Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty được pháp luật quy định là vấn đề nằm trong nội dung đăng khí kinh doanh mà khi có thay đổi buộc phải làm các thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Nếu bạn đang muốn thay đổi trụ sở công ty thì bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An.

I. Cơ sở pháp lý quy định thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Cơ sở pháp lý quy định thủ tục thay đổi trụ sở công ty là:

III. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

1. Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh tại cơ quan thuế

Khi thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục xác nhận nghĩa vụ  thuế đối với cơ quan thuế nếu địa chỉ trụ sở mới khác quận/huyện/tỉnh/thành phố. Sau khi có thông báo xác nhận nghĩa vụ thuế thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại trụ sở cũ
  • 01 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC
  • 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Nếu người thực hiện hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân…)
  •  Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể
 • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại trụ sở mới đến

Nếu đối tượng soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là doanh nghiệp sẽ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trường hợp đối tượng soạn thảo hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… hồ sơ sẽ có thay đổi là Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC chứ không theo mẫu 08 như ở trên.

===>>> Xem thêm: Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.

2. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi trụ sở công ty để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa trụ sở công ty.

 • Hồ sơ trong trường hợp chuyển trụ sở khác quận; khác tỉnh, thành phố
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần);
  • Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện);
  • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 • Hồ sơ trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mới cùng quận

Quý khách chỉ cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sởhồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty (đối với Công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần);
  • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
thay đổi trụ sở công ty
Bạn cần làm hồ sơ thay đổi trụ sở công ty nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh để được xem xét giải quyết – Ảnh minh họa: Internet.

3. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi trụ sở công ty, công ty nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi trụ sở công ty. Việc nộp hồ sơ đa số sẽ theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Công ty có thể nộp trực tuyến bằng thức sử dụng tài khoản đăng kí kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số công cộng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

===>>> Xem thêm: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý:

 • Cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng điện tử. 
 • Đối với việc chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài: Cần gửi Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đến Sở kế hoạch và đầu tư. Sau khi có văn bản chấp thuận mới tiến hành nộp hồ sơ nêu trên kèm theo văn bản chấp thuận.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ thay đổi trụ sở công ty, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ thông báo cho người nộp về Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận những nội dung thay đổi trụ sở công ty.

===>>> Xem thêm: Thay đổi tên doanh nghiệp

 5. Nhận kết quả

 • Trường hợp thay đổi trụ sở công ty mới cùng quận
  • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin trụ sở công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi trụ sở công ty.
 • Trường hợp thay đổi trụ sở công ty khác quận; khác tỉnh, thành phố

  Khi nhận được Thông báo của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh công ty dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây công ty đặt trụ sở.

6. Các thủ tục khác cần thực hiện

 • Nếu thông tin trên mặt dấu thay đổi thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khắc lại con dấu.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn giấy

Nếu thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên phải khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ. Sau đó làm công văn lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

===>>> Xem thêm: Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

 • Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử
  • Thông báo điều chỉnh hóa đơn gửi cơ quan thuế
  • Thông báo cho bên phát hành hóa đơn cập nhật lại thông tin hóa đơn trên hệ thống phát hành hóa đơn.

Ngoài ra, việc thay đổi thông tin địa chỉ công ty khác quận/huyện sẽ cần tiến hành thay đổi cơ quan bảo hiểm y tế, xã hội. Công ty cũng cần thông báo với đối tác, khách hàng về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thay đổi trụ sở công ty. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp và luật đầu tư của Công ty Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

III. Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh của Luật Thái An

Trong bối cảnh kinh doanh sôi động, việc đăng ký kinh doanh là một nhu cầu tương đối thường xuyên của các doanh nghiệp. Khi có nhu cầu này, khách hàng cần nắm bắt được các công việc cần làm hoặc liên hệ với đơn vị có thể thay mặt thực hiện dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 15+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói