gây ra thì bên thuê phải chịu trách nhiệm với bên cho thuê;
 • Trường hợp này hình thành hai quan hệ thuê: Quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê; Quan hệ giữa bên thuê và bên thuê lại. Trong cả hai quan hệ này các bên phải chịu trách nhiệm dân sự theo hợp đồng mà mình giao kết;
 • Khi hết hạn của hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải trả lại tài sản trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên;
 • Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê hoàn trả tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thoả thuận. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Thái An về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê và cho thuê. Để tìm hiểu thêm về hợp đồng thuê/cho thuê, bạn hãy đọc bài viết riêng:

===>>> Xem thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê/cho thuê

6. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê tài sản của Luật Thái An

Kinh nghiệm tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê tài sản của Luật Thái An:

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng thuê tài sản như sau:

 • Hợp đồng thuê nhà ở
 • Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh
 • Hợp đồng thuê nhà trọ
 • Hợp đồng thuê nhà xưởng
 • Hợp đồng thuê đất nông nghiệp
 • Hợp đồng thuê xe,
 • Hợp đồng thuê máy móc xây dựng…

Quy trình dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

QUY TRÌNH DỊCH VỤ tại LINK NÀY

Giá và thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Thái An:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ tại LINK NÀY

Xin lưu ý: Sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Để được tư vấn hợp đồng cho từng trường hợp cụ thể Bạn vui lòng gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT. Luật sư sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Bạn! 

Nguyễn Văn Thanh