tạm ngừng hoạt động dự án

tạm ngừng hoạt động dự án

Xử phạt khi nhà đầu tư không tạm ngừng hoạt động dự án theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.